2018-01-13

Mt 7, 7-14

Az imádság meghallgatása (Lk 11,9-13)7Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 8Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 9Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, 10vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? 11Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?
Az aranyszabály (Lk 6,31)12Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.
Szoros kapu, keskeny út (Lk 13,23-24)13Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. 14Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

Prédikációk Mt 7 alapján:

Hanganyag: 17883 KB1965.02.28.10:00 - Joó Sándor
NE ÍTÉLJETEK
- Mt 7,1-5
Hanganyag: 17889 KB1965.05.31.10:00 - Joó Sándor
KÉRJETEK, KERESSETEK, ZÖRGESSETEK!
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Mt 7,7-12
Hanganyag: 17196 KB1965.06.27.10:00 - Joó Sándor
SZOROS KAPU, KESKENY ÚT
- Mt 7,13-14
Hanganyag: 18153 KB1965.08.29.10:00 - Joó Sándor
AZ ÉLET FUNDAMENTUMA
- Mt 7,24-27
Hanganyag: 17604 KB1965.09.26.10:00 - Joó Sándor
MINT AKINEK HATALMA VAN
- Mt 7,28-29
Szöveges anyag
1997.08.05.10:00 - Cseri Kálmán
SZÉLES ÚT - KESKENY ÚT
 Ébresztés 

- Mt 7, 13-14
Hanganyag: 20997 KB1998.03.08.10:00 - Hős Géza
AZ IMÁDSÁG ÁLDÁSAI
- Róm 8,32; 2Kor 9,15  - Mt 7,7-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20547 KB
1998.08.16.10:00 - Cseri Kálmán
ISTEN ORSZÁGA
- Mt 7,21
Hanganyag: 21007 KB1998.09.23.18:00 - Pásztor Gyula
KÉTFÉLE ÉLETÚT
 Evangélizáció, 1998 

- Mt 7,13-14
Hanganyag: 19477 KB1999.06.20.10:00 - Varga Róbert
NE ÍTÉLJETEK!
- Mt 7,1-5  - Lk 6,27-31
Szöveges anyag
2002.06.16.08:00 - Cseri Kálmán
A HELYES IMÁDSÁG
- Jak 4,1-3  - Mt 7,7-11
Szöveges anyag
2002.07.04.18:00 - Csákány Tamás
ISTEN VEZETÉSE SZÜKSÉGEINKBEN
- Mt 7,7-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 20221 KB
2004.02.01.10:00 - Varga Róbert
ÉRTÉKES JÓ CSELEKEDETEK
- Mt 7,16-20  - Mt 25,34-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 19806 KB
2004.07.29.18:00 - Csákány Tamás
ÉLETÜNK GYÜMÖLCSE
- Mt 7,13-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 4188 KB
2005.01.23.10:00 - Varga Róbert
LELKI ÉPÍTKEZÉS
- Mt 7,24-27  - 1Kor 3,6-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 19442 KB
2006.08.20.18:00 - Varga Róbert
ÉLETHÁZ
- Mt 7,24-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2012.01.29.10:00 - Horváth Géza
"URAM, HA AKAROD, MEGTÍSZTITHATSZ"
- Mt 8,2  - Mt 7,28 - 8,4
Szöveges anyag
Hanganyag: 27869 KB
2014.01.19.10:00 - Horváth Géza
NINCS MÁS FUNDAMENTUM
- 1Kor 3,11-15  - Mt 7,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 24141 KB
2015.02.19.18:00 - Szepesy László
KESKENY ÚT, KEVÉS LEHETŐSÉG?
- Mt 7,13-14
Hanganyag: 24813 KB2018.01.14.10:00 - Czakó Zoltán
A MÚLT ÉS A JÖVŐ HATÁSA A JELENRE
- Tit 2,11-14  - Mt 7,21-27

1Móz 16

Hágár és Izmael1Száraj, Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálóleánya, akinek Hágár volt a neve. 2Száraj ezt mondta Abrámnak: Íme, az ÚR bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgálóleányomhoz: talán az ő révén lesz fiam! És hallgatott Abrám Száraj szavára. 3Akkor Száraj, Abrám felesége fogta szolgálóleányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez, Abrámhoz adta feleségül; Abrám akkor már tíz éve Kánaán földjén lakott.
4Abrám bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. 5Ezért Száraj ezt mondta Abrámnak: Miattad ért engem sérelem! Magam adtam öledbe a szolgálóleányomat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az ÚR! 6Abrám így felelt Szárajnak: Hiszen a te szolgálóleányod, a te kezedben van: csinálj vele, amit jónak látsz! Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle.
7Az ÚR angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, 8és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálóleánya! Honnan jössz, és hová mégy? Ő így felelt: Úrnőm elől, Száraj elől futok. 9Azt mondta neki az ÚR angyala: Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte! 10Ezt is mondta neki az ÚR angyala: Nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni.
11Majd ezt mondta neki az ÚR angyala: Íme, teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallott az ÚR nyomorúságodról. 12Szilaj ember lesz ő, akár egy vadszamár. Kezet emel mindenkire, de őrá is mindenki; nem törődik testvéreivel, úgy választ táborhelyet magának.
13Azután Hágár így nevezte az URat, aki szólt hozzá: Te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta: Én is láthattam itt, aki engem látott. 14Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói-kútnak. Ott van most is Kádés és Bered között. 15Ezután fiút szült Hágár Abrámnak. Abrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. 16Abrám nyolcvanhat esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak.

Prédikációk 1Móz 16 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21804 KB
2002.09.24.19:00 - Cseri Kálmán
HONNAN - HOVÁ?
 Evangélizáció, 2002 

- 1Móz 16,6-11
Hanganyag: 22022 KB2006.04.27.18:00 - Varga Róbert
SÁRA
- 1Móz 16,1-16
Hanganyag: 22092 KB2006.06.01.18:00 - Varga Róbert
HÁGÁR
- 1Móz 16,4-16

RÉ 475 MRÉ 430