Prédikációk textus és lekció szerint

Egyéni keresés
pasaret.gif (2417 bytes)

Nyitólap

Lelkészeink

Presbitérium

Csoportok

Gyülekezeti alkalmak

Prédikációk

Áldás, békesség!

Egyéb anyagok

 

Idôrendben

Textus, lekció szerint

Témakörönként

 

 

Ószövetség

Mózes I. könyve [83 prédikáció] Mózes II. könyve [55 prédikáció] Mózes III. könyve [9 prédikáció]
Mózes IV. könyve [21 prédikáció] Mózes V. könyve [28 prédikáció] Józsué könyve [33 prédikáció]
Bírák könyve [25 prédikáció] Ruth könyve [13 prédikáció] Sámuel I. könyve [51 prédikáció]
Sámuel II. könyve [22 prédikáció] Királyok I. könyve [24 prédikáció] Királyok II. könyve [22 prédikáció]
Krónika I. könyve [19 prédikáció] Krónika II. könyve [25 prédikáció] Ezsdrás könyve [8 prédikáció]
Nehémiás könyve [22 prédikáció] Eszter könyve [6 prédikáció] Jób könyve [10 prédikáció]
Zsoltárok könyve [155 prédikáció] Példabeszédek [14 prédikáció] Prédikátor könyve [12 prédikáció]
Énekek Éneke [3 prédikáció] Ésaiás próféta könyve [81 prédikáció] Jeremiás próféta könyve [49 prédikáció]
Jeremiás siralmai [12 prédikáció] Ezékiel próféta könyve [20 prédikáció] Dániel próféta könyve [26 prédikáció]
Hóseás próféta könyve [5 prédikáció] Jóel próféta könyve [3 prédikáció] Ámós próféta könyve [2 prédikáció]
Abdiás próféta könyve [0 prédikáció] Jónás próféta könyve [18 prédikáció] Mikeás próféta könyve [3 prédikáció]
Náhum próféta könyve [0 prédikáció] Habakuk próféta könyve [3 prédikáció] Sofóniás próféta könyve [3 prédikáció]
Aggeus próféta könyve [3 prédikáció] Zakariás próféta könyve [8 prédikáció] Malakiás próféta könyve [19 prédikáció]

Újszövetség

Máté Evangyélioma [340 prédikáció] Márk Evangyélioma [115 prédikáció] Lukács Evangyélioma [285 prédikáció]
János Evangyélioma [250 prédikáció] Apostolok Cselekedetei [215 prédikáció] Rómabeliekhez írt levél [79 prédikáció]
Korinthusbeliekhez írt I. levél [82 prédikáció] Korinthusbeliekhez írt II. levél [30 prédikáció] Galátziabeliekhez írt levél [20 prédikáció]
Efézusbeliekhez írt levél [54 prédikáció] Filippibeliekhez írt levél [51 prédikáció] Kolossébeliekhez írt levél [39 prédikáció]
Thessalonikabeliekhez írt I. levél [21 prédikáció] Thessalonikabeliekhez írt II. levél [3 prédikáció] Timótheushoz írt I. levél [17 prédikáció]
Timótheushoz írt II. levél [27 prédikáció] Titushoz írt levél [8 prédikáció] Filemonhoz írt levél [4 prédikáció]
Zsidókhoz írt levél [72 prédikáció] Jakab Apostol levele [49 prédikáció] Péter Apostol I. levele [30 prédikáció]
Péter Apostol II. levele [13 prédikáció] János Apostol I. levele [18 prédikáció] János Apostol II. levele [0 prédikáció]
János Apostol III. levele [1 prédikáció] Júdás Apostol levele [4 prédikáció] Jelenések könyve [90 prédikáció]

Válassza ki a megfelelő prédikációt!

Ha a letöltéssel problémája van, itt talál segítséget.

