Hónapok
Január [8 prédikáció]
Február [5 prédikáció]
Március [8 prédikáció]
Április [10 prédikáció]
Május [9 prédikáció]
Június [10 prédikáció]
Július [10 prédikáció]
Augusztus [10 prédikáció]
Szeptember [16 prédikáció]
Október [9 prédikáció]
November [9 prédikáció]
December [14 prédikáció]

Válassza ki a megfelelő prédikációt!

Ha a letöltéssel problémája van, itt talál segítséget.

Dátum
Igehirdető
Cím
Textus / Lekció
Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 
 - 1Kor 13
2001.12.31.18:00
Cseri Kálmán
SZERETSZ-E?
 Óév 
 - Jn 21,15-17
2001.12.30.10:00
Földvári Tibor
BŐVÖLKÖDŐ SZERETET
 - 1Thessz 3,9-13  - Ef 3,13-21
2001.12.27.18:00
Orján Géza
A CIGÁNYMISSZIÓ MUNKÁJA
 - Jn 1,19-28
2001.12.26.10:00
Varga Róbert
ISTENTISZTELET A MEZŐN
 Karácsony 
 - Lk 2, 8-12; 16-20
2001.12.25.11:00
Cseri Kálmán
KIHÜLŐ SZERETET
 Karácsony 
 - Mt 24,12  - Lk 2,1-14
2001.12.23.18:00
Varga Róbert
INKÁBB
 - Lk 12,22-32
2001.12.23.10:00
Cseri Kálmán
VILÁGOSSÁGBAN JÁRNI ÉS VILÁGÍTANI
 Családi istentisztelet 
 - Jn 1, 1-14
2001.12.23.08:00
Csere Mátyás
KÉSZÍTSÉTEK AZ ÚR ÚTJÁT!
Szerkesztői megjegyzés:
Csere Mátyás első szolgálata ötödéves teológus hallgatóként
 - Ézs 40,1-5
2001.12.20.18:00
Varga Róbert
A KEGYESSÉG TITKA
 - 1Tim 3, 16
2001.12.16.10:00
Cseri Kálmán
MEGOLDÓDOTT A NYELVE
 - Lk 1, 57-66
2001.12.09.10:00
Cseri Kálmán
"EZT TETTE AZ ÚR..."
 - Lk 1, 23-25
2001.12.06.18:00
Cseri Kálmán
NÁHUM KÖNYVE
 - Náh 3,1-7;19
2001.12.02.10:00
Varga Róbert
ÉZSAIÁS PRÓFÉCIÁJA
 - Ézs 9, 5
Földvári Tibor
AMI JÉZUSNAK FONTOS
 - Mk 5,21-24;35-43
2001.11.25.10:00
Cseri Kálmán
JÉZUS HALLGATÁSA
 - Mk 15, 1-5  - Mk 15,1-15
2001.11.22.18:00
Draskóczy Gábor
IMÁDKOZZUNK GYERMEKEINKÉRT! (VISZ-beszámoló)
 - 5Móz 31,9-13
2001.11.18.18:00
Cseri Kálmán
OROSZLÁN, VAGY BÁRÁNYTERMÉSZET?
Szerkesztői megjegyzés:
csak az igehirdetés és imádság, énekek nélkül
 - Ez 19, 1-9
2001.11.15.18:00
Cseri Kálmán
EGYSÉG AZ ÚRBAN
 - Ez 37, 15-28
2001.11.11.10:00
Varga Róbert
HIT POGÁNY SZÍVBEN
 - Lk 7, 1-10
2001.11.08.18:00
Michael Braun
AZ IGAZI KERESZTYÉNEK ÉS AZ IGAZI GYÜLEKEZET
 - Mt 7,24-27; 5,13-16
2001.11.04.08:00
Cseri Kálmán
DE ÉN NEM ...
Szerkesztői megjegyzés:
csak az igehirdetés és imádság, énekek nélkül
 - Neh 5, 14-16
2001.11.01.18:00
Varga Róbert
NINCS MÉG VÉGÜNK
 - Jsir 3, 18-33;39-41
Cseri Kálmán
KEGYELEMMEL ERŐSÍTETT SZÍV
 Reformáció 
 - Zsid 13, 9-15
2001.10.28.10:00
Varga Róbert
ADÓSSÁG, CSŐD, KEGYELEM
Szerkesztői megjegyzés:
záró ének és áldás hiányzik
 - Lk 7, 40-43a
2001.10.21.18:00
Cseri Kálmán
AZ EMLÉKEZÉS GYÜMÖLCSEI
Visszaemlékezés az énekkar elmúlt 30 évére
 - 5Móz 8, 1-3; 11-18
2001.10.21.10:00
Földvári Tibor
"...MERT NEM OKULTAK A KENYEREKBŐL"
 - Mk 6,41-52  - 1Sám 17,32-50
2001.10.18.18:00
Varga Róbert
"ISTEN FIA VAGY!"
