2020-06-01
A MEGDÖBBENTŐ KÉRDÉS
„Embernek fia! Vajon megélednek-e ezek a tetemek?”
Ez 37,3

Lehet-e szent ebből a bűnösből? Rendbe hozható még ez az elsodort élet? Erre csak egy válasz van: „Uram Isten, Te tudod” (Ez 27,3) Ne állj elő a vallásos józan ésszel és ne mondd: „Ó igen, egy kicsit több bibliaolvasással, odaadással és imádsággal majd meglátom, hogy lehetne véghezvinni.”

Sokkal könnyebb valamit tenni, mint Istenben hinni; mi összetévesztjük a félelem és pánik hangját az ihletettséggel. Ezért vannak olyan kevesen, akik együtt munkálkodnak Istennel és olyan sokan, akik érte buzgólkodnak. Sokkal szívesebben munkálkodnánk érte, minthogy higgyünk benne. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy Isten majd megteszi azt, amit én nem tudok megtenni? Annyira esem kétségbe az emberek miatt, amennyire sosem ismertem fel, hogy Isten bármit is tett volna értem. Vajon olyan csodálatosan és valóságosan megtapasztaltam Isten hatalmát és erejét, hogy sohasem esem többé kétségbe senki emberfia miatt? Egyáltalában történt-e már bennem valami szellemi síkon? Személyes megtapasztalásom hiánya egyenes arányban áll félelmemmel.

„Íme én megnyitom a ti sírjaitokat” (12). Amikor Isten azt akarja megmutatni neked, hogy milyen a tőle elszakadt emberi természet, azt rajtad mutatja meg. Ha Isten Szelleme adott már neked látást arra vonatkozóan, hogy mi vagy az Ő kegyelme nélkül (- és ezt csak akkor teszi, amikor Szent Szelleme munkálkodik), akkor tudod, hogy nincs gonosztevő, aki csak felényire olyan gonosz a valóságban, mint amilyen te lehetnél Isten kegyelme nélkül. Isten megnyitotta „síromat”, és „tudom, hogy énbennem (azaz a testemben) nem lakik semmi jó” (Róm 7,18). Isten Szelleme szüntelenül megmutatja, milyen az emberi természet az Ő kegyelme nélkül.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Ez 37 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20949 KB
2001.11.15.18:00 - Cseri Kálmán
EGYSÉG AZ ÚRBAN
- Ez 37, 15-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21790 KB
2004.05.30.11:00 - Cseri Kálmán
NINCS REMÉNYTELEN HELYZET
- Ez 37,14  - Ez 37,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 23254 KB
2013.10.31.10:00 - Horváth Géza
ISTEN SZÍVÜGYE AZ EGYHÁZ ÉLETE
 Reformáció 

- Ez 37,1-14
Hanganyag: 26547 KB2018.05.21.10:00 - Czakó Zoltán
A SZENTLÉLEK MUNKÁJA
 Pünkösd 

- Jn 16,12-15  - Ez 37,1-10