Hónapok
Január [15 prédikáció]
Február [9 prédikáció]
Március [10 prédikáció]
Április [13 prédikáció]
Május [10 prédikáció]
Június [11 prédikáció]
Július [10 prédikáció]
Augusztus [9 prédikáció]
Szeptember [15 prédikáció]
Október [10 prédikáció]
November [9 prédikáció]
December [15 prédikáció]

Válassza ki a megfelelő prédikációt!

Ha a letöltéssel problémája van, itt talál segítséget.

Dátum
Igehirdető
Cím
Textus / Lekció
Csere Mátyás
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 
 - Zsolt 90
2011.12.31.18:00
Horváth Géza
... ADJ SZÁMOT ...
 Óév 
 - Lk 16,2  - Lk 16,1-12
2011.12.29.18:00
Földvári Tibor
SAUL KEZDETBEN ENGEDELMES
 - 1Sám 10,1-9
2011.12.26.10:00
Horváth Géza
A JEL
 Karácsony 
 - Lk 2,12  - Lk 2,8-20
2011.12.25.08:30
Cseri Kálmán
MIT HOZOTT JÉZUS?
 Jézus Krisztus személye  Karácsony 
 - Lk 2,8-11  - Lk 2,8-20
2011.12.24.16:00
Horváth Géza
ANGYALOK ÉNEKE
 Karácsony 
 - Lk 2,14
2011.12.22.18:00
Csere Mátyás
IMMÁNUEL
 - Mt 1,20-23;
Ézs 7,1-16
2011.12.18.17:00
Horváth Géza
ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT
(Adventi zenés áhítat)
 - Jn 3,16
2011.12.18.10:00
Horváth Géza
AZÉRT JÖTTÜNK, HOGY IMÁDJUK ŐT
Szerkesztői megjegyzés:
Családi karácsony
 - Mt 2,1-12
2011.12.18.08:00
Horváth Géza
AZÉRT JÖTTÜNK, HOGY IMÁDJUK ŐT
 - Mt 2,2  - Mt 2,1-12
2011.12.15.18:00
Földvári Tibor
A PÁSZTORKIRÁLY
 - 1Sám 17,12-23;32-37
2011.12.11.10:00
Horváth Géza
VIGYÁZZATOK!
 - Mt 25,13  - Mt 25,1-13
2011.12.08.18:00
Csere Mátyás
VETNI - ADAKOZNI
 Adakozás 
 - ApCsel 12,27-30;
2Kor 9,1-15
2011.12.04.10:00
Csere Mátyás
ANNA HÁLAÉNEKE
 - 1Sám 2,1-10  - 1Sám 1,1-20
2011.12.01.18:00
Földvári Tibor
HA NINCS IZRAEL DICSŐSÉGE
 - 1Sám 4,1-22
Horváth Géza
DÁVID GYÖKERE ÉS ÁGA
 - Jelenések 22,16  - Ézsaiás 11,1-10
2011.11.24.18:00
Csere Mátyás
ÉPÍTŐ JELENLÉT
 - Róm 14,1-19
2011.11.20.18:00
Horváth Géza
HOL TÖLTÖD AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT?
 - Lk 16,19-31
2011.11.20.10:00
Horváth Géza
HA NEM HISZITEK, HOGY ÉN VAGYOK...
