Csoportok

Gyülekezetünkben több kisebb közösség, csoport működik, melyek felsorolása az alábbiakban található. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a számára megfelelő csoportban!

Korosztály szerint

Gyerekek 6-tól 12 éves korig Gyerekek
Ifjúság 2002-2003-es korosztály Nehémiás ifi
2000-2001-es korosztály Jóel ifi
1998-1999-es korosztály Salamon ifi
1996-1997-as korosztály Káleb ifi
1994-1996-as korosztály Onézimosz ifi
1992-1994-as korosztály Jóséb-Basebet ifi
1989-1992-es korosztály Dávid ifi
1987-1989-es korosztály Dániel ifi
1985-1986-os korosztály Filemon ifi / Filemon házi csoportok
1983-1985-ös korosztály Sámuel ifi
1980-1982-es korosztály Timótheus kör
1966-1986-ös korosztály Szerdai kör
Minden korosztály PIKK (Pasaréti Ifjúsági Keresztény Kör)
Felnőttek Jegyesek és friss házasok Legifjabb házaskör
Fiatal felnőttek Ábrahám kör
Fiatal és idősebb házasok Legújabb házaskör
1990 és 2005 között házasodottak Emmaus kör
40 év felettiek Noé bárkája családos kör
Asszonyok Női bibliaóra
Férfiak Férfi bibliaóra
Minden korosztály Pasaréti Palló Imre Énekkar

Ábrahám kör

Időpontja:Kedd 18:30
Helye:Kisterem
Kapcsolat:Pályi Péter
Telefon:+36 20 367-5527
E-mail:palyipet@gmail.com
Magunkról:
Az Ábrahám-kör 2003-2004-ben alakult, egy akkori felnőtt-konfirmandus csoportból. Azóta sok új taggal kiegészült. Ennek megfelelően nem egy korosztály van csak jelen a bibliaórákon. Szeretünk beszélgetni, tapasztalatokat cserélni, bátorítani egymást, imádkozni egymásért. Célunk, hogy minél szorosabb kapcsolatba kerüljünk Jézus Krisztussal, életünk Urával és erre segítsük egymást is. Szeretettel várunk mindenkit pályakezdőtől a nyugdíj előtt állókig!
Bibliaóráink minden kedden 18:30-kor vannak a régi kisteremben. Tavasszal és ősszel is szokott lenni csendesnapunk/csendes hétvégénk, nyáron csendeshetünk.

Dániel ifi

Időpontja:Péntek 18 óra
Helye:Új épület emeletén (13. terem)
Kapcsolat:Erdélyi Marci
Telefon:+36 20 981-1277
E-mail:merdelyi [kukac] freestart [pont] hu
Kapcsolat:Szőke Anna Katalin
Telefon:+36 70 414-0063
E-mail:szoke.anna.k [kukac] gmail [pont] com
Magunkról:
Eredetileg az 1987-89-esekkel indult a csoport, azóta pár évvel fiatalabbak/idősebbek is sokan csatlakoztak hozzánk. Már többnyire befejeztük a tanulást és dolgozunk, sokan házasok illetve gyerekeket nevelnek a tagok közül.
Szeretettel várunk!

Dávid ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Új épület emelete, 13-as terem
Kapcsolat:Vincze Ákos
Telefon:+36 20 572-6009
E-mail:akosvincze@gmail.com
Kapcsolat:Vincze Mónika
E-mail:se.toth.moni@gmail.com
Kapcsolat:Kelényi Katalin
E-mail:katalin.kelenyi@gmail.com
Magunkról:
1989-1991 között születettek tartozunk ebbe a csoportba, bár 2004, az alakulásunk éve óta sokan csatlakoztak hozzánk fiatalabbak és idősebbek is. A csapat nagy része dolgozik, és már vannak közöttünk családosok is. Az ifi tagjai közül sokan különböző szolgálatokban (énekkar, gyermekmisszió, PIKK, ifivezetés) is részt vesznek. Minden héten vasárnap 5-kor találkozunk, hogy közösen hallgassuk Isten Igéjét, illetve más igei és szabadidős programot is rendszeresen szervezünk.
Nagy szeretettel várunk!

