2018-10-12

4Móz 9, 15-23

A felhő és tűzoszlop15Amikor a hajlékot fölállították, felhő borította be a hajlékot, a bizonyság sátrát, estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. 16Így volt ez mindig: felhő borította be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. 17Valahányszor fölemelkedett a felhő a sátorról, elindultak Izráel fiai. Ott ütöttek tábort Izráel fiai, ahol a felhő megállapodott. 18Az ÚR parancsa szerint indultak el Izráel fiai, és az ÚR parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. 19Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izráel fiai az ÚR rendelkezését, és nem indultak el. 20Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig maradt a hajlék fölött; akkor is az ÚR parancsa szerint maradtak a táborban, és az ÚR parancsa szerint indultak el. 21Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, reggel pedig már föl is emelkedett a felhő: ilyenkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel emelkedett föl a felhő, ők elindultak. 22Akár két napig, akár egy hónapig vagy még hosszabb ideig nyugodott is a felhő a hajlék fölött, a táborban maradtak Izráel fiai, és nem indultak el. De ha fölemelkedett, elindultak. 23Az ÚR parancsa szerint maradtak a táborban, és az ÚR parancsa szerint indultak el. Megtartották az ÚR rendelkezését, az ÚR Mózesnek adott parancsa szerint.

Prédikációk 4Móz 9 alapján:

Hanganyag: 32518 KB2001.08.09.18:00 - Földvári Tibor
ISTEN SÁTORA A NÉPEK KÖZÖTT
- 2Móz 40,33-38; 4Móz 9,15-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 22028 KB
2010.08.22.10:00 - Földvári Tibor
ISTEN JELENLÉTE TUDATÁBAN ÉLNI
- 4Móz 9,15-23  - 2Móz 40,33-38

Lk 22, 66-71

Jézus a nagytanács előtt (Mt 26,63-66; Mk 14,60-64)66Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók. Jézust a nagytanács elé vezették, 67és felszólították: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk! Ő pedig így válaszolt: Ha megmondom nektek, nem hiszitek, 68ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. 69De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia a mindenható Isten jobbján. 70Erre mind azt kérdezték: Akkor hát te vagy az Isten Fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok – felelte nekik. 71Azok pedig így szóltak: Mi szükségünk van még tanúvallomásra? Hiszen magunk hallottuk a saját szájából.

Prédikációk Lk 22 alapján:

Hanganyag: 19072 KB1965.03.14.10:00 - Joó Sándor
HÁLÁKAT ADVÁN
- Lk 22,19
Hanganyag: 17264 KB1968.03.10.10:00 - Joó Sándor
PÉTER TAGADÁSA
- Lk 22,54-62
Hanganyag: 15907 KB1969.03.09.10:00 - Joó Sándor
A HŰSÉG TITKA
- Lk 22,31-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 21556 KB
2003.06.05.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS IMÁDKOZIK A TANÍTVÁNYÉRT
- Lk 22,31-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 21595 KB
2003.10.09.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS IMAHARCA A GECSEMÁNÉ KERTBEN
- Lk 22,39-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 18409 KB
2004.08.19.18:00 - Varga Róbert
JÉZUS IMÁDKOZOTT
- Lk 22,31-34
Hanganyag: 20795 KB2004.09.26.10:00 - Bolyki János
NE AGGODALMASKODJATOK!
- Lk 22,22-23,29-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 19794 KB
2007.04.06.19:00 - Cseri Kálmán
PÉTER BUKÁSA
 Nagypéntek 

- Lk 22,54-62
Hanganyag: 21781 KB2007.04.12.18:00 - Földvári Tibor
MIT TETT JÉZUS AZ ÁRULÓÉRT
- Lk 22,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21488 KB
2008.03.09.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS IMÁDKOZIK ÉRTÜNK
- Lk 22,31-34; 37  - Jób 1, 6-18
Hanganyag: 21197 KB2008.04.20.08:00 - Csere Mátyás
ERŐSÍTSD TESTVÉREIDET
- Lk 22,31-32
Hanganyag: 14553 KB2010.12.31.23:30 - Földvári Tibor
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Lk 22,14-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 22050 KB
2013.01.03.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR KÉSZÜLŐDÉSE
- Lk 22,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21011 KB
2013.01.20.18:00 - Horváth Géza
SZENVEDETT...
- Lk 22,39-44
Hanganyag: 19929 KB2014.12.11.18:00 - Takaró János
JÉZUS, A SZOLGÁLÓ KIRÁLY
- Lk 22,24-27
Hanganyag: 19837 KB2015.04.02.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- 1Pt 3,18  - Lk 22,47 - 23,48
Hanganyag: 24799 KB2016.07.17.10:00 - Takaró János
HIT, AMI MEGTART
- Ef 6,10-11;16  - Lk 22,31-34
Szöveges anyag
2016.09.23.18:00 - Horváth Géza
AKIK LEBORULTAK JÉZUS ELŐTT
Szerkesztői megjegyzés:
A teljes sorozat utolsó 3 igehirdetése egyben

 Evangélizáció, 2016 

- Jel 19,9-10; 22,8-9; Fil 2,9-10; Lk 22,41
Hanganyag: 27384 KB2016.09.25.10:00 - Horváth Géza
AKI ÉRTÜNK BORUL TÉRDRE
 Evangélizáció, 2016 

- Lk 22,41  - Lk 22, 39-44
Hanganyag: 12075 KB2017.12.31.23:30 - Földvári Tibor
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Gal 5,22-23  - Lk 22,14-20

RÉ 434 MRÉ 436