 - Jn 8,24  - Jn 8,21-29
2011.11.17.18:00
Horváth Géza
KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT
 - 2Kor 5,10
2011.11.13.10:00
Földvári Tibor
BŐSÉGES KEGYELEM
 - 1Tim 1,12-17
2011.11.10.18:00
Draskóczy Gábor
EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK
(VISZ. beszámoló)
 - Gal 6,2
2011.11.06.10:00
Csere Mátyás
A KÉTELKEDÉSSEL SZEMBEN
 - Jer 32,24-25  - Jer 32,1-3;6-9;16-44
2011.11.03.18:00
Földvári Tibor
FENYÍTŐ ÍTÉLETTEL
 - Jer 46,25-47,7
Cseri Kálmán
REFORM VAGY REFORMÁCIÓ
 Meghökkentő kérdés  Reformáció 
 - Fil 3,9  - FIl 3,3-9
2011.10.30.10:00
Horváth Géza
ÉN VAGYOK AZ ALFA ÉS AZ ÓMEGA
 - Jel 22,13  - Ézs 48,12-22
2011.10.27.18:00
Csere Mátyás
EGY TEST
 - Róm 15,5-7
2011.10.23.18:00
Horváth Géza
EGYETLEN EVANGÉLIUM
 - Gal 1,6-8;11-16
2011.10.23.10:00
Földvári Tibor
EBED-MELEK DÍCSÉRETE
 - Jer 39,15-18  - Jer 38,7-13
2011.10.20.18:00
Csere Mátyás
AZ ISTENTISZTELET
 - Jel 4,4 - 5,13 v.v.;
Mk 11,15-17
2011.10.16.08:00
Horváth Géza
ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET...
 - Jn 11,25-26  - Jn 11,1-27
2011.10.13.18:00
Földvári Tibor
HA LEHETETLEN IS, BÍZZ ÍGÉRETÉBEN!
 - Jer 32,12-27;37-44
2011.10.09.10:00
Horváth Géza
ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA ...
 - Jn 8,12  - Jn 1,1-13
2011.10.06.18:00
Csere Mátyás
TITOK
 - Mt 13,10-11; 1Kor 4,1-2
Horváth Géza
EGYEK LEGYENEK!
 - Jn 17,20-21
2011.09.25.10:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT A JÉZUS-KÖVETÉS SZABÁLYAIRÓL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - Mt 16,24  - Mt 16,21-28
2011.09.24.18:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT A KERESZTYÉN EMBER JÖVŐJÉRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - Zsid 12,5-10;14
2011.09.23.18:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT A KERESZTYÉN EMBER ÉLETTERÉRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - 1Kor 12,12-27
2011.09.22.18:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT KRISZTUSRÓL ÉS KERESZTHALÁLÁRÓL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - Róm 4,1-8;23-25
2011.09.21.18:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT RÓLUNK, EMBEREKRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - Lk 7,29-30
2011.09.20.18:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT A TEREMTÉS CÉLJÁRÓL ÉS ÉRTELMÉRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - Róm 11,33-36; Kol 1,16-17
2011.09.19.18:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT MAGÁRÓL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - Lk 7,29-30
2011.09.18.18:00
Horváth Géza
ÉN VAGYOK AZ ÚT
 - Jn 14,6
2011.09.18.10:00
Csere Mátyás
ÁBRAHÁM IMÁDSÁGA
 - 1Móz 15,1-6  - Zsolt 27
2011.09.15.18:00
Földvári Tibor
BELEFÁRADTAM A SZÁNAKOZÁSBA
 - Jer 14,19-15,9
2011.09.11.08:00
Horváth Géza
AZ IGAZI SZŐLŐTŐ
 - Jn 15,1; 5  - Jn 15,1-8
2011.09.08.18:00
Csere Mátyás
GYÜLEKEZETI ÉLETGYAKORLATUNK - VEZETÉS
 - 1Tim 3,1-13
2011.09.04.08:00
Horváth Géza
ŐRIZZ, URAM!
 - 1Sám 24,1-9; 1Sám 26,23-25  - 1Sám 24,1-9
2011.09.01.18:00
Földvári Tibor
MEGVETETT EZÜST, VAGY KIPRÓBÁLT ARANY
 - Jer 6,27-30
Csere Mátyás
HÍVJ SEGÍTSÉGÜL ENGEM
 - 1Móz 4,25-26  - 1Krón 16,8-27
2011.08.25.18:00
Csere Mátyás
BEVEZETŐ JEREMIÁS KÖNYVÉHEZ
 - Jer 2; 3; 4 válogatott versek
2011.08.21.18:00
Cseri Kálmán
NEM ÍTÉLLEK EL
 - Jn 8,1-11
2011.08.21.10:00
Horváth Géza
"ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE"
 - Jn 6,35  - Jn 6,23-34
2011.08.18.18:00
Horváth Géza
ÁLLJ MEG...!