Emmaus kör

Időpontja:Kéthetente szombat 17 óra (gyermekmegőrzés van ez alatt)
Helye:13-es terem
Kapcsolat:Turóczi András
E-mail:turoczi.andris@gmail.com
Magunkról:
Házaskörünk 2001-ben indult, Borka Péter vezetésével „Ifjúházas” néven. Kéthetente szombatonként találkozunk azóta is az új épület 13-as teremében.
Az elmúlt közel 2 évtized alatt sok minden történt velünk, amiért hálát adhatunk Istennek. A körünkbe járó családok gyermekekkel gazdagodtak, sokan közülük már felcseperedőben vannak és a gyülekezet különböző ifjúsági csoportjaiba tagozódtak be. A néhány kicsire az alkalmak alatt a nagyobbak vigyáznak.
Igazi, hasonló élethelyzetben lévő, nagyjából negyvenes generáció vagyunk: lakli kamaszok és mindinkább segítségre szoruló szüleink közt, munkahelyi kihívások közepette, a nehézségektől olykor megtépázott kapcsolatokban élve keressük az utunkat. Időközben valódi közösséggé kovácsolódtunk, a szombati alkalmakon kívül rendszeresen együtt töltünk néhány csendes napot pünkösdkor, és a közös nyári csendeshéten is nagy számban részt szoktunk venni. Lelki barátságok szövődtek nem csak köztünk, hanem gyerekeink között is. Közösségünk ugyanakkor nyitott az új tagok irányába is.
Alkalmaink az Ige, a Biblia tanulmányozása köré szerveződnek. Szeretünk beszélgetni, kérdezni, gondolkozni, olykor játszani is, de mindezt az Igéhez igazítva, az Ige körül tesszük. Gyakran hívunk lelkészeket, gyülekezeti tagokat előadni, de mi magunk is tartunk alkalmakat. A következő év témáját általában a nyári csendeshét végén szoktuk megbeszélni. Hagyományunk, hogy az évadkezdő és a záró (és olykor a karácsonyi) alkalmakat egy-egy család otthonában tartjuk, a gyerekekkel együtt. Rendszeresen 8-9 pár szokott szombatonként járni.
Körünk a 2018-as nyáron vette fel az Emmaus nevet, egyfelől mert az „ifjúházas” jelzőt már idejétmúltnak éreztük, másfelől pedig azért, mert a kör éléről 2016 őszén távozott Borka Péter. Jelenleg vezetőnk nincs, az alkalmak szervezésének adminisztratív teendőit félévenként más tag vállalja.
Hogy miért az Emmaus névre esett a választásunk? Mert magunk is úton lévőnek látjuk magunkat. Mert nagyon fontos számunkra az, amit a tanítványok mellé lépő Jézus példájából tanulhatunk: ezzel a megértő figyelemmel, támogató, bíztató jelenléttel szeretnénk részt venni egymás életében, a közös utunkban. Emmaus számunkra a feltámadott Krisztusban való reményt is jelenti, a lehetőséget, hogy nem a csüggedés, hanem az erő és a remény lelkét kaphatjuk. Az egykori tanítványok a melléjük szegődő Jézussal közösséget alkottak – mi is szeretnénk még inkább közösségé válni, ahol, ha csak ketten vagy hárman, de összegyülekezünk, Isten ott van közöttünk.

Férfi bibliaóra

Időpontja:Minden kedden 18 óra
Helye:Új gyülekezeti terem
Kapcsolat:Viczián Miklós
Telefon:+36 1 394-2879
E-mail:viczianm@freemail.hu
Magunkról:
A gyülekezet megalakulásakor - mintegy hetven éve - presbiteri bibliaórának indult, de minden férfi számára nyitott alkalom volt. Azóta a presbiterek sok különböző gyülekezeti bibliaórán, és szolgálati területen találtak feladatot, melyek közül egyik a férfi bibliaóra, azonban a gyülekezet többi férfi tagjai közül 40...50-en jövünk össze hetenként Isten igéje körül. A bibliaórákon lelkipásztoraink, illetve a kör tagjai szolgálnak. Az alkalmak nyílt, beszélgetős légkörben folynak, hogy egymás hite által épülhessünk. Minden tavasszal és a nyár végén pár napot együtt töltünk kiszakadva mindennapi környezetünkből, előadásokat hallgatva, beszélgetve.
A más körhöz még nem csatlakozott pasaréti férfiakat hívjuk és várjuk, de a gyülekezetünkhöz (még) nem tartozó, Isten igéjére és keresztyén közösségre vágyó miden férfi testvérünket szívesen fogadunk!

