2019-01-23

Jn 4, 27-30

27Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem: Mit akarsz tőle? Miért beszélgetsz vele? 28Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: 29Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ő a Krisztus? 30Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá.

Prédikációk Jn 4 alapján:

Szöveges anyag
1984.08.26.10:00 - Cseri Kálmán
HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT...
- Jn 4,10  - Jn 4,3-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21390 KB
1999.09.19.18:00 - Cseri Kálmán
ÉLŐ VÍZ
- Jn 4,5-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 21564 KB
1999.09.20.18:00 - Cseri Kálmán
OTTHAGYTA A KORSÓT
- Jn 4,28-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 21879 KB
1999.09.21.18:00 - Cseri Kálmán
KINEK TARTOD MAGADAT?
- Jn 4,13-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 21730 KB
1999.09.26.10:00 - Cseri Kálmán
KÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLAT
- Jn 4,3-8; 28-30  - Zsolt 42
Szöveges anyag
Hanganyag: 19081 KB
1999.10.03.10:00 - Cseri Kálmán
A VILÁG ÜDVÖZÍTŐJE
- Jn 4,29, 42  - Fil 2,5-11
Hanganyag: 18548 KB2001.08.16.18:00 - Ajtony Artúr
ÉLŐ VÍZ
Szerkesztői megjegyzés:
rossz minőség, "nyávog" a felvétel

- Jn 4,1-15
Hanganyag: 3683 KB2005.10.30.10:00 - Varga Róbert
LELKI REFORMÁCIÓ
- Jn 4,24
Hanganyag: 22114 KB2006.06.11.10:00 - Pataki András
KÉRJÉTEK AZ ARATÁS URÁT
- Mt 9,36-38  - Jn 4,35-38
Hanganyag: 21702 KB2007.08.19.18:00 - Csere Mátyás
A SAMÁRIAI ASSZONY
- Jn 4,3-30
Hanganyag: 22039 KB2007.09.13.18:00 - Csere Mátyás
A KAPERNAUMI APA
- Jn 4,43-54
Hanganyag: 22119 KB2009.06.01.10:00 - Csere Mátyás
"SZÍVÜNKBE ÁRADT AZ ISTEN SZERETETE"
- Róm 5,5  - Jn 4,18-23
Szöveges anyag
2015.01.04.08:00 - Horváth Géza
A MISSZIÓ FELTÉTELEIRŐL
- Jn 4,27-30;39-42  - Jn 4,4-19
Hanganyag: 28686 KB2015.01.04.10:00 - Horváth Géza
A MISSZIÓ FELTÉTELEIRŐL
Szerkesztői megjegyzés:
második felében a Greizer házaspár kiküldése külmissziói szolgálatba

- Jn 4,28-30;39-42  - Jn 4,4-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 23328 KB
2016.01.24.18:00 - Cseri Kálmán
IGAZI IMÁDÓK
 Imádság 

- Jn 4,19-24
Hanganyag: 19824 KB2017.08.24.18:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
ÉLTETŐ KÜLDETÉS
- Jn 4,34

Jer 45

A próféta vigasztalja Bárúkot1Ezt az igét mondta Jeremiás próféta Bárúknak, Nérijjá fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán, Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében:
2Az ÚR, Izráel Istene, ezt mondja rólad, Bárúk: 3Te így beszélsz: Jaj nekem, mert az ÚR kínnal tetézi fájdalmamat! Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat!
4Ezt feleld neki: Így szól az ÚR: Nézd csak, amit építettem, azt most romba döntöm, és amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. 5És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek! Mert most veszedelmet hozok minden emberre – így szól az ÚR –, de te ajándékul kapod az életedet, bárhová is mégy.

Prédikációk Jer 45 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20602 KB
2007.08.30.18:00 - Varga Róbert
KEGYELEM AZ ÍTÉLETBEN
- Jer 2,13; 45,1-5

RÉ 293 MRÉ 378