2018-12-16

Zsid 10, 1-18

Krisztus áldozata egyszer s mindenkorra érvényes1Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. 2Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. 3De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. 4Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. 5Ezért, amikor eljön a világba, így szól: „Áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem; 6égő- és bűnért való áldozatban nem telik kedved. 7Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem.”
8Előbb azt mondta: „Áldozatokat és ajándékokat, égő- és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz” (ezeket a törvény szerint mutatják be), 9de azután így szólt: „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat.” Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat: 10Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra.11Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. 12Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, 13és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. 14Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. 15De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja: 16„Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán – így szól az Úr –: Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, 17bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.” 18Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.

Prédikációk Zsid 10 alapján:

Hanganyag: 20294 KB1998.09.24.18:00 - Pásztor Gyula
KRISZTUS AZ ÚT
 Evangélizáció, 1998 

- Jn14,1-6;
Zsid 10,19-23; 12,1-2
Szöveges anyag
2001.03.15.18:00 - Varga Róbert
AZ ÁLDOZAT ÉRTELME
- Zsid 10, 11-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21070 KB
2004.08.29.10:00 - Cseri Kálmán
TÖKÉLETES ELÉGTÉTEL
- Zsid 10,11-14  - Zsid 1,1-3
Hanganyag: 22119 KB2011.01.16.10:00 - Csere Mátyás
HIT NÉLKÜL LEHETETLEN
- Zsid 11,6  - Zsid 10,19-23; 35-39
Hanganyag: 25352 KB2013.01.07.18:00 - Cs. Nagy János
JÉZUS KRISZTUS, AZ EGYETLEN ÁLDOZAT
- Zsid 10,5-18
Hanganyag: 21396 KB2014.11.30.08:00 - Horváth Géza
HŰ AZ, AKI ÍGÉRETET TETT
- Zsid 10,23b
Szöveges anyag
2014.11.30.10:00 - Horváth Géza
HŰ AZ, AKI ÍGÉRETET TETT
- Zsid 10,23b  - Lk 19,28-40
Hanganyag: 30317 KB2015.09.25.18:00 - Tariska Zoltán
MIT MOND A KERESZT A TÖKÉLETES ÁLDOZATRÓL?
 Evangélizáció, 2015 

- Zsid 10,11-18
Hanganyag: 24402 KB2016.05.16.10:00 - Takaró János
BELSŐ MEGÚJULÁS
 Pünkösd 

- Zsid 10,15-17  - Zsid 10,11-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 26593 KB
2017.03.26.10:00 - Horváth Géza
BIZONYOSSÁG A BŰNBOCSÁNATBAN
- Zsid 10,14  - Zsid 10,11-23

Jer 17, 14-27

A próféta Isten oltalmát kéri14Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. 15Lásd, ők ezt mondogatják nekem: Hol van az ÚR igéje? Teljesedjék már be! 16Én nem vonakodtam attól, hogy pásztorod legyek, és a végzetes napot nem kívántam. Te tudod, mi jött ki ajkamon, ismert volt az előtted. 17Ne ejts rémületbe engem, légy oltalmam a veszedelem napján! 18Szégyenüljenek meg üldözőim, ne én szégyenüljek meg! Ők rettegjenek, ne én rettegjek! Rájuk hozd el a veszedelem napját, ismételten zúzd össze őket!
Felhívás a szombat megszentelésére19Ezt mondta nekem az ÚR: Menj, és állj ki a nép kapujába, amelyen Júda királyai járnak ki és be, azután Jeruzsálem valamennyi kapujába, 20és ezt mondd nekik: Halljátok az ÚR igéjét, Júda királyai, ti, júdaiak mind, és Jeruzsálem minden lakója, akik bejártok ezeken a kapukon!
21Így szól az ÚR: Nagyon vigyázzatok, ne hordjatok ki és ne vigyetek be semmiféle terhet Jeruzsálem kapuin szombaton! 22Házatokból se vigyetek ki terhet szombaton, és ne végezzetek azon semmiféle munkát, hanem szenteljétek meg a szombati napot, ahogyan őseiteknek megparancsoltam! 23De ők nem hallgattak és nem figyeltek rá, hanem megmakacsolták magukat, nem engedelmeskedtek, és nem fogadták meg az intést.
24De ha ti figyelmesen hallgattok rám – így szól az ÚR –, és nem visztek be terhet a város kapuin szombaton, és megszentelitek a szombati napot azzal, hogy semmiféle munkát nem végeztek azon, 25akkor olyan királyok és vezérek fognak bejárni ennek a városnak a kapuin, akik Dávid trónján ülnek, és harci kocsin meg lovon járnak; bejárnak majd ők és vezéreik meg Júda férfiai és Jeruzsálem lakói, és lakott lesz ez a város örökre.
26És ide járnak majd Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földjéről, a Sefélá-alföldről, a hegyvidékről és a Délvidékről mindazok, akik égőáldozatot, véresáldozatot, ételáldozatot és füstáldozatnak való tömjént hoznak, meg akik hálaáldozatot hoznak az ÚR házába.27De ha nem hallgattok rám, és nem szentelitek meg a szombatot, ha terhet hordtok, és úgy mentek be szombaton Jeruzsálem kapuin, akkor olthatatlan tüzet gyújtok kapuiban, és az megemészti Jeruzsálem palotáit!

Nincsenek prédikációk Jer 17 alapján.


RÉ 321 MRÉ 196