2023-06-06

Mk 13, 1-20

Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Lk 21,5-6)1Amikor Jézus kiment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek! 2Jézus ezt mondta neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.
A nagy megpróbáltatás ideje (Mt 24,3-22; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22)3Amikor az Olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András: 4Mondd meg nekünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz annak a jele, hogy mindez beteljesedik? 5Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk: Vigyázzatok, hogy senki meg ne tévesszen titeket! 6Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – és sokakat megtévesztenek. 7Amikor pedig háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg: ennek meg kell történnie, de ez még nem a vég. 8Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, mindenfelé földrengések és éhínségek lesznek: ez csak a vajúdás kínjainak kezdete.
9Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak énértem, tanúbizonyságul nekik. 10Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. 11Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. 12Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megölik őket, 13és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül.
14Amikor pedig meglátjátok, hogy a „pusztító utálatosság” ott áll, ahol nem volna szabad – aki olvassa, értse meg! –, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, 15aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából, 16és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját! 17Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban! 18Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, 19mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz soha. 20És ha az Úr nem rövidítette volna meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem; a választottakért azonban, akiket magának kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.

Prédikációk Mk 13 alapján:

Hanganyag: 20938 KB1989.03.02.18:00 - Cseri Kálmán
MIT HOZ A JÖVŐ?
Szerkesztői megjegyzés:
végén keresztelő

- Mk 13,14-37
Szöveges anyag
Hanganyag: 23375 KB
2021.08.29.08:00 - Horváth Géza
LEGYETEK KÉSZEN!
- Mk 13,33  - Mk 13,21-33

2Krón 18, 28-34

28Azután fölvonult Izráel királya és Jósáfát, Júda királya Rámót-Gileád ellen. 29Izráel királya ezt mondta Jósáfátnak: Én álruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába, de te csak öltözz a magad ruhájába! Izráel királya tehát álruhába öltözött, és úgy ment a csatába. 30Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak: Ne támadjatok se kicsit, se nagyot, csak Izráel királyát! 31Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósáfátot, ezt gondolták: Csak ő lehet Izráel királya. Körülfogták tehát, hogy megtámadják. Jósáfát azonban kiáltozni kezdett, és az ÚR megsegítette; Isten másfelé terelte őket. 32A harci kocsik parancsnokai ugyanis látták, hogy nem ő Izráel királya, és elfordultak tőle. 33Egy ember pedig csak úgy, találomra kilőtt egy nyílvesszőt, és eltalálta Izráel királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának: Fordulj meg, és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem! 34Mivel azonban az ütközet egyre hevesebbé vált azon a napon, Izráel királyának állva kellett maradnia harci kocsijában az arámokkal szemben estig. Napnyugtakor aztán meghalt.

Prédikációk 2Krón 18 alapján:

Hanganyag: 18788 KB1987.06.28.10:00 - Cseri Kálmán
JÓSAFÁT VÉTKE
Isten vezetése sorozat 4.

- 2Krón 19,1-3  - 2Krón 18,1-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 19835 KB
1998.01.15.18:00 - Cseri Kálmán
III. A HÍVŐ ÉS A VILÁG
- 2Krón 18,1-3
Szöveges anyag
Hanganyag: 21656 KB
1998.01.22.18:00 - Cseri Kálmán
IV. KÉRDEZD MEG AZ URAT!
- 2Krón 18,4-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 18937 KB
1998.02.12.18:00 - Cseri Kálmán
AZ ÚR TRÓNJA
- 2Krón 18,18-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 21844 KB
1998.02.15.18:00 - Cseri Kálmán
VI. KIÁLTOTT JÓSÁFÁT
- 2Krón 18,28-34

RÉ48 362 RÉ21 622