 - Mt 14,19-34
2001.10.14.10:00
Cseri Kálmán
VÁLTOZÁSOK KORSZAKVÁLTÁSKOR
 - ApCsel 26,18  - Jn 8,31-36
2001.10.11.18:00
Cseri Kálmán
HALLGATNI - BEFOGADNI - TEREMNI
 - Mk 4, 13-20
2001.10.07.10:00
Bolyki János
CSÜGGEDTEK EVANGÉLIUMA
 - Zsolt 42,6  - Zsolt 42,2-12; 43,3-5
2001.10.04.18:00
Takaró Károly
MIK A KÍSÉRTÉSEID?
 Kísértés 
 - Mt 4,1-11
Cseri Kálmán
ÚJ ORSZÁG POLGÁRA
 - Kol 1,12-14  - Róm 8,1-9
2001.09.29.18:00
Somogyi László
VÉGRE EGY JÓ HÍR - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 - 1Móz 45,1-5;25-28  - Mk 1,14-15
2001.09.28.18:00
Somogyi László
BIZALMI VÁLSÁG - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 - ApCsel 27,18-26  - Mk 1,15
2001.09.27.18:00
Somogyi László
EGY EGÉSZEN ÚJ FELISMERÉS - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 - 2Sám 12,1-7;9;13  - Mk 1,15
2001.09.26.18:00
Somogyi László
HATÁRTALAN KIRÁLYSÁG - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 - Mt 22,1-14  - Mk 1,15
2001.09.25.18:00
Somogyi László
HOZZÁD LÉPETT - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 - Lk 5,4-10  - Mk 1,15
2001.09.24.18:00
Somogyi László
VÉG ÉS KEZDET - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 - Jer 31,31-34  - Mk 1,14-15
2001.09.23.18:00
Cseri Kálmán
MEGMARADÓ ÉRTÉKEK
 - 1Jn 2, 17
2001.09.23.10:00
Földvári Tibor
KEGYELEM ÁLTAL VAGYOK, AMI VAGYOK
 - 1Kor 15,8-10  - Ézs 40,25-31
2001.09.20.18:00
Varga Róbert
EGYEDÜL JÉZUSSAL
 - 2Tim 4,6-18
2001.09.16.10:00
Cseri Kálmán
A GONOSZSÁG MEGSOKASODIK
 - Jak 4, 13-16  - Lk 12,13-21
2001.09.13.18:00
Cseri Kálmán
EGYÜTT MUNKÁLKODVÁN
(utána amerikai beszámoló)
 - 2Kor 1,11
2001.09.09.10:00
Varga Róbert
JÓSIÁS ENGEDELMESSÉGE
 - 2Kir 22,13  - 2Tim 3,10-17
2001.09.06.18:00
Cseri Kálmán
AZ IMÁDSÁG, MINT LÉLEGZÉS
 - Zsolt 28
2001.09.02.10:00
Cseri Kálmán
JÉZUS A GYERMEKEKÉRT
tanévnyitó istentisztelet
 - Lk 18, 15-17
2001.09.02.08:00
Cseri Kálmán
JÉZUS A GYERMEKEKÉRT
 - Lk 18, 15-17
Varga Róbert
KÉRDÉS JÉZUSHOZ
 - Mk 11,27-33
2001.08.26.10:00
Cseri Kálmán
EGYSÉGES ÉLET
 - ApCsel 2, 42-47  - Zsolt 122
2001.08.23.18:00
Cseri Kálmán
A ZSOLTÁROK KÖNYVE
 - Zsolt 46
2001.08.19.18:00
Földvári Tibor
JÉZUS BÁTORÍTÁSA
 - ApCsel 23,11
2001.08.19.10:00
Kotsis István
NÉGY KÉRÉS
Szerkesztői megjegyzés:
csak az igehirdetés és imádság, énekek nélkül, gyűrött kazetta miatt az első 30 perc rossz minőségű
 - Lk 8,38-39  - Lk 8,26-39
2001.08.16.18:00
Ajtony Artúr
ÉLŐ VÍZ
Szerkesztői megjegyzés:
rossz minőség, "nyávog" a felvétel
 - Jn 4,1-15
2001.08.12.08:00
Cseri Kálmán
LÁTTA ISTEN KEGYELMÉT
 - ApCsel 11, 23