Lukács Evangyélioma

Dátum Szöveg / Hang Cím - Textus / - Lekció Igehirdető

Lk 1

1998.08.09.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 20184 KB ENGEDELMESSÉG - Lk 1,57-66
- Zsolt 32
Varga Róbert
1998.12.03.18:00 Hanganyag: 20587 KB CSALÁDI ADVENT - Lk 1,57-66 Varga Róbert
1998.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 22073 KB A TEREMTŐ IGE
 Karácsony 
- Lk 1,26-38
- Jn 1,1-14
Cseri Kálmán
1999.12.16.18:00 Szöveges anyag MÁRIA ERZSÉBETNÉL - Lk 1,39-45 Varga Róbert
2001.12.09.10:00 Szöveges anyag "EZT TETTE AZ ÚR..." - Lk 1, 23-25 Cseri Kálmán
2001.12.16.10:00 Szöveges anyag MEGOLDÓDOTT A NYELVE - Lk 1, 57-66 Cseri Kálmán
2002.08.15.18:00 Szöveges anyag BOLDOG AZ, AKI HITT - Lk 1,5-70 Földvári Tibor
2003.12.14.17:00 Hanganyag: 32975 KB ZENÉS ÁHÍTAT, VIVALDI: MAGNIFICAT - Lk 1,46-55 Cseri Kálmán
2003.12.21.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4483 KB ZAKARIÁS NÉMASÁGA - Lk 1,64 Cseri Kálmán
2003.12.26.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4147 KB LEGJOBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK
 Karácsony 
- Róm 8,32
- Lk 1,68-79
Csákány Tamás
2004.12.05.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3500 KB SZABADÍTÓ ÍGÉRETE - Lk 1,26-38
- Ézs 9,1-6
Csákány Tamás
2004.12.19.10:00 Hanganyag: 5505 KB NAGY LESZ Ő... - Lk 1,21-38 Földvári Tibor
2006.12.21.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4614 KB JÉZUS FOGANTATÁSA - Lk 1,26-38 Varga Róbert
2007.12.26.10:00 Hanganyag: 5454 KB NAPTÁMADAT
 Karácsony 
- Lk 1,67-79 Csere Mátyás
2008.12.26.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB ÍME, AZ ÚR SZOLGÁLÓJA
 Karácsony 
- Lk 1,26-38 Földvári Tibor
2009.12.17.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5493 KB MEGHALLGATOTT IMÁDSÁG - Lk 1,5-17 Cseri Kálmán
2010.11.28.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB 1. KARÁCSONY FÉNYEI - Lk 1,5-7
- Lk 1,5-14
Horváth Géza
2010.12.05.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB KARÁCSONY FÉNYEI 2.
A BESZÉLŐ ISTEN
- Lk 1,18-19
- Lk 1,8-13
Horváth Géza
2010.12.09.18:00 Hanganyag: 5535 KB JÉZUS SZEMÉLYÉNEK TITKA - Lk 1,26-38 Csere Mátyás
2010.12.19.17:00 Szöveges anyag Hanganyag: 6485 KB MAGNIFICAT (adventi zenés áhítat) - Lk 1,46-55 Cseri Kálmán
2010.12.19.17:00 Hanganyag: 51856 KB MAGNIFICAT (adventi zenés áhítat)
Szerkesztői megjegyzés:
Adventi zenés áhítat jobb minőségben (128 kbps sztereó)
- Lk 1,46-55 Cseri Kálmán
2010.12.23.18:00 Hanganyag: 5331 KB MÁRIA ÉNEKE - Lk 1,39-55 Csere Mátyás
2010.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB SZEMÉLYES KARÁCSONY
 Karácsony 
- Lk 1,49
- Lk 2,1-14
Horváth Géza
2010.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB SZEMÉLYES KARÁCSONY
 Karácsony 
- Lk 1,49
- Lk 2,1-14
Horváth Géza
2012.11.04.10:00 Hanganyag: 6564 KB AZ ÚR KEZE VELE VOLT - Lk 1,57-66
- Zsolt 31,1-17
Földvári Tibor
2013.01.13.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 26586 KB JÉZUS KRISZTUS AZ EGYEDÜLI KIRÁLY - Lk 1,30-33
- Jer 23,5-8
Horváth Géza
2013.12.15.17:00 Hanganyag: 58894 KB "MAGASZTALJA LELKEM AZ URAT..."
Szerkesztői megjegyzés:
Adventi zenés áhítat
- Lk 1,46-48 Horváth Géza

