2020-02-14

Lk 6, 37-49

A képmutató ítélkezés (Mt 7,1-5)37Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. 38Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.
39Példázatot is mondott nekik: Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? 40A tanítvány nem feljebb való mesterénél; de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. 41Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? 42Hogyan mondhatod testvérednek: Testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! – mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből.
Amilyen a fa, olyan a gyümölcse (Mt 7,15-23; 12,33-34)43Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. 44Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. 45A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. 46Miért mondjátok nekem: URam, URam – ha nem teszitek, amit mondok?
Aki kősziklára épít (Mt 7,24-27)47Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. 48Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. 49Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.

Prédikációk Lk 6 alapján:

Hanganyag: 19477 KB1999.06.20.10:00 - Varga Róbert
NE ÍTÉLJETEK!
- Mt 7,1-5  - Lk 6,27-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 21242 KB
2003.09.04.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS EGÉSZ ÉJJEL IMÁDKOZOTT
- Lk 6,12-16
Hanganyag: 19954 KB2006.02.05.10:00 - Varga Róbert
FORDULÓPONT UTÁN
- Bír 2,6-17  - Lk 6,47-49
Hanganyag: 20282 KB2014.10.03.18:00 - Takaró János
BIZTOS ALAPOKON
- Lk 6,47-49
Szöveges anyag
Hanganyag: 27089 KB
2016.06.19.10:00 - Horváth Géza
JÓ FA JÓ GYÜMÖLCSE
- Lk 6,43-44  - Jn 15,1-8
Hanganyag: 32300 KB2017.09.27.18:00 - Horváth Levente
MIÉRT NEM ALAP, AMI ALAPNAK LÁTSZIK?
 Evangélizáció, 2017 

- Lk 6,46-49
Hanganyag: 22265 KB2018.04.19.18:00 - Czakó Zoltán
MÁSOK, ÉS ÖNMAGUNK MEGÍTÉLÉSE
- Lk 6,36-46
Hanganyag: 26724 KB2018.06.17.18:00 - Czakó Zoltán
EGY ROSSZ TANÍTÓ KÖVETÉSÉNEK VESZÉLYE
- Lk 6,39-46

Ézs 57

1Az igaz ember elvész, és senki sem törődik vele. A hűséges emberek kimúlnak, és senkit sem érdekel. A gonosz miatt múlik ki ugyan az igaz, 2de békességre jut; fekvőhelyén megpihen, aki egyenes úton járt.
A bálványimádók ítélete3Jöjjetek csak ide, boszorkányivadékok, hűtlen és parázna fajzatok! 4Mit csúfolódtok, miért jártatjátok a szátokat, miért öltögetitek a nyelveteket? Hiszen hűtlen gyermekek vagytok, hazug fajzatok, 5akik a cserfák mellett bujálkodtok, minden zöldellő fa alatt, gyermekeket vágtok le a patakoknál, a sziklahasadékokban! 6A patak sima köveit tetted örökségeddé, azokat választottad osztályrészedül. Italáldozatot is bemutatsz nekik, ételáldozatot is viszel. Én ebbe belenyugodjak? 7Magasba nyúló hegyen helyezted el fekvőhelyedet, oda is fölmész áldozatot bemutatni. 8Az ajtó mögé, az ajtófélfához tetted bálványod jelképét. Tőlem elszakadva levetkőztél, fölmentél széles fekvőhelyedre. Megegyeztél az egyikkel, akinek a fekvőhelyét szereted, és fajtalankodtál vele. 9Molokhoz zarándokoltál olajjal és sok illatszerrel. Messzire küldted követeidet, le egészen a holtak hazájáig. 10A sokféle mesterkedés elfárasztott, mégsem vallottad be, hogy hasztalan, hanem újból erőt gyűjtöttél, ezért nem betegedtél bele. 11Kitől tartottál és féltél, hogy hazudoznod kell? Miért nem törődtél velem, miért nem gondoltál rám? Talán hallgatok én ősidők óta, azért nem félsz engem?! 12Én tudom megmondani, hogyan boldogulsz. De amit te művelsz, az nem használ neked. 13Ha segítségért kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványaid tömege? Valamennyit fölkapja a szél, a szellő is elsodorja. De aki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt kap szent hegyemen.
Isten felséges, de könyörülő14Ezt mondja: Töltsétek, töltsétek föl, építsétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat! 15Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. 16Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. 17Megharagudtam a haszonlesés bűne miatt, haragomban megvertem őt, és elrejtőztem. Ő azonban elpártolt tőlem, és ment a maga feje után. 18Láttam, hogyan élt, mégis meggyógyítom! Vezetem őt, vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. 19Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az ÚR: Meggyógyítom őt! 20De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni, iszapot és sarat kavarnak hullámai. 21A bűnösöknek nincs békességük! – mondja Istenem.

Prédikációk Ézs 57 alapján:

Hanganyag: 16380 KB1970.05.31.10:00 - Joó Sándor
SZENTHÁROMSÁG
- Ézs 57,15
Hanganyag: 20905 KB2017.04.27.18:00 - Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: ALÁZATOT AD
- Ézs 57,15

RÉ 274 MRÉ 399