2001.08.09.18:00
Földvári Tibor
ISTEN SÁTORA A NÉPEK KÖZÖTT
 - 2Móz 40,33-38; 4Móz 9,15-23
2001.08.05.08:00
Cseri Kálmán
AZ ÚR KEZE
 - ApCsel 11, 19-26
2001.08.02.18:00
Ajtony Artúr
A TI VILÁGOSSÁGOTOK
 - Mt 5,16
Kotsis István
A TÖRVÉNY NEVÉBEN
Szerkesztői megjegyzés:
énekek és befejező imádság nélkül, csak az alapigék és az igehirdetés
 - Jn 8,10-11  - Jn 8,1-11
2001.07.26.18:00
Földvári Tibor
LÉLEKTŐL KÉNYSZERÍTVE
 - ApCsel 20,22-25;20,36-21,15
2001.07.22.18:00
Földvári Tibor
ERŐS HIT AZ ÍGÉRETBEN
Szerkesztői megjegyzés:
áldás, énekek néklül csak az igehirdetés, imádság
 - Róm 4,13-25
2001.07.22.10:00
Varga Róbert
A SZOLGA DOLGA
 - Mt 24, 44-51
2001.07.19.18:00
Varga Róbert
MAGVETÉS
 - Mk 4, 2-8;13-20
2001.07.15.10:00
Földvári Tibor
ISTEN ÍGÉRETE ERŐS
 - Róm 4,13-25  - Zsid 6,11-20
2001.07.12.18:00
Földvári Tibor
AZ ÚRNAK VÉGZETT MUNKA
 - ApCsel 14,21-28
2001.07.08.10:00
Bolyki János
TÁLENTUMAINK = LEHETŐSÉGEINK
 - Mt 25,29  - Mt 25,14-30
2001.07.05.18:00
Varga Róbert
MÁSÉT, MAGAMÉT
 - Gal 6, 2-5
2001.07.01.10:00
Földvári Tibor
ANÁNIÁS ELLENVETÉSE
 - ApCsel 9,10-20  - 2Móz 3-4 válogatott versek
Ajtony Artúr
AMIKOR IMÁDKOZOL
 - Mt 6,5-8
2001.06.24.10:00
Kotsis István
MENJETEK BE A SZOROS KAPUN!
Szerkesztői megjegyzés:
énekek nélkül, csak az igehirdetés és imádság
 - Mt 7,13-14  - Lk 13,23-30
2001.06.21.18:00
Varga Róbert
"MINDENT HELYESEN TETT..."
 - Mk 7, 31-36
2001.06.17.18:00
Cseri Kálmán
SZABADÍTÓ ISTEN
 - 2Móz 3, 1-15
2001.06.17.10:00
Varga Róbert
EMBER ISTEN NÉLKÜL
 - 1Móz 4, 1-15
2001.06.14.18:00
Cseri Kálmán
HASZNÁLHATÓ ESZKÖZ
 - Préd 10, 7
2001.06.10.10:00
Cseri Kálmán
IMÁDSÁGUNK TARTALMA
 - 1Tim 2, 8
2001.06.07.18:00
Varga Róbert
ERŐ, SZERETET, JÓZANSÁG
 - 2Tim 1,3-9
2001.06.04.10:00
Varga Róbert
A LÉLEK MEGGYŐZ
 Pünkösd 
 - Jn 16,7-13  - ApCsel 1,1-8
2001.06.03.08:30
Cseri Kálmán
ÉLŐ REMÉNYSÉG
 Pünkösd 
 - Róm 15, 13
Földvári Tibor
A PRÉDIKÁTOR SUMMÁJA
 - Préd 1,1-11; 12,8-14
2001.05.27.10:00
Kotsis István
VÁLTSÁG FELÜLNÉZETBEN
 - Kol 2,12-16  - Jn 10,9-18
2001.05.24.18:00
Cseri Kálmán
VELETEK VAGYOK
 - Mt 28, 16-20
2001.05.20.18:00
Cseri Kálmán
TÖREKVÉS VAGY TEREMTÉS
 - Jn 3, 1-7
2001.05.20.10:00
Varga Róbert
KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELLENSÉG
 - Neh 6, 1-16
2001.05.17.18:00
Varga Róbert
SALAMON VÁLASZA
 - 1Kir 10, 1-10
2001.05.13.08:00
Cseri Kálmán
SORREND ÉS REND
 - 1Móz 26, 24-25
2001.05.06.17:00
Cseri Kálmán
CANTATE VASÁRNAP
 Cantate 
 - Zsolt 100, Zsolt 42
2001.05.03.18:00
Cseri Kálmán
JÁKÓB HAZATÉR
 - 1Móz 33, 1-16
Cseri Kálmán
MOSS MEG, URAM!
