2024-02-22
A SZELLEMI ÁLLHATATOSSÁG ISKOLÁJA
„Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten”
Zsolt 46,11

Az állhatatosság több, mint puszta kitartás; azt jelenti: kitartunk azzal a feltétlen bizonyossággal, hogy megtörténik az, amit várunk. Az állhatatosság több, mint szívós kapaszkodás, mert fakadhat abból a gyengeségből is, hogy attól rettegünk, hogy elengedjük és leesünk. Az állhatatosság annak az embernek a legnagyobb erőfeszítése, aki visszautasítja még a gondolatát is annak, hogy hőse legyőzhető. A tanítvány nem attól fél a legjobban, hogy kárhoztatni fogják, hanem hogy Jézus Krisztust legyőzhetik, és mindaz, amiért Ő síkra szállt: a szeretet, az igazságosság, a megbocsátás, az emberek iránti jóakarat - végül mégsem győz, és számunkra elérhetetlen céllá válnak. Ilyenkor hív fel az Úr szellemi állhatatosságra. Nem csupán arra, hogy ragaszkodjunk és ne tegyünk semmit, hanem nyugodtan dolgozzunk tovább azzal a bizonyossággal, hogy Isten legyőzhetetlen.

Ha reményeink talán éppen most csalódást tapasztalnak, ez csak azt jelenti, hogy tisztuláson mennek át. Nincsen olyan nemes dolog a világon, amit valaha remélt vagy álmodott az ember, ami be ne teljesednék. Az élet egyik legnagyobb feszültsége az Istenre-várás. „Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet...” (Jel 3,10).

Maradj szellemileg állhatatos.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Zsolt 46 alapján:

Hanganyag: 19415 KB1990.10.28.08:00 - Cseri Kálmán
KRÍZISBEN
(elhangzott a taxisblokád utolsó napján)
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben, a vége hiányos

- Zsolt 46
Hanganyag: 20980 KB1993.12.19.18:00 - Cseri Kálmán
ISTEN AZ ÜDVTÖRTÉNET URA
- Zsolt 46
Hanganyag: 21211 KB1994.03.13.08:00 - Cseri Kálmán
ISTEN ELŐTTI CSEND
Szerkesztői megjegyzés:
a végén keresztelő

- Zsolt 46,11
Hanganyag: 19493 KB1998.08.23.18:00 - Berta Zsolt
LÉGY ÁLDOTT CSENDBEN!
- Zsolt 46,9-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 19013 KB
2001.08.23.18:00 - Cseri Kálmán
A ZSOLTÁROK KÖNYVE
- Zsolt 46
Szöveges anyag
Hanganyag: 4354 KB
2005.12.11.08:00 - Cseri Kálmán
HOGYAN ÜNNEPELJÜK KARÁCSONYT?
- Ézs 30,15-16  - Zsolt 46,9-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 21902 KB
2006.03.26.10:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
8. JÉZUS HAZASZERETETE
 Hazaszeretet  Választások 

- Mt 15,21-28  - Zsolt 46
Hanganyag: 20956 KB2007.03.22.18:00 - Csere Mátyás
CSENDESEDJETEK EL
- Zsolt 46
Szöveges anyag
Hanganyag: 22096 KB
2007.12.16.10:00 - Cseri Kálmán
AZ ÜNNEPEK CÉLJA
- Zsolt 46,9-12  - Zsolt 46
Szöveges anyag
Hanganyag: 26973 KB
2017.01.19.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR VÁROSA VÉDELME
- Zsolt 46
Szöveges anyag
Hanganyag: 29857 KB
2019.08.18.10:00 - Szepesy László
"FELMAGASZTALTATOM A NEMZETEK KÖZT"
- ApCsel 11,19-21  - Zsolt 46
Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)