2019-02-19

Jn 8, 12-20

Jézus a világ világossága12Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. 13A farizeusok ekkor ezt mondták neki: Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz. 14Jézus így válaszolt nekik: Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. 15Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. 16De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. 17A ti törvényetekben is meg van írva, hogy két ember tanúságtétele igaz. 18Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. 19Erre megkérdezték tőle: Hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat: ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.
20Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája.

Prédikációk Jn 8 alapján:

Hanganyag: 14728 KB1967.12.17.10:00 - Joó Sándor
JÉZUS SZEMÉLYÉNEK VALÓSÁGA
- Jn 8,23
Hanganyag: 11291 KB1985.12.08.10:00 - Cseri Kálmán
AZ EMBER SZABAD AKARATA
 Predestináció 

- Jn 8,31-36
Szöveges anyag
Hanganyag: 20998 KB
1998.02.08.10:00 - Cseri Kálmán
ÍTÉLKEZÉS
- 2Móz 20,16  - Jn 8,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 18890 KB
1998.03.15.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG ÉHEZŐK
- Mt 5,6  - Jn 8,30-36
Hanganyag: 21255 KB2001.07.29.10:00 - Kotsis István
A TÖRVÉNY NEVÉBEN
Szerkesztői megjegyzés:
énekek és befejező imádság nélkül, csak az alapigék és az igehirdetés

- Jn 8,10-11  - Jn 8,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 16285 KB
2001.10.14.10:00 - Cseri Kálmán
VÁLTOZÁSOK KORSZAKVÁLTÁSKOR
- ApCsel 26,18  - Jn 8,31-36
Szöveges anyag
Hanganyag: 16576 KB
2004.04.01.18:00 - Csákány Tamás
HÚSVÉT CÉLJA
- Jn 8,31-36
Hanganyag: 22041 KB2006.05.11.18:00 - Csere Mátyás
ÉN AZÉRT JÖTTEM, HOGY HIRDESSEM AZ IGÉT
- Mk 1,32-38; Jn 8,37-43
Hanganyag: 22115 KB2006.12.14.18:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS... HOGY MEGMENTSE A VILÁGOT
- Jn 12,46-48; 8,1-11
Hanganyag: 21021 KB2007.08.05.10:00 - Varga Róbert
HALADÉK JÉZUSTÓL
- Jn 8,1-12  - Mk 4,21-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 19914 KB
2009.06.04.18:00 - Varga Róbert
TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL
- Jn 8,1-11
Hanganyag: 19232 KB2011.07.24.18:00 - Tariska Zoltán
JÉZUS AZ ÍTÉLET ÉS A BŰNÖS KÖZT
- Jn 8,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 18688 KB
2011.08.21.18:00 - Cseri Kálmán
NEM ÍTÉLLEK EL
- Jn 8,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.10.09.10:00 - Horváth Géza
ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA ...
- Jn 8,12  - Jn 1,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21908 KB
2011.11.20.10:00 - Horváth Géza
HA NEM HISZITEK, HOGY ÉN VAGYOK...
- Jn 8,24  - Jn 8,21-29
Hanganyag: 18839 KB2013.01.10.18:00 - Takaró Károly
JÉZUS KRISZTUS, A SZABADÍTÓ
- Jn 8,30-36
Szöveges anyag
Hanganyag: 22903 KB
2015.02.01.08:00 - Horváth Géza
"HÁT TE MIT MONDASZ?"
- Jn 8,4-5  - Jn 8,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 24991 KB
2016.04.17.18:00 - Cseri Kálmán
ÉN VAGYOK
- Jn 8,24  - Jn 8,23-29
Hanganyag: 24750 KB2019.01.11.18:00 - Zila Péter
AKINEK EGYEDÜLÁLLÓ KÖZÖSSÉGE VAN AZ ATYÁVAL
 Református Imahét 2019 

- Jn 8,55

Ezsd 6, 13-22

Az új templom fölszentelése13Akkor Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársaik pontosan végrehajtották azt a rendeletet, amelyet Dárius király kiadott. 14Így a júdai vének sikeresen folytatták az építkezést Haggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a próféciái szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izráel Istene megparancsolta, és Círus, Dárius meg Artahsasztá perzsa királyok elrendelték. 15Dárius király uralkodásának hatodik évében, adár hónap harmadik napjára készítették el a templomot.
16Akkor Izráel fiai, a papok, a léviták meg a többiek, akik a fogságból hazatértek, örvendezve megünnepelték Isten házának a fölszentelését. 17Isten házának a fölszentelésekor száz bikát, kétszáz kost és négyszáz bárányt mutattak be áldozatul, tizenkét kecskebakot pedig vétekáldozatul egész Izráelért, Izráel törzseinek a száma szerint. 18Azután Isten szolgálatába állították Jeruzsálemben a papokat rendjeik szerint és a lévitákat osztályaik szerint, ahogyan meg van írva Mózes könyvében.
19A fogságból hazatértek ezután megtartották a páskát az első hónap tizennegyedik napján. 20Mert a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, mindnyájan tiszták lettek, és levágták a páskabárányt mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. 21És megették azt a fogságból hazatért izráeliek meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az ÚRhoz, Izráel Istenéhez folyamodtak. 22Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is hét napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az ÚR azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izráel Istenének a házán.

Nincsenek prédikációk Ezsd 6 alapján.


RÉ 500 MRÉ 290