Filemon ifi / Filemon házi csoportok

Időpontja:Kéthetente szerda 18:30
Helye:Kisterem
Kapcsolat:Békési Réka
Telefon:+36 30 349-9080
E-mail:bekesi.reka@gmail.com
Kapcsolat:Jankowski Andris
Telefon:+36 30 610-6851
E-mail:anjankowski@gmail.com
Kapcsolat:Pálffy Miklós
Telefon:+36 20 379-0175
E-mail:grandorange@gmail.com
Magunkról:
A csoportunkba járó fiatalok többsége 1985-86-ban született. Felsőfokú tanulmányainknak a vége felé vagy dolgozni járunk. Közösségünk több mint 10 éve alakult, jelenleg 30-35 fiatal tartozik közénk. A szokásos összejöveteleink mellett a közbenső heteken házi csoportokra oszlunk szét, ahol kisebb létszámban tanulmányozzuk a Bibliát és imaközösséget tartunk.

Gyerekek

Kapcsolat:Szőke Balázs (Balu)
Telefon:+36 70 770-4100
Web:www.twitter.com/pasakids
Magunkról:
Minden vasárnap az istentisztelettel egy időben van gyerek-istentisztelet 8-kor és 10-kor az elsős - hatodikos gyerekeknek. Reggel egy csoportban az emeleti teremben, délelőtt három korcsoportban. A gyerek-istentisztelet célja, hogy a gyerekek az életkoruknak megfelelően hallják a Biblia üzenetét: minden vasárnap egy újabb történeten keresztül ismerkedhetnek meg Isten Igéjével.
Hittanóra a gyülekezetben minden tanítási nap csütörtökön van fél 5-től, külön az óvodásoknak (akik jövőre mennek iskolába), az 1-2., 3-6. osztályosoknak a termekben. A gyülekezet illetékességi területén a következő hat általános iskolában tartunk hittant: Budenz úti, Fillér utcai, Fenyves - Szabó Lőrinc, Palotás Gábor, Virányos úti és Zugligeti úti, valamint három állami óvodában, a Zugligeti útiban, a Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvodában és a Mesevár Óvodában (Diós árok). A gyerek-istentiszteleteken és a hittanokon kívül nyaranta tábort (gyerek-csendeshetet), ősszel hétvégét tartunk, illetve alsósoknak majdnem minden hónapban egy-egy szombaton kirándulást, sportdélelőttöt, kézművest szervezünk. A felső tagozatosok számára 3-4 hetente szombatonként külön programjaink vannak. A programokról információt - az alkalmakon osztogatott céduláinkon kívül - az interneten itt kaphatsz: www.twitter.com/pasakids

Jóel ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Új épület emelet
Kapcsolat:Baranyák Ági
Telefon:+36 30 206-4056
E-mail:agibunyevacz@gmail.com
Kapcsolat:Vargáné Tamási Zsófi
Telefon:+36 30 271-8630
E-mail:zsofi.tamasi@gmail.com
Kapcsolat:Varga Dávid
Telefon:+36 20 476-2500
E-mail:david.gabor.varga@gmail.com
Magunkról:
Ifinkbe a 2000-2001-es születésű fiatalok járnak. Csoportunk az egyik ószövetségi könyv írójáról, Jóel prófétáról kapta a nevét. Ugyan csak 2015 tavaszán alakult meg az ifink, de már most sokszor tapasztalhattuk Isten áldását rajtunk.
Szeretnénk egy olyan közösség lenni, ahol lehetőség nyílik mindenki számára, hogy jobban megismerje Istent, és ezáltal közelebb kerülhessen hozzá. A lelki alkalmak mellett közösségformáló programokat is szoktunk tartani: például filmezés, társasozás, süti sütés, stb. Ha szeretnél egy fiatal keresztény lelki közösség tagjává válni, gyere el alkalmainkra, várunk szeretettel!