 - Jób 37,14b
2011.08.14.10:00
Földvári Tibor
ÉS IMÁDÁ ŐT
 - Jn 9,35-41  - Jn 9,1-7
2011.08.11.18:00
Csere Mátyás
MENEKÜLNI - DE KIHEZ?
 - 2Sám 15
2011.08.07.10:00
Horváth Géza
ÉN VAGYOK AZ AJTÓ
 - Jn 10,9  - Jn 10,1-10
2011.08.04.18:00
Horváth Géza
TISZTÍTSD MEG SZÍVED!
 - 2Sám 11-12 válogatott versek
Horváth Géza
A JÓ PÁSZTOR
 - Jn 10,14  - Jn 10,6-15
2011.07.28.18:00
Horváth Géza
HOGYAN VIGASZTALUNK
 - Jób 16,2
2011.07.24.18:00
Tariska Zoltán
JÉZUS AZ ÍTÉLET ÉS A BŰNÖS KÖZT
 - Jn 8,1-11
2011.07.24.10:00
Földvári Tibor
A TANÍTVÁNY HITÉNEK PRÓBÁJA
 - Jn 6,1-15  - Jn 14,1-11
2011.07.21.18:00
Horváth Géza
JEFTE
 - Bír 11,29-31;34-40
2011.07.17.10:00
Csere Mátyás
AZ IMÁDSÁG LEHETŐSÉGE
 - Dán 6,11;23  - Dán 6,2-18
2011.07.14.18:00
Földvári Tibor
AZ ÚR JÓB ISTENE
 - Jób 1,1-2,10
2011.07.10.10:00
Földvári Tibor
HA NEM AZ ÚR A KIRÁLY
 - Bír 18,1-10  - Bír 17,1-13
2011.07.07.18:00
Földvári Tibor
ASSZONYOK SZOLGÁLATA
 - Mk 15,40-16,8, Lk 8,1-3
2011.07.03.10:00
Horváth Géza
EGY ÉDESAPA KÉRÉSE
 - Bír 13,1;8  - Bír 13,1-9
Csere Mátyás
ISTEN TITKAINAK SÁFÁRAI
 - Dán 2,1-6;27-44
2011.06.26.10:00
Horváth Géza
HOGYAN SZOLGÁLJUNK A GYÜLEKEZETBEN?
 - ApCsel 6,1-3  - ApCsel 6,1-7
2011.06.23.18:00
Csere Mátyás
A PRESBITER TISZTE
 - 1Tim 5,12-14
2011.06.19.18:00
Cseri Kálmán
VELÜK EGYÜTT MUNKÁLKODOTT
 - Mk 16,19-20
2011.06.19.10:00
Horváth Géza
SZENT MEGBÍZATÁS, FELELŐS SZOLGÁLAT
 - ApCsel 20,28  - ApCsel 20,17-28
2011.06.16.18:00
Sztanó Péter
EVANGÉLIUMOT MINDEN OTTHONBA
 - Mt 28,18-20
2011.06.13.10:00
Csere Mátyás
ÚJ SZÖVETSÉG
 - Jer 31,31-34  - ApCsel 2,22-23;32-33;36-39
2011.06.12.11:00
Földvári Tibor
A SZENTLÉLEK EREJE
 - ApCsel 1,6-9  - ApCsel 2,1-13
2011.06.09.18:00
Földvári Tibor
A JÉZUSNAK KEDVES ADAKOZÓ
 - Mk 12,41-44
2011.06.05.10:00
Csere Mátyás
PÜNKÖSD ELŐTT
 - ApCsel 1,8  - ApCsel 1,4-26
2011.06.02.18:00
Horváth Géza
FELMENT A MENNYBE
 - Jn 16,12-13
Horváth Géza
A GONDOSKODÓ SZERETET OLTALMÁBAN
 - 2Sám 9,5-7  - 2Sám 9
2011.05.26.18:00
Horváth Géza
ILLÉS LELKE ÉS EREJE
 - Mk 9,9-13
2011.05.22.18:00
Horváth Géza
CANTATE VASÁRNAP
 - Ezsd 3,10-11
2011.05.22.10:00
Horváth Géza
HALLOTT RÓLA, ÉS ELMENT HOZZÁ
 - Mk 7,24-30
2011.05.19.18:00
Földvári Tibor
KÜZDELEM AZ ELLENSZÉLLEL
 - Mk 6,45-52
2011.05.15.10:00
Horváth Géza
KINEK MONDOD JÉZUST?