Lk 2

1998.12.26.10:00 Hanganyag: 21032 KB AMIT HALLOTTAK ÉS LÁTTAK
 Karácsony 
- Lk 2,15-20
- Mt 2,1-12
Varga Róbert
1999.12.19.10:00 Szöveges anyag JÉZUSNÁL VAN HELY - Lk 2,1-7 Cseri Kálmán
1999.12.25.10:00 Szöveges anyag MEGGYŐZŐDNI ÉS ELHIRDETNI
 Karácsony 
- Lk 2,15-20
- Lk 2,8-14
Cseri Kálmán
2000.01.02.10:00 Szöveges anyag BOLDOG SIMEON - Lk 2, 21-32
- Mt 5,1-16
Varga Róbert
2001.12.26.10:00 Szöveges anyag ISTENTISZTELET A MEZŐN
 Karácsony 
- Lk 2, 8-12; 16-20 Varga Róbert
2003.01.05.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4099 KB REMÉNYSÉG, BÉKETŰRÉS, ÁLLHATATOSSÁG - Róm 12, 12
- Lk 2, 21-32
Varga Róbert
2003.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4984 KB HOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Cseri Kálmán
2003.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4984 KB HOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Cseri Kálmán
2004.12.25.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5343 KB ŐRKÖDTEK ÉJSZAKA
 Karácsony 
- Lk 2,8-11
- Lk 2,8-20
Cseri Kálmán
2005.05.15.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4539 KB A SZENTLÉLEK MUNKÁJA - Lk 2,25-30
- ApCsel 2,1-18
Cseri Kálmán
2005.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4935 KB BOLDOG, AKI HITT...
 Karácsony 
- Lk 2,10-12
- Mt 1,18-25
Cseri Kálmán
2005.12.26.10:00 Hanganyag: 5341 KB KÉTFÉLE URALOM
 Karácsony 
- Lk 2,1-14 Csere Mátyás
2006.12.25.08:30 Szöveges anyag Hanganyag: 5124 KB SZABADÍTÓ
 Karácsony 
- Mt 1,21
- Lk 2,1-12
Cseri Kálmán
2006.12.26.10:00 Hanganyag: 4206 KB KARÁCSONY ÖRÖME
 Karácsony 
- Lk 2,10-12
- Lk 2,8-20
Földvári Tibor
2006.12.28.18:00 Hanganyag: 5235 KB SIMEON ÉNEKE - Lk 2,25-35 Csere Mátyás
2007.12.23.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4840 KB JEL AZ ÉJSZAKÁBAN - Lk 2,8-12 Varga Róbert
2008.12.21.08:00 Hanganyag: 4936 KB AZ EGÉSZ NÉPNEK ÖRÖME LESZ - Lk 2,1-20 válogatott versek Csere Mátyás
2008.12.21.10:00 Hanganyag: 5535 KB AZ EGÉSZ NÉPNEK ÖRÖME LESZ (családi karácsony)
 Családi istentisztelet 
- Lk 2,1-20 válogatott versek Csere Mátyás
2010.12.19.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5163 KB NEM VOLT SZÁMUKRA HELY - Lk 2,7
- Lk 2,1-7
Horváth Géza
2010.12.19.10:00 Hanganyag: 5535 KB NEM VOLT SZÁMUKRA HELY
Szerkesztői megjegyzés:
Családi karácsony
- Lk 2,7 Horváth Géza
2010.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB SZEMÉLYES KARÁCSONY
 Karácsony 
- Lk 1,49
- Lk 2,1-14
Horváth Géza
2010.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB SZEMÉLYES KARÁCSONY
 Karácsony 
- Lk 1,49
- Lk 2,1-14
Horváth Géza
2010.12.26.10:00 Hanganyag: 5535 KB KRISZTUS A JÖVŐ
 Karácsony 
- Lk 2,34-35
- Lk 2,21-35
Csere Mátyás
2011.12.24.16:00 Hanganyag: 7437 KB ANGYALOK ÉNEKE
 Karácsony 
- Lk 2,14 Horváth Géza
2011.12.25.08:30 Szöveges anyag Hanganyag: 6154 KB MIT HOZOTT JÉZUS?
 Jézus Krisztus személye  Karácsony 
- Lk 2,8-11
- Lk 2,8-20
Cseri Kálmán
2011.12.26.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 7094 KB A JEL
 Karácsony 
- Lk 2,12
- Lk 2,8-20
Horváth Géza
2012.11.01.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 6261 KB HALÁLBAN ÉS GYÁSZBAN IS LÁTNI JÉZUST - Lk 2,25-38 Földvári Tibor
2012.12.16.17:00 Hanganyag: 38489 KB ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT - Lk 2,10-18 Földvári Tibor
2012.12.23.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5460 KB A KARÁCSONY JELE - Lk 2,8-20 Földvári Tibor
2012.12.23.10:00 Hanganyag: 6416 KB A KARÁCSONY JELE
Szerkesztői megjegyzés:
Családi karácsony
- Lk 2,8-14 Földvári Tibor
2012.12.24.16:00 Hanganyag: 6038 KB DICSŐSÉG ISTENNEK
 Karácsony 
- Lk 2,13-14 Horváth Géza
2013.12.22.08:00 Hanganyag: 19857 KB ANGYALOK DICSÉRETE - Lk 2,13-14 Szepesy László
2013.12.22.10:00 Hanganyag: 24092 KB ANGYALOK DICSÉRETE
Szerkesztői megjegyzés:
Családi karácsony
- Lk 2,13-14 Szepesy László
2013.12.24.16:00 Hanganyag: 33849 KB MEGTARTÓ SZÜLETETT
 Karácsony 
- Lk 2,1-7 Horváth Géza
2013.12.26.10:00 Hanganyag: 20820 KB AZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Czakó Zoltán
2013.12.26.10:00 Hanganyag: 20820 KB AZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Czakó Zoltán