Jóséb-Basebet ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Régi nagyterem
Kapcsolat:Motyovszki Dávid
Telefon:+36 30 608-2738
Kapcsolat:Karvaly Kata
Telefon:+36 30 618-4981
Kapcsolat:Csintalan Leonárd
Telefon:+36 30 384-5168
Kapcsolat:Hargitay Matyás
Telefon:+36 30 231-2211
E-mail:joseb.basebet.ifi@gmail.com
Magunkról:
Az ifit főleg '91-es, '92-es születésű ifjak alkotják. Célünk egy lelki közösség alkotása, ahol egy hívő keresztény megélheti a hitét. Igei alkalmaink nem csak a hitben való fejlődést szolgálják, hanem arra is alkalmasak, hogy egy nem hívő megismerhesse a Biblia evangéliumát, és magát Istent. Szeretettel várunk mindenkit rendszeres bibliaóráinkra, amit vasárnaponként délután 5 órás kezdettel tartunk a gyülekezet „régi nagytermében”, ami az iratterjesztés mellett található.
Mottónk:
Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az ÚR támogat engem. (Zsolt. 3,6)

Káleb ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Alagsor, ping-pong terem
Kapcsolat:Hargitay Zsófi
Telefon:+36 30 976-3679
E-mail:hargizs@gmail.com
Magunkról:
Az egyetemi éveink elején járunk. Mögöttünk a gimnázium évei, tapasztalatai, az érettségi, a pályaválasztás. Sok minden változott, mióta 2011-ben első csapatunk konfirmált. De, ami állandó maradt, az Isten hűsége ifinkhez.
Hűségét megtapasztaltuk többek között a megtartatásban, újjászületésekben, barátságok alakulásában, vagy a Vele való kapcsolat mélyülésében.
Minden, korosztálybeli érdeklődőt szeretettel várunk!

Legidősebb házaskör

Időpontja:Minden páratlan hét szerdáján, 18 óra
Helye:13-as terem
Kapcsolat:Viczián István
Telefon:+36 1 275-3263
E-mail:viczianif@gmail.com
Magunkról:
A kör a pasaréti ifjúsági bibliaórából alakult át az 1970-es években. Tagjaink között házaspárok, egyedülállók, és sajnos már özvegyek is vannak. Rendszerint egy-egy bibliai könyvet tanulmányozunk végig, jelenleg az Apostolok Cselekedeteit. Hosszú ideig háznál jöttünk össze, 2010-től a Csaba utcai imateremben, 2013 nyarától kezdve a Torockó téren tartjuk az óráinkat. Körülbelül kéthavonta szombaton valakinek a lakásán külön összejövetelen találkozunk, ahol különböző művelődési és közéleti témákat tárgyalunk meg az Ige fényében, és alkalom van a kötetlen beszélgetésre is. A hosszú idő alatt sokan megfordultak nálunk, akik azóta máshová kerültek. Ővelük is igyekszünk kapcsolatot tartani, és a korosztályunkból most is mindenkit szívesen látunk, aki testvéri közösséget és igei vezetést keres.
Imádságunk:
„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Zsoltárok 90,12

Legifjabb házaskör

Időpontja:Minden páratlan hét szerdáján, 18 óra
Helye:Új nagyterem
Kapcsolat:Cseri András
Telefon:+36 30 638-7511
E-mail:cseriandras@gmail.com
Magunkról:
Néhány (vagy akárhány) éve, illetve frissen házasodott párok, valamint jegyben járó fiatalok számára nyitott kör, mely 2009 tavaszán alakult a gyülekezetben.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Mottónk:
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” Jeremiás 29, 11

Legújabb házaskör

Időpontja:Minden páros hét szerdáján, 18 óra
Helye:Új nagyterem
Kapcsolat:Horváth Géza
E-mail:gyulekezet@refpasaret.hu
Magunkról:
2013-ban alakult kör, fiatal és idősebb házasok számára
Egyedülállókat is szívesen látunk.