 - Mt 16,15-16  - Mt 16,13-20
2011.05.12.18:00
Csere Mátyás
KÉRJ VALAMIT!
 - 2Kir 2,1-15
2011.05.08.10:00
Cseri Kálmán
REJTETT VÁGYAK
 - Jak 1,14-15  - 2Kir 5,19-27
2011.05.05.18:00
Szabó Pál
ÁLLJ KI A KÖZÉPRE!
 - Mk 3,1-6
2011.05.01.08:00
Földvári Tibor
"ÉS AZ ÚR MEGEMLÉKEZETT RÓLA"
 - 1Sám 1,1-20
Illés Dávid
BÉKESSÉG NÉKTEK!
 - Jn 20,24-29
2011.04.25.10:00
Földvári Tibor
ÉS MEGJELENT PÉTERNEK
 Húsvét 
 - 1Kor 15,3-5  - 1Kor 15,1-11
2011.04.24.11:00
Horváth Géza
ELMÚLT A SZOMBAT
 Húsvét 
 - Mk 16,1  - Mk 16,1-8
2011.04.23.18:00
Csere Mátyás
AZ ELTEMETHETETLEN
 Nagyszombat 
 - Mt 27,57-66
2011.04.22.17:00
Horváth Géza
JÉZUS SEBEI
 Nagypéntek 
 - Ézs 53,5
2011.04.22.10:00
Földvári Tibor
MILYEN AZ ISTEN ÍTÉLETE?
 Nagypéntek 
 - Zsolt 22,1-12;16-25; Mt 27,45-46
2011.04.21.18:00
Csere Mátyás
PASSIÓ
 Passió 
 - Mk 14,12-15,47; Mt 26,26-29
2011.04.17.18:00
Földvári Tibor
AZ ÚR OLDALÁN HARCOLVA
 Virágvasárnap 
 - Zsid 11,32-34
2011.04.17.10:00
Horváth Géza
JERUZSÁLEM FELÉ
 - Lk 19,28  - Lk 19,28-40
2011.04.14.18:00
Földvári Tibor
CÉLRA TEKINTŐ KÜZDELEM
 - 1Kor 9,24-27
2011.04.10.10:00
Nagy Zoltán Csaba
"MERT ÉN HŰSÉGEDBEN BÍZOM"
 - Zsolt 13,6  - ApCsel 16,13-25
2011.04.07.18:00
Horváth Géza
A BOLDOGSÁG TITKA
 - Zsolt 1,1-3
2011.04.03.10:00
Csere Mátyás
FÖLEMELTE
 - ApCsel 3,1-10  - Zsolt 40,1-11
Csere Mátyás
VALÓDI, VAGY HAMIS MEGTÉRÉS
 - ApCsel 26,9-18, Mt 13,3-8;18-23
2011.03.27.10:00
Horváth Géza
AZ ÚRVACSORA JELENTŐSÉGE
 - 1Kor 11,23-26  - Jn 6,47-59
2011.03.24.18:00
Földvári Tibor
AZ ÚR ELŐTT
 - 4Móz 32,1-32
2011.03.20.18:00
Cseri Kálmán
AZ EVANGÉLIUM ELJUT RÓMÁBA
 - ApCsel 9,15-16
2011.03.20.10:00
Földvári Tibor
AZ ÚR A MI REMÉNYSÉGÜNK
 - ApCsel 27,20-26  - ApCsel 27,9-19
2011.03.17.18:00
Horváth Géza
2. KÁLEB LELKI ARCA
 - Józs 15,13-19
2011.03.13.10:00
Horváth Géza
1. KÁLÉB LELKI ARCA
 - 4Móz 26,65  - 5Móz 1,21-28;34-36
2011.03.10.18:00
Földvári Tibor
