2019-04-20

Jn 19, 31-42

31Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. 32Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. 33Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, 34hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. 35Aki pedig látta ezt, az tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. 36Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg.” 37Viszont az Írásnak egy másik helye így szól: „Néznek majd arra, akit átszúrtak.”
Jézus temetése (Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Lk 23,50-56)38Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt – de csak titokban, mert félt a zsidóktól –, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus holttestét. 39Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mintegy száz fontnyit. 40Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. 41Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. 42Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.

Prédikációk Jn 19 alapján:

Hanganyag: 18382 KB1967.03.24.10:00 - Joó Sándor
I.N.R.I.
 Nagypéntek 

- Jn 19,19
Szöveges anyag
Hanganyag: 21536 KB
1998.04.09.18:00 - Cseri Kálmán
KATONÁK A KERESZT ALATT
- Jn 19,23-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 19990 KB
1999.04.02.17:00 - Cseri Kálmán
OSZTOZKODNI VAGY ÖLTÖZKÖDNI
- Jn 19,16-24
Szöveges anyag
2000.04.21.10:00 - Varga Róbert
ÖNMAGÁT ADTA ÉRTÜNK
- Tit 2, 11-15a  - Jn 19,17-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 21025 KB
2002.03.28.18:00 - Cseri Kálmán
A KERESZT ALATT (PASSIÓ)
- Jn 19,23-27
Hanganyag: 21420 KB2002.03.30.18:00 - Földvári Tibor
NAGYSZOMBAT - MEGÖLETETT BÁRÁNY
 Nagyszombat 

- Jn 19,30-37; Jel 5
Hanganyag: 21115 KB2003.04.17.18:00 - Cseri Kálmán
BŰNNÉ LETT ÉRETTÜNK
 Passió 

- Lk 23,41 Jn 18 Jn 19 Mt 27,4-19
Hanganyag: 5300 KB2005.03.24.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18;19 Lk 23,6-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 4816 KB
2005.03.25.10:00 - Földvári Tibor
SZOMJAZOM
 Nagypéntek 

- Jn 19,28-30  - Ézs 55,1-5
Hanganyag: 5481 KB2005.03.26.18:00 - Csere Mátyás
JÉZUS KERESZTHALÁLÁNAK TITKA
 Nagyszombat 

- Jn 19,38-42
Hanganyag: 21969 KB2006.04.13.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18,19; Jel 1,13-18
Hanganyag: 22107 KB2006.04.15.18:00 - Földvári Tibor
AZ ATYA GONDOSKODIK JÉZUS SÍRJÁRÓL
 Nagyszombat 

- Jn 19,38-42; Mt 27,57-66
Hanganyag: 21117 KB2007.04.22.18:00 - Földvári Tibor
JÁNOS A SZERETETT TANÍTVÁNY
- Jn 19,25-27
Hanganyag: 22099 KB2008.03.20.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18-19; Lk 23,35;47
Hanganyag: 22119 KB2009.04.09.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS ÉS PILÁTUS
- Jn 19,12-16  - Jn 18,1-19,42
Hanganyag: 22119 KB2009.09.24.18:00 - Pótor László
HOGYAN LEHETEK ÚJ EMBER?
 Evangélizáció, 2009 

- Jn 3,1-16; 19,39-42
Hanganyag: 22119 KB2010.09.19.10:00 - Takaró Károly
"HOGY BETELJESEDJÉK AZ ÍRÁS"
- Jn 19,24  - 1Kor 8,5-6
Hanganyag: 22119 KB2012.04.05.18:00 - Csere Mátyás
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18,37 (Jn 17,25 - 19,37)
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.04.06.17:00 - Horváth Géza
KIRÁLYOD-E? (2. rész)
 Nagypéntek 

- Jn 19,17
Szöveges anyag
Hanganyag: 23508 KB
2015.04.04.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS AZ ÍRÁSOK SZERINT HALT MEG
 Nagyszombat 

- Jn 19,31-37  - Jn 19,31-37
Hanganyag: 22839 KB2016.03.24.18:00 - Takaró János
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 12,32  - Jn 18-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 16875 KB
2018.03.31.18:00 - Horváth Géza
ELTEMETTÉK
 Nagyszombat 

- Jn 19,38-42

Zsolt 137

A babiloni foglyok panasza1Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk.
2A fűzfákra akasztottuk ott hárfáinkat.
3Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket: Énekeljetek nekünk a Sion-énekekből!
4Hogyan énekelhetnénk éneket az ÚRról idegen földön?
5Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem!
6Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek!
7Emlékezz, URam, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján: Romboljátok le, romboljátok le, egészen az alapjáig!
8Babilon pusztulásra méltó népe! Boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél.
9Boldog lesz, aki megragadja és a sziklához csapja csecsemőidet!

Nincsenek prédikációk Zsolt 137 alapján.


RÉ 339 MRÉ 216