Nehémiás ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Új épület nagyterem (12-es)
Magunkról:
A Nehémiás ifi 2017-ben “született”, ahol az első közös nyári hetünkön ifit alakítottak a 2017 tavaszán konfirmált fiatalok a 2018 tavaszán konfirmációra váró fiatalokkal. Az első közös programunk során a következő igét tanulmányoztuk: “Egymásnak terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét”. (Gal 6,2.)
Bízunk benne, hogy ezt az igét szem előtt tartva épülhetünk közösséggé. Minden vasárnap délután 5-kor az új nagyteremben találkozunk Isten igéjét hallgatni, ahol megismerhetjük és megérthetjük a Bibliát, és egymást is. Folyamatosan igyekszünk még szorosabb közösséggé válni ifin kívüli közös programainkon is. Nagy szeretettel várunk Isten igéje köré minden korosztálybeli fiatalt!

Noé bárkája családos kör

Időpontja:Minden második szombat 17 órától (kb. 19 óráig)
Helye:Torockó tér, új épületszárny, emeleti szoba. Nyáron (július-augusztus) magánháznál tartjuk az alkalmakat.
Kapcsolat:Kárász Kati
Telefon:+36 1 265-0588
E-mail:noecsalkor@gmail.com
Magunkról:
Annak idején egy reménytelenül bűnös világban Noét és bárkáját használta fel Isten, hogy átmentse az életet. Ma a hívők közössége lehet ez a bárka.
Kb. 30 éve alakultunk, kezdetben fiatal házasok köreként, aztán az idő múlásával inkább a középkorosztályba kerültünk, és többen csatlakoztak olyanok is, akik nem élnek házasságban. Jelenleg a többség családos, de mindenféle élethelyzetű embert szívesen látunk.
Életkor szerint 40 év felettiek vagyunk, a legfiatalabb gyermekeink általános iskolások, és néhány családban már megszülettek az első unokák.

Női bibliaóra

Időpontja:Minden kedden 10 és 18 óra
Helye:Régi nagyterem
Kapcsolat:Lelkészi hivatalon keresztül
Telefon:+36 1 356-4019
E-mail:gyulekezet@refpasaret.hu
Magunkról:
Hétről-hétre a Szentírást tanulmányozzuk, és abban keresünk eligazítást hétköznapi életünk gondjaira és kérdéseire is. A témákat közösen megbeszéljük, és egymás terhein igyekszünk könnyíteni szeretettel.

Onézimosz ifi

Időpontja:Péntek 18 óra
Helye:Új épület nagyterem (12-es)
Kapcsolat:Erdélyiné Tóth Mária
Telefon:+36 70 625-0528
E-mail:tothmarcsi94@gmail.com
Kapcsolat:Salacz Viola
Telefon:+36 30 985-1094
E-mail:viola.salacz@gmail.com
Kapcsolat:Jaczkovits Márton
Telefon:+36 20 348-8358
E-mail:jaczkovits.marton@gmail.com
Kapcsolat:Papp Zsombor
Telefon:+36 30 927-5007
E-mail:pappzsombor007@gmail.com
Magunkról:
Az Onézimosz ifi a Pasaréti Református Egyházközségben 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben konfirmált fiatalok csapata. Nevünket első közös nyári hetünk alkalmával választottuk meg, Onézimosz után, aki fiatal rabszolgaként megszökött urától, Filemontól és Pál apostol mellé kerülve megismerte Jézust.
Célunk, hogy Isten igéjét tanulmányozva, személyes kapcsolatot építsünk Vele és megismerjük Fiát, Jézus Krisztust. Ezt a célt rendszeres összejöveteleinken, ifi alkalmainkon, egy-egy hétvégi kirándulás és egy nyári ifi hét alkalmával próbáljuk elérni.
Fontos, hogy a csapat igazi közösséggé formálódjon, ezért különféle programokat szervezünk. Így voltunk már tűzijátékot nézni, fagyizni, biciklizni, kirándulni, kiállításon vagy éppen bowlingozni.

Pasaréti Palló Imre Énekkar

Időpontja:Minden csütörtök 19.00-20.50
Helye:12-es terem
Kapcsolat:Cseri Zsófia
E-mail:cseri.zsofia@gmail.com
Magunkról:
A Pasaréti Református Gyülekezet első lelkipásztora, Joó Sándor idején, 1940-ben alakult a kórus. A gyülekezet énekkara 1971-ben Cseri Kálmánné vezetésével szerveződött újjá, majd Hargita Péter és Draskóczy László karnagyok munkája nyomán épült tovább. Jelenlegi vezetője: Cseri Zsófia.
A kórus: Istentől szép hangot kapott, énekelni szerető gyülekezeti tagok közössége, akik Isten iránti hálájukat szívesen megvallják és hirdetik énekszóval is Isten dicsőségére és mások javára, épülésére. Az énekkar elsősorban a gyülekezet alkalmain, istentiszteletein, ünnepein lép fel, de szívesen tesz eleget más gyülekezetek, egyházi szervezetek meghívásának is. Az örömteli közös szolgálatot egy cél vezérli: Istenről, Isten igéjéről mindenki számára érthető nyelven (magyarul), hitünket erősítve énekelni.

