2018-09-23

Zak 8

Boldog jövendő1A Seregek Urának szava szól. 2Ezt mondja a Seregek Ura: Szánalomra indultam Sion iránt, nagy-nagy szánalomra. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt!
3Ezt mondja az Úr: Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek Urának a hegyét pedig szent hegynek.
4Ezt mondja a Seregek Ura: Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. 5A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. 6Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen – így szól a Seregek Ura.
7Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. 8Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán.
9Ezt mondja a Seregek Ura: Legyetek erősek, ti, akik hallottátok ezeket az igéket a próféták szájából akkor, amikor lerakták a Seregek Ura házának az alapját, hogy felépítsék a templomot. 10Mert azelőtt nem ért semmit, amit az ember keresett, sem az, amit az állatával keresett. Nem volt biztonságban az ellenség miatt sem a városból kimenő, sem a hazatérő, mert az embereket egymás ellen fordítottam. 11De most már nem leszek olyan a megmaradt néphez, amilyen azelőtt voltam – így szól a Seregek Ura. 12Mert békességben vetnek, a szőlő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég megadja harmatát, és mindezeket a megmaradt nép tulajdonába adom. 13És bár szitokszóként emlegettek titeket a népek, Júda háza és Izráel háza, én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek!
14Mert ezt mondja a Seregek Ura: Bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok, mert elődeitek haragra ingereltek engem – így szól a Seregek Ura –, és azt nem is vontam vissza, 15most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek!
16Ezeket tegyétek: Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban! 17Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt! Mindezt gyűlölöm én – így szól az Úr.
18Így szólt hozzám a Seregek Urának igéje: 19Ezt mondja a Seregek Ura: A negyedik, az ötödik, a hetedik és a tizedik hónapban tartott böjt vidám örvendezéssé és boldog ünneppé változik majd Júda házában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet!
20Ezt mondja a Seregek Ura: Eljönnek még a népek és a többi város lakói, 21és az egyik város lakói elmennek a másikba, és ezt mondják: Gyertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz, folyamodjunk a Seregek Urához! Én is megyek! 22Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek Urához folyamodjanak, és az Úrhoz könyörögjenek.
23Ezt mondja a Seregek Ura: Azokban a napokban tízen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!

Nincsenek prédikációk Zak 8 alapján.


Lk 19, 45-48

Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Jn 2,14-22)45Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, 46ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek.
47Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, 48de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt.

Prédikációk Lk 19 alapján:

Szöveges anyag
1995.11.19.10:00 - Cseri Kálmán
ELVESZETT GYEREK VAGY KIRÁLYFI?
- Lk 19,10
Szöveges anyag
Hanganyag: 21345 KB
1998.04.05.10:00 - Földvári Tibor
CSAKUGYAN KIRÁLY JÉZUS?!
- Jn 18,33-38a  - Lk 19,28-40
Szöveges anyag
2000.04.16.10:00 - Cseri Kálmán
MIÉRT SÍR JÉZUS?
- Lk 19, 41-44  - Lk 19,37-48
Szöveges anyag
Hanganyag: 21270 KB
2003.12.18.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS AZ ELVESZETTÉRT JÖTT
- Lk 19,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 21722 KB
2003.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
HOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 

- Lk 19,9-10  - Lk 2,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 4486 KB
2005.03.20.10:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS SÍRT
 Virágvasárnap 

- Lk 19,41-48  - Lk 19,28-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 4916 KB
2005.11.27.08:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
3. MIÉRT JÖTT JÉZUS?

- Lk 19,1-10
Hanganyag: 22024 KB2007.03.18.18:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET
- Lk 18,31-34; 19,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 21573 KB
2008.03.16.10:00 - Cseri Kálmán
SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?
 Hazaszeretet  Meghökkentő kérdés  Virágvasárnap 

- Lk 19,41-48  - Lk 19,28-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.04.05.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS A KIRÁLY
 Virágvasárnap 

- Lk 19,28-42  - Róm 8,38-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.04.17.10:00 - Horváth Géza
JERUZSÁLEM FELÉ
- Lk 19,28  - Lk 19,28-40
Hanganyag: 6083 KB2012.12.20.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS AZ ELVESZETTEKÉRT JÖTT
- 1Kir 16,29-34;
Lk 19,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 25935 KB
2013.03.24.10:00 - Horváth Géza
LÁTTA A VÁROST
 Virágvasárnap 

- Lk 19,41-42  - Lk 19,28-40
Hanganyag: 20820 KB2013.12.26.10:00 - Czakó Zoltán
AZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 

- Lk 19,9-10  - Lk 2,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 20542 KB
2014.04.13.10:00 - Horváth Géza
ZÁKEUS VIRÁGVASÁRNAPJA
 Virágvasárnap 

- Lk 19,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 24334 KB
2014.09.07.08:00 - Horváth Géza
SZOLGÁLVA KÉSZÜLNI
- Lk 19,11-27  - Lk 19,11-27
Hanganyag: 24334 KB2014.09.07.10:00 - Horváth Géza
SZOLGÁLVA KÉSZÜLNI
tanévnyitó istentisztelet

- Lk 19,11-27
Szöveges anyag
2014.11.30.10:00 - Horváth Géza
HŰ AZ, AKI ÍGÉRETET TETT
- Zsid 10,23b  - Lk 19,28-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 23975 KB
2016.08.07.10:00 - Horváth Géza
ZÁKEUS VÁLTOZÁSA - JÉZUS SZABADÍTÁSA
- Lk 19,2-3;10  - Lk 19,1-10
Hanganyag: 37462 KB2017.09.30.18:00 - Horváth Levente
KI A HŰ VÁLLALKOZÓ, ÉS MEGÉRI-E A PÉNZÉT?
- és ha nincs tálentuma a girához?
 Evangélizáció, 2017 

- Lk 19,11-27
Hanganyag: 24121 KB2018.09.16.10:00 - Horváth Géza
ELLEPLEZÉS VAGY LELEPLEZÉS?
- Lk 19,8-9  - 2Sám 12,1-7a

RÉ 54 MRÉ 54