2024-02-22
A múltban történt szabadulás hitet támaszt
Ezután azt mondta Dávid: az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is
1Sám 17,37

Ha pusztán a szavakat nézzük, ez nem ígéret, de értelmét tekintve mégis az, hiszen Dávid itt olyan kijelentést tett, amit az Úr szentesített, amikor valóra váltotta. Korábbi szabadulásai alapján Dávid számított arra, hogy az új veszedelemben is segítséget fog kapni az Úrtól. Jézus Krisztusban minden ígéret igaz és ámen lett Isten dicsőségére, ezért számíthatunk arra, hogy amit az Úr korábban megtett hívő népével, azt megismétli velünk is.

Emlékezz hát az Úr szeretetének korábbi bizonyítékaira. Nem remélhetted, hogy szabadulsz saját erődből, de az Úr megszabadított. Miért ne szabadítana meg újra? Bizonyos lehetsz benne, hogy megteszi. Ahogyan Dávid kiment az ellenség elé, úgy mehetünk mi is. Az Úr velünk volt, velünk van, és azt is mondta: ”Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsid 13,5). Miért remegünk hát? Ami a múltban történt, csak álom lett volna? Gondolj a megölt oroszlánra és medvére! Kicsoda a filiszteus? Az igaz, hogy nem teljesen azonos a múltbeli ellenségekkel, mert se nem medve, se nem oroszlán, de Isten viszont ugyanaz, és most éppúgy az Ő dicsőségéről van szó, mint a múltban. Nem azért mentett meg a vadállatok karmai közül, hogy engedje, hogy egy óriás megöljön minket. Ezért bátorodjék fel a szívünk!

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk 1Sám 17 alapján:

Hanganyag: 20618 KB1986.04.17.18:00 - Cseri Kálmán
DÁVID ÉS GÓLIÁT
Sámuel sorozat 19.

- 1Sám 17,32-50
Hanganyag: 20684 KB1991.06.06.18:00 - Cseri Kálmán
DÁVID ÉS GÓLIÁT
Szerkesztői megjegyzés:
záróének és áldás nélkül

- 1Sám 17,41-47
Hanganyag: 20451 KB2001.10.21.10:00 - Földvári Tibor
"...MERT NEM OKULTAK A KENYEREKBŐL"
- Mk 6,41-52  - 1Sám 17,32-50
Hanganyag: 22115 KB2006.04.20.18:00 - Földvári Tibor
JONATHÁN HITE
- 1Sám 17,1-23
Hanganyag: 22070 KB2006.09.19.18:00 - Szeverényi János
DÁVID ÉS GÓLIÁT
 Evangélizáció, 2006 

- 1Sám 17,1-50
Szöveges anyag
Hanganyag: 21845 KB
2007.12.30.10:00 - Varga Róbert
DÁVID ÉS GÓLIÁT
- 1Sám 17, 21 - válogatott versek  - Mt 2,13-15
Hanganyag: 22119 KB2009.09.03.18:00 - Csere Mátyás
DÁVID SZERETŐ ISTENE
- 1Sám 17,17-52
válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 21921 KB
2011.12.15.18:00 - Földvári Tibor
A PÁSZTORKIRÁLY
- 1Sám 17,12-23;32-37
Szöveges anyag
Hanganyag: 20616 KB
2017.03.23.18:00 - Horváth Géza
HARCBAN AZ ELLENSÉGGEL
- 1Sám 17,45-47
Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)