PIKK (Pasaréti Ifjúsági Keresztény Kör)

Kapcsolat:Farkas András
Telefon:+36 70 395-0468
E-mail:pikk.mail@gmail.com
Web:www.refpasaret.hu/pikk
Magunkról:
A PIKK, avagy a Pasaréti Ifjúsági Keresztyén Kör a Pasaréti Református Gyülekezet ifjúsági csoportjainak kezdeményezése.
A PIKK csapata olyan ifjúsági szabadidős programok szervezését tűzte ki célul, amely lehetőséget teremt a gyülekezeti életbe való bekapcsolódásra és egymás megismerésére.
Minden hónapban más-más ötlettel próbálunk előállni. Lesz kirándulás, városnézés és filmklub, meg még sok más, amit csak később árulunk el...

Salamon ifi

Időpontja:Vasárnap 17 óra
Helye:Régi épület alagsori 7-es terem
(ping-pong terem mellett)
Kapcsolat:Luxné Prehoda Anna
E-mail:anna.prehoda@gmail.com
Kapcsolat:Jánoska Dóra
Telefon:+36 30 656-0057
E-mail:dora.janoska@gmail.com
Kapcsolat:Lux András
Telefon:+36 20 598-3245
E-mail:andras.lux@gmail.com
Magunkról:
Már nem mi vagyunk a legfiatalabb ifi :), mert mi a rég elmúlt 2013-as év tavaszán alakultunk. Elsősorban '98-as, '99-es születésű tagok alkotják a csoportot. Már tapasztaljuk, milyen az ifis élet, és sok jó, közös emlékünk van. Ezek közül talán a legmeghatározóbbak a neszmélyi csendes hetek. Szeretnék az alkalmainkon megismeri, hogyan lehetünk mi is Salamonhoz hasonlóan áldott életű fiatalok. Ha te is szívesen jönnél közénk, szeretettel várunk!

Sámuel ifi

Időpontja:Vasárnap 17 óra
Helye:Kisterem
Kapcsolat:Lelkészi hivatalon keresztül
Web:samuel.thomi.hu
Magunkról:
30 év körüli fiatal felnőttekből álló igen színes közösség vagyunk, az elmúlt években sokan sokfelől csatlakoztak hozzánk. Javarészt tanulmányaink befejeztével már a munka világában és „fészekrakásban” próbálunk helyt állni. Fontosnak tartjuk a közös szolgálatokat, Isten kegyelméből egy gyermekotthon rendszeres látogatásába is belefoghattunk. Vasárnapi együttléteink mellett sok más közös programot is szervezünk. Mindeközben pedig igyekszünk hűek maradni ahhoz az igéhez, amelyet indulásunkkor kaptunk: „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá...” (1Pét 2,5)

Szerdai kör

Időpontja:Minden szerdán 18 óra
Helye:Régi nagyterem
Web:szerdai.wordpress.com
E-mail:szerdai_kor+owner@
googlegroups.com
Magunkról:
25-45 éves korosztályú fiatal felnőttekből álló csoport vagyunk.
Mottónk: Jézus mondja: „Szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (Ján.13,34)
Szeretettel várunk mindenkit!

Timótheus kör

Időpontja:Kéthetente szombaton 17 óra
Helye:Alagsor, a konyha és a ping-pongterem között :)
Kapcsolat:Mitcsenkov Attila
Telefon:+36 20 461-2917
E-mail:attila.mitcsenkov@gmail.com
Magunkról:
30+ körüli, vegyesen már családos és még nem családos fiatalok (ehhez ragaszkodunk :) ) vagyunk, és szívesen látunk körünkben más, 30+ fiatalokat. :)