2019-10-09

Préd 10, 1-15

A bölcs és az ostoba magatartás eredménye1Egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja; egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél. 2A bölcs ember gondolatai a jóra, az ostoba gondolatai a rosszra irányulnak. 3Akármerre jár is az ostoba: Őbelőle hiányzik az ész, mégis azt gondolja, hogy mindenki más az ostoba. 4Ha az uralkodó haragra lobban ellened, ne hagyd el helyedet, mert a higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg! 5Láttam, hogy van olyan rossz dolog is a nap alatt, amely a hatalmasok tévedéséből következik: 6az ostobák nagy méltóságra kerülnek, az érdemesek pedig alacsony sorsra jutnak. 7Láttam rabszolgákat lóháton ülni, és fejedelmeket gyalog járni, mintha rabszolgák volnának. 8Aki vermet ás, beleesik abba, és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó. 9Aki követ fejt, megsértheti magát, és aki fát hasogat, veszedelemben forog. 10Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos! 11Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölték, semmit sem ér aztán a kígyóbűvölő tudománya. 12A bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre. 13Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság. 14Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő? 15Az ostobát úgy kifárasztja a munkája, hogy a városba sem tud bemenni.

Prédikációk Préd 10 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 19935 KB
2001.06.14.18:00 - Cseri Kálmán
HASZNÁLHATÓ ESZKÖZ
- Préd 10, 7
Szöveges anyag
Hanganyag: 21937 KB
2004.01.15.18:00 - Varga Róbert
A SZÍVBŐL JÖVŐ BESZÉD
- Préd 10,12-14

ApCsel 27, 27-44

Hajótörés és megmenekülés27Tizennegyedik napja sodródtunk az Adrián, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. 28Lebocsátották a mérőónt, és húsz öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé továbbmentek, és ismét lebocsátották, tizenöt ölet mértek. 29De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából négy horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. 30Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. 31Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz: Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. 32A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. 33Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt: Ma a tizennegyedik napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. 34Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. 35E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. 36Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek. 37Összesen kétszázhetvenhatan voltunk a hajón. 38Miután jóllaktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. 39Amikor megvirradt, nem tudták, milyen szárazföldhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. 40A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrúd tartóköteleit is megeresztették, és az orrvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. 41Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. 42A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. 43De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, 44azután pedig a többiek, ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre.

Prédikációk ApCsel 27 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20975 KB
2000.09.23.10:00 - Cseri Kálmán
HAJÓ A VIHARBAN
Szerkesztői megjegyzés:
csak az igehirdetés és a bizonyságtétel, énekek nélkül

 Evangélizáció, 2000 

- ApCsel 27, 18-26
Hanganyag: 21739 KB2001.09.28.18:00 - Somogyi László
BIZALMI VÁLSÁG - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- ApCsel 27,18-26  - Mk 1,15
Szöveges anyag
Hanganyag: 20961 KB
2003.08.14.18:00 - Földvári Tibor
REMÉNYTELENÜL...?
- ApCsel 27,9-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 20599 KB
2007.04.29.08:00 - Cseri Kálmán
KÜLDETÉSBEN
- 2Tim 1,1; 4,16-17  - ApCsel 27,18-26
Hanganyag: 22112 KB2007.07.15.10:00 - Pocsai Sándor
HAJÓTÖRÖTTEK TALÁLKOZÓJA
- ApCsel 27,18-26
Hanganyag: 21930 KB2007.08.02.18:00 - Földvári Tibor
HOGYAN JUTOTT PÁL RÓMÁBA?
- ApCsel 27,1-15; 28,26;30-31
Hanganyag: 21933 KB2007.08.09.18:00 - Csere Mátyás
EGY HAJÓBAN A POGÁNYOKKAL
- ApCsel 27,9-37
Szöveges anyag
Hanganyag: 20499 KB
2008.09.28.08:00 - Cseri Kálmán
ANGYAL A SIRALOMHÁZBAN
- ApCsel 27,20-26  - ApCsel 27,9-19
Hanganyag: 22119 KB2011.03.20.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR A MI REMÉNYSÉGÜNK
- ApCsel 27,20-26  - ApCsel 27,9-19
Hanganyag: 23584 KB2013.06.23.10:00 - Földvári Tibor
POGÁNYOK REMÉNYSÉGE
- ApCsel 27,20-26  - Róm 15,7-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 23963 KB
2013.07.07.08:00 - Horváth Géza
AZ EGYHÁZ KÜLDETÉSE
- ApCsel 27,22-25  - ApCsel 27,14-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 23877 KB
2015.10.18.18:00 - Cseri Kálmán
HISZEK AZ ISTENNEK...
- ApCsel 27,18-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 27815 KB
2017.07.13.18:00 - Szepesy László
KINEK A KEZÉBEN?
- ApCsel 27,13b

RÉ 25 MRÉ 25