2020-06-01

1Móz 30, 1-24

1Amikor Ráhel látta, hogy ő nem szülhet Jákóbnak, féltékeny lett Ráhel a nővérére, és ezt mondta Jákóbnak: Adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok! 2Jákób megharagudott Ráhelre, és így szólt: Talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled az anyaméh gyümölcsét? 3Ő pedig ezt felelte: Itt van Bilha, a szolgálóleányom, menj be hozzá, és ha majd a térdemen szül, az ő révén nekem is lesz fiam. 4Így adta hozzá feleségül Bilhát, a szolgálóleányát, Jákób pedig bement ahhoz. 5Bilha teherbe esett, és fiút szült Jákóbnak. 6Akkor ezt mondta Ráhel: Ítélt ügyemben Isten, meghallgatta szavamat, és adott nekem fiút. Ezért nevezte el őt Dánnak. 7Megint teherbe esett Bilha, Ráhel szolgálója, és másik fiút szült Jákóbnak. 8Ráhel ezt mondta: Isten volt velem a küzdelemben, amikor a nővéremmel küzdöttem, és győztem is. Ezért nevezte el őt Naftálinak.
9Amikor látta Lea, hogy egy ideje nem szül, fogta a szolgálóleányát, Zilpát, és feleségül adta Jákóbhoz. 10És Zilpa, Lea szolgálóleánya fiút szült Jákóbnak. 11Akkor ezt mondta Lea: Szerencsém van! Ezért nevezte el őt Gádnak. 12Zilpa, Lea szolgálója másik fiút is szült Jákóbnak. 13Akkor ezt mondta Lea: Boldog vagyok! Bizony, boldognak mondanak engem a leányok. Ezért nevezte el őt Ásérnak.
14Egyszer Rúben búzaaratáskor kint járt a mezőn, mandragórát talált, és elvitte anyjának, Leának. Ráhel azt mondta Leának: Adj nekem a fiad mandragórájából! 15De ő azt felelte neki: Nem elég neked, hogy elvetted a férjemet, még a fiam mandragóráját is el akarod venni? Ráhel azt mondta: Veled hálhat az éjszaka a fiad mandragórájáért! 16Amikor este megjött Jákób a mezőről, Lea eléje ment, és ezt mondta: Hozzám gyere be, mert bérbe vettelek a fiam mandragóráján! És Jákób vele hált azon az éjszakán. 17Isten pedig meghallgatta Leát, aki teherbe esett, és egy ötödik fiút szült Jákóbnak. 18Akkor ezt mondta Lea: Megadta Isten annak a bérét, hogy szolgálóleányomat a férjemhez adtam. Ezért nevezte el őt Issakárnak. 19Megint teherbe esett Lea, és hatodjára is fiút szült Jákóbnak. 20És ezt mondta Lea: Megajándékozott engem az Isten egy szép ajándékkal: Most már énvelem fog lakni a férjem, mert hat fiút szültem neki! Ezért nevezte el őt Zebulonnak. 21Azután leányt szült, és Dinának nevezte el.
22De megemlékezett Isten Ráhelről is, meghallgatta Isten, és megnyitotta a méhét. 23Ő teherbe esett, fiút szült, és ezt mondta: Elvette Isten a gyalázatomat! 24És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az ÚR még másik fiút is!

Prédikációk 1Móz 30 alapján:

Hanganyag: 22119 KB2009.08.27.18:00 - Földvári Tibor
ISTEN MEGEMLÉKEZETT RÁHELRŐL
- 1Móz 30,1-24

Mt 10, 16-28

16Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok! 17Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, 18sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a népeknek. 19Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan szóljatok, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. 20Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok. 21Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megölik őket, 22és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. 23Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba! Bizony mondom nektek: még végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia.
24Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. 25Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább a háza népét?
26Ne féljetek hát tőlük! Mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. 27Amit mondok nektek a sötétben, azt mondjátok el napvilágnál; amit fülbe súgva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről! 28Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehennában.

Prédikációk Mt 10 alapján:

Szöveges anyag
2001.02.01.18:00 - Földvári Tibor
A GONDVISELŐ ATYA
- Mt 10, 29-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 20201 KB
2003.06.26.18:00 - Csákány Tamás
Ő VÁLLAL ..., TE VÁLLALOD?
- Mt 10,16-20; 32-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 19226 KB
2004.10.17.10:00 - Csákány Tamás
ISTENI MEGBÍZATÁS
- Mt 10,1-8  - Zsolt 139,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21985 KB
2006.03.12.10:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
7. JÉZUS ÉS A GYERMEKEK

- Mt 10,13-16  - Mt 18,1-6
Hanganyag: 22046 KB2007.02.18.10:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS... HOGY KARDOT HOZZON
- Mt 10,32-39  - Mal 3,1-5;22-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 21477 KB
2012.02.02.18:00 - Horváth Géza
APOSTOLOK A HARCMEZŐN
- Mt 10,32-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 27810 KB
2013.09.22.18:00 - Horváth Géza
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI KIRÁLYI KÖVETEK
- Mt 10,1-7
Hanganyag: 25267 KB2013.09.23.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI MINDVÉGIG KITARTANAK
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,16-22
Szöveges anyag
2013.09.23.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI
Szerkesztői megjegyzés:
A teljes sorozat egyben

 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10, 16-42
Hanganyag: 23008 KB2013.09.24.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI OLYANOK, MINT A MESTERÜK
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,24-25
Hanganyag: 30156 KB2013.09.25.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI NEM FÉLNEK A VILÁGTÓL
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,26-31
Hanganyag: 25525 KB2013.09.26.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI VALLÁST TESZNEK KRISZTUSRÓL
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,32-33
Hanganyag: 27147 KB2013.09.27.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI KÜZDELEMBEN ÉLNEK
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,34-39
Hanganyag: 25496 KB2013.09.28.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI MENNYEI JUTALOM KÖZVETÍTŐI
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,40-42
Szöveges anyag
Hanganyag: 25812 KB
2014.01.23.18:00 - Földvári Tibor
MINT JUHOKAT A FARKASOK KÖZÉ
- Mt 10,16  - Mt 9,35-10,6;16
Szöveges anyag
Hanganyag: 25000 KB
2016.02.11.18:00 - Horváth Géza
MEGBÍZÓLEVÉL ÁTADÁSA
- Mt 10,1-8

RÉ 374 MRÉ 272