 - Jn 13, 8-10
2001.04.26.18:00
Földvári Tibor
AKI MEGFIZET MINDENKINEK
 - Rm 2, 5-11
2001.04.22.18:00
Földvári Tibor
AZ EVANGÉLIUM ISTEN HATALMA
 - Róm 1, 16-17
2001.04.22.10:00
Cseri Kálmán
NE LÉGY HITETLEN!
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Döntés 
 - Jn 20, 24-31
2001.04.15.08:00
Cseri Kálmán
HIDD ÉS MONDD!
 Húsvét 
 - Róm 10, 9-10
2001.04.13.17:00
Cseri Kálmán
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG
 Nagypéntek 
 - Mt 26, 69-75
2001.04.13.10:00
Varga Róbert
CSÚFOLÓ VAGY HITVALLÓ
 - Mk 15, 29-32
2001.04.12.18:00
Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 
 - Mt 27,31-32  - Jn 18-19
2001.04.08.10:00
Cseri Kálmán
A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSA
 - Mt 21, 12-20
2001.04.01.10:00
Varga Róbert
AMI A SZÍVBEN VAN
 - 1Sám 16, 1-13
Cseri Kálmán
IGEN VAGY NEM
 Veszélyek 
 - Mt 5, 37
2001.03.22.18:00
Földvári Tibor
KAIN
 - 1Móz 4, 1-26
2001.03.18.18:00
Cseri Kálmán
A SZŐLŐ URA
 - Mt 21, 33-46
2001.03.15.18:00
Varga Róbert
AZ ÁLDOZAT ÉRTELME
 - Zsid 10, 11-18
2001.03.11.08:00
Cseri Kálmán
TITKOS MESTERSÉG
 Veszélyek 
 - 2Móz 7, 8-12
2001.03.08.18:00
Varga Róbert
JÓ VÉG
 - 2Krón 26, 1-5, 16-21
2001.03.04.10:00
Varga Róbert
HALLGATNI, CSELEKEDNI
 - Jak 1, 22-26
2001.03.01.18:00
Cseri Kálmán
JÉZUSI BÖJT
 Böjt 
 - Mt 15, 29-39; Mt 17, 24-27
Cseri Kálmán
4. ISTEN ÉS AZ ISTENEK
 - Dán 3, 29
2001.02.18.18:00
Cseri Kálmán
NE CSAK MAJDNEM, EGÉSZEN!
 Döntés 
 - ApCsel 26, 18-29
2001.02.11.10:00
Cseri Kálmán
3. AZ ÉLŐ ISTEN
 - Dán 6, 26-28
2001.02.08.18:00
Varga Róbert
KÖZELEBB VAN HOZZÁNK?
 - Róm 13, 11-14
2001.02.01.18:00
Földvári Tibor
A GONDVISELŐ ATYA
 - Mt 10, 29-31
Cseri Kálmán
VAN, AKI FELEMEL
 - Dán 6, 1-12
2001.01.25.18:00
Cseri Kálmán
RENDKÍVÜLI LÉLEK
 - Dán 6, 1-3
2001.01.21.18:00
Cseri Kálmán
A VIHAR LECSENDESÍTÉSE
 - Mt 8, 23-27
2001.01.18.18:00
Varga Róbert
BÖLCSESSÉG ISTENTŐL
 - Jak 3, 13-18
2001.01.14.10:00
Cseri Kálmán
KIÉ A SZÍVED?
 Döntés 
 - Péld 23, 26
2001.01.07.10:00
Varga Róbert
KÖVETÉS, VAGY SODRÓDÁS?
 - Zsid 2, 1
2001.01.04.18:00
Varga Róbert
JEL VAGY VEZETÉS?
 - Mt 12, 38-42
2001.01.01.10:00
Cseri Kálmán
9. ISTEN IMÁDÁSA
 Imádság  Újév 
 - Mt 6, 13  - 1Krón 29, 10-15