2019-07-16

Bír 17

Míká bálványozása1Élt Efraim hegyvidékén egy Míká nevű ember. 2Ez azt mondta egyszer az anyjának: Az az ezeregyszáz ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta: Áldjon meg az ÚR, fiam! 3Amikor visszaadta anyjának az ezeregyszáz ezüstöt, ezt mondta az anyja: Ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az ÚRnak szentelem a fiamért: készítsenek belőle faragott és öntött bálványszobrot. Most azért visszaadom neked. 4De a fiú újból visszaadta az ezüstöt anyjának. Ekkor az anyja fogott kétszáz ezüstöt, odaadta az ötvösnek, az pedig faragott és öntött bálványszobrot készített belőle. Ez Míká házába került.
5Ennek a Míkának volt egy házi szentélye. Készíttetett éfódot és házibálványt, egyik fiát pedig felavatta, és az lett a papja. 6Abban az időben nem volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, ami neki tetszett.
7Élt egy ifjú a júdai Betlehemben, Júda nemzetségében, aki lévita volt, de jövevényként ott tartózkodott. 8Ez a férfi elindult a júdai Betlehem városából, hogy jövevényként letelepedjen ott, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el vándorlása közben Efraim hegyvidékére, Míká házához. 9Míká megkérdezte tőle: Honnan jössz? Az így felelt neki: Lévita vagyok, a júdai Betlehemből; megyek, míg alkalmas helyet találok, ahol jövevényként letelepedhetek. 10Ekkor Míká azt mondta neki: Maradj nálam, légy atyám és papom! Én pedig adok neked évi tíz ezüstöt, egy rend ruhát és élelmet. A lévita beleegyezett, 11úgy döntött, hogy ott marad annál az embernél. Az pedig úgy bánt vele, mintha a saját fia volna. 12Míká felavatta a lévitát. Így az ifjú a papja lett, és Míká házában élt. 13Míká pedig ezt mondta: Most már tudom, hogy jót fog velem tenni az ÚR, mert egy lévita lett a papom.

Prédikációk Bír 17 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 5528 KB
2005.08.18.18:00 - Varga Róbert
MIKÁ BÁLVÁNYIMÁDÁSA
- Bír 17, 1-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 22117 KB
2011.07.10.10:00 - Földvári Tibor
HA NEM AZ ÚR A KIRÁLY
- Bír 18,1-10  - Bír 17,1-13

Mk 16, 9-20

Jézus többeknek megjelenik (Mt 28,8-10; Lk 24,13-35; Jn 20,11-18)9Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. 10Ő elment, és megvitte a hírt azoknak, akik ővele voltak, akik gyászoltak és sírtak. 11Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. 12Azután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. 13Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek.
Az apostolok kiküldése (Mt 28,16-20)14Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. 15Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! 16Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 17Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 18kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.
Jézus mennybemenetele (Lk 24,50-53; ApCsel 1,4-12)19Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. 20Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.

Prédikációk Mk 16 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21589 KB
1999.04.04.11:00 - Cseri Kálmán
A FELTÁMADÁS GYÜMÖLCSEI
- 1Kor 15,54-57  - Mk 16,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 20547 KB
2000.04.23.08:30 - Cseri Kálmán
A KŐ EL VAN HENGERÍTVE
 Húsvét 

- Mk 16, 2-4  - Mk 16,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21480 KB
2002.04.01.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS HARMADIK MEGJELENÉSE
 Húsvét 

- Jn 21,1-14  - Mk 16, 1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 19051 KB
2003.04.27.08:00 - Csákány Tamás
A HIT ÚTJA
- Mk 16, 15-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 19787 KB
2006.05.25.18:00 - Cseri Kálmán
A MENNYBEMENETEL JELENTŐSÉGE
- Mk 16,19-20; ApCsel 1,9-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 21747 KB
2008.03.24.10:00 - Varga Róbert
MÁSKÉPPEN
 Húsvét 

- Mk 16,1-8  - 1Kor 15, 12-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.04.24.11:00 - Horváth Géza
ELMÚLT A SZOMBAT
 Húsvét 

- Mk 16,1  - Mk 16,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 18831 KB
2011.06.19.18:00 - Cseri Kálmán
VELÜK EGYÜTT MUNKÁLKODOTT
- Mk 16,19-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 21992 KB
2011.07.07.18:00 - Földvári Tibor
ASSZONYOK SZOLGÁLATA
- Mk 15,40-16,8, Lk 8,1-3
Szöveges anyag
Hanganyag: 26823 KB
2016.03.27.11:00 - Horváth Géza
KÉRDÉSEINK - ISTEN VÁLASZA
 Húsvét 

- Mk 16, 3-4  - Mk 16, 1-8
Hanganyag: 22138 KB2017.04.17.10:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
ISTEN GYŐZELME
 Húsvét 

- Mk 16,9-15  - Mk 16,1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 25835 KB
2018.04.01.11:00 - Horváth Géza
A MÁSODIK SÍR
 Húsvét 

- Mk 16,9-14  - Mk 16,1-8

RÉ 207 MRÉ 309