FOGSÁGBAN IS AZ ÚR TERVE SZERINT
 - ApCsel 24,22-25,12
2011.03.06.10:00
Balla Péter
A KIPRÓBÁLT HIT
 - Jak 1,2-3  - Jak 1,1-8;12
2011.03.03.18:00
Horváth Géza
GYŐZEDELMES LELKÜLET
 - 1Sám 24,1-13
Horváth Géza
ÍTÉLET ÉS KEGYELEM
 - 4Móz 15,32-36  - 4Móz 15,22-36
2011.02.24.18:00
Csere Mátyás
VÉDELEM
 - 1Sám 25,2-42
2011.02.20.18:00
Cseri Kálmán
ISTEN KEZÉBEN
 Hitmélyítő 
 - Dán 1,17-21
2011.02.20.10:00
Földvári Tibor
JÉZUS BÉKESSÉGE
 - Jn 14,27  - Fil 4,4-9
2011.02.17.18:00
Földvári Tibor
AZ EZÜSTKÜRTÖK
 - 4Móz 10,1-10
2011.02.13.10:00
Csere Mátyás
KEZDETTŐL FOGVA
 - Mt 19,3-9  - 5Móz 24,1-6; 3Móz 20,26
2011.02.10.18:00
Horváth Géza
AZ UTÓGONDOZÓ MUNKA FONTOSSÁGA
 - ApCsel 15,36-41
2011.02.06.08:00
Horváth Géza
KRISZTUS KÖVETEI
 - 2Kor 5,20  - 2Kor 5,16-21
2011.02.03.18:00
Csere Mátyás
SZEMLÉLETVÁLTÁS
 - Lk 13,1-9
Horváth Géza
MEGÁLLÍTHATATLAN IGE
 - ApCsel 12,1-3; 21-24  - ApCsel 12
2011.01.27.18:00
Csere Mátyás
BOLDOG, AKI HOZZÁ MENEKÜL
 - Zsolt 34
2011.01.23.18:00
Cseri Kálmán
VADÁLLAT VAGY ANGYAL?
 - ApCsel 6,8-15; 7,54-60
2011.01.23.08:00
Földvári Tibor
JÉZUSSAL MINDENKOR
 - ApCSel 9,1-9
2011.01.20.18:00
Végh Tamás
RÁVETTÉL URAM!
 - Jer 20,4-9; Kol 1,24
2011.01.16.10:00
Csere Mátyás
HIT NÉLKÜL LEHETETLEN
 - Zsid 11,6  - Zsid 10,19-23; 35-39
2011.01.14.18:00
Alföldy-Boruss Dezső
A HIT TARTALMA
 - 1Kor 2,1-12
2011.01.13.18:00
Papp Tibor
A HIT FORRÁSA
 - Róm 10,14-21
2011.01.12.18:00
Pocsaji Miklós
A HIT PRÓBÁJA
 - Jak 1,1-8
2011.01.11.18:00
Takaró Károly
A HIT KÜZDELME
 - Ef 6,16
2011.01.10.18:00
Horváth Géza
A HIT CÉLJA
 - Jn 3,12-18
2011.01.09.10:00
Horváth Géza
IMÁDKOZÓ GYÜLEKEZET
 - ApCsel 4,24  - ApCsel 4,23-31
2011.01.06.18:00
Földvári Tibor
CSODA AZ ÚR NEVÉBEN
 - ApCsel 3,1-16
2011.01.02.10:00
Cseri Kálmán
ANYAGI ÉS LELKI ÉRTÉKEK
 - Zsid 13,5-6  - Lk 12,13-21
2011.01.01.10:00
Horváth Géza
A MISSZIÓ FOLYTATÓDIK
 Újév 
 - ApCsel 1,1-2; 4-8  - ApCsel 1