2020-04-06

Lk 21, 25-28

Az Emberfia eljövetele (Mt 24,29-36; Mk 13,24-32)25És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 26Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóoszlopai megrendülnek. 27És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. 28Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.

Prédikációk Lk 21 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21791 KB
1998.03.01.10:00 - Varga Róbert
AMI NEM MÚLIK EL
- Lk 21,25-36; 21,33  - Jer 36,20-31/a
Szöveges anyag
Hanganyag: 21668 KB
2004.10.14.18:00 - Varga Róbert
KÉT FILLÉR A PERSELYBEN
- Lk 21,1-4
Szöveges anyag
Hanganyag: 5528 KB
2005.11.13.10:00 - Varga Róbert
NYITOTT AJTÓK
- Jel 3, 7-13  - Lk 21, 7-18; 25-28
Hanganyag: 21444 KB2007.01.04.18:00 - Földvári Tibor
ISTEN KEGYELME JÉZUSON
- Lk 21,39-52

Józs 6, 1-21

Jerikó bevétele1Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izráel fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki.
2Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak: Lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. 3Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer: így tégy hat napon át! 4Hét pap vigyen hét kosszarvból készült kürtöt a láda előtt! A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket! 5És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, törjön ki hatalmas csatakiáltásban az egész nép! Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre.
6Józsué, Nún fia hívatta tehát a papokat, és így szólt hozzájuk: Vegyétek föl a szövetség ládáját, hét pap pedig vigyen hét kosszarvból készült kürtöt az Úr ládája előtt. 7A népnek pedig ezt mondta: Vonuljatok föl, járjátok körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt!
8Úgy is történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. A hét pap, aki a hét kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket, az Úr szövetségládája pedig utánuk haladt.
9A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd pedig a láda után ment, és egyfolytában fújták a kürtöket. 10A népnek azonban megparancsolta Józsué: Ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki csatakiáltásban. Akkor aztán kiáltozzatok! 11Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát.
12Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvették az Úr ládáját. 13A hét pap, aki a hét kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. 14A második napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba. Így cselekedtek hat napon át.
15A hetedik napon pedig az történt, hogy pirkadatkor fölkeltek, és a szokott módon megkerülték a várost, most azonban hétszer. Csak ezen a napon kerülték meg hétszer a várost. 16Amikor hetedszer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek: Kiáltsatok, mert nektek adja az Úr a várost! 17Átok terhe alatt ki kell irtani a várost, az Úré az mindenestül! Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. 18Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok; el ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert átkot hoztok Izráel táborára, és szerencsétlenségbe döntitek! 19Az összes ezüstöt és aranyat meg a réz- és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. 20Ekkor kiáltani kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor meghallotta a nép a kürtzengést, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. 21Kardélre hánytak, kiirtottak mindent, ami a városban volt: férfit és nőt, ifjat és öreget, marhát, juhot és szamarat.

Prédikációk Józs 6 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21856 KB
2007.03.08.18:00 - Földvári Tibor
RÁHÁB
- Józs 2,1-21; 6,17;22-25
Hanganyag: 22119 KB2010.09.05.08:00 - Horváth Géza
LEOMLANAK A KŐFALAK, AMERRE NÉPE JÁR
- Józs 6, 1-5; 10- vál. vk.
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.09.05.10:00 - Horváth Géza
LEOMLANAK A KŐFALAK, AMERRE NÉPE JÁR
Szerkesztői megjegyzés:
Tanévnyitó istentisztelet

- Józsué 6. (válogatott versei)
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.09.19.18:00 - Cseri Kálmán
BEZÁRKÓZÁS VAGY AJTÓNYITÁS?
 Döntés  Ébresztés 

- Józs 2,1;8-14; 6,1
Szöveges anyag
Hanganyag: 21318 KB
2018.08.05.08:00 - Horváth Géza
AKIÉRT LEHAJOLT A KEGYELEM
- Józs 6,1-5;22-23

RÉ 334 MRÉ 220