2018-06-25

3Móz 12

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:
2Így szólj Izráel fiaihoz: Ha egy asszony fogan, és fiút szül, tisztátalan lesz hét napig, ugyanolyan tisztátalan, mint a havi tisztulás idején.
3A nyolcadik napon metéljék körül a fiú szeméremteste bőrét.
4Még harminchárom napig maradjon otthon az anya, míg megtisztul a vértől. Semmiféle szent dolgot nem érinthet, a szent helyre sem mehet be, míg el nem telnek tisztulásának a napjai.
5Ha pedig leányt szül, két hétig lesz olyan tisztátalan, mint a havi tisztuláskor, és hatvanhat napig kell otthon maradnia, míg megtisztul a vértől.
6Amikor eltelnek a fiú vagy leány miatti tisztulásának napjai, akkor vigyen el egy esztendős bárányt égőáldozatul, egy galambfiókát vagy egy gerlicét pedig vétekáldozatul a kijelentés sátrának a bejárata elé, a paphoz.
7Az pedig mutassa be az ÚR színe előtt, és végezzen engesztelést az asszonyért, akkor tisztává lesz a vérfolyás után. Ez a törvény vonatkozik a fiút vagy leányt szülő asszonyra.
8De ha nem telik neki bárányra, akkor fogjon két gerlicét vagy két galambfiókát: egyet égőáldozatul, egyet vétekáldozatul. A pap pedig végezze el az engesztelést az asszonyért, és az tiszta lesz.

Nincsenek prédikációk 3Móz 12 alapján.


Lk 4, 31-37

31Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton;
32ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt.
33A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott:
34„Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!”
35Jézus azonban ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne.
36Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: „Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek!”
37És elterjedt a híre mindenütt a környéken.

Prédikációk Lk 4 alapján:

Hanganyag: 18235 KB1998.12.20.18:00 - Pásztor Gyula
MIÉRT JÖTT JÉZUS?
- Lk 4,16-21
Szöveges anyag
2000.01.01.10:00 - Cseri Kálmán
GYŐZELEM A KÍSÉRTÉSBEN
 Újév 

- Lk 4,12-13  - Lk 4,1-13
Szöveges anyag
2002.09.05.18:00 - Csákány Tamás
KICSODA JÉZUS
- Lk 4,14-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 21845 KB
2004.01.04.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS NÁZÁRETI SZOLGÁLATA
- Lk 4,14-30  - Zsolt 90,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 4282 KB
2005.12.04.10:00 - Varga Róbert
BETELJESEDETT PRÓFÉCIA
- Lk 4, 14-22/a  - Fil 4, 4-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 21399 KB
2007.03.11.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS LOGIKÁJA
- Mt 12,22-  - Lk 4,14-19
Hanganyag: 20402 KB2007.05.06.10:00 - Varga Róbert
A SAREPTAI ÖZVEGY HITE
- 1Kir 17,8-24  - Lk 4,25-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 22020 KB
2008.01.20.10:00 - Varga Róbert
PRÓFÉCIÁK BETELJESÍTŐJE
- Lk 4,16-21  - Ézs 61,8-11
Hanganyag: 22900 KB2013.01.09.18:00 - Kovács-Hajdu Albert
JÉZUS KRISZTUS, LEGFŐBB PRÓFÉTÁNK
- Lk 4,18-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 24810 KB
2016.06.12.08:00 - Horváth Géza
FOGLYOKNAK SZABADULÁS
- Lk 4,33-35  - Lk 4,31-37
Hanganyag: 25627 KB2016.07.24.10:00 - Takaró János
ISTEN BESZÉDE ERŐ
- Ef 6,10-11;17  - Lk 4,1-13

RÉ 503 MRÉ 285