Lk 3

1998.12.17.18:00 Hanganyag: 19530 KB HÁROM ADVENTI KÉRDÉS - Lk 3,10-18 Varga Róbert
2003.12.28.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4170 KB JÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN - Lk 3,21-23; 9,28-36
- Ézs 42,1-10
Földvári Tibor
2003.12.28.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4170 KB JÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN - Lk 3,21-23; 9,28-36
- Ézs 42,1-10
Földvári Tibor
2010.10.24.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB ÚTBAIGAZÍTOTT EMBEREK - Lk 3,2-3;7-14 Horváth Géza
2014.01.01.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 25536 KB MIT CSELEKEDJÜNK TEHÁT?
 Újév 
- Lk 3,10
- Lk 3, 3-14
Horváth Géza

Lk 4

1998.12.20.18:00 Hanganyag: 18235 KB MIÉRT JÖTT JÉZUS? - Lk 4,16-21 Pásztor Gyula
2000.01.01.10:00 Szöveges anyag GYŐZELEM A KÍSÉRTÉSBEN
 Újév 
- Lk 4,12-13
- Lk 4,1-13
Cseri Kálmán
2002.09.05.18:00 Szöveges anyag KICSODA JÉZUS - Lk 4,14-30 Csákány Tamás
2004.01.04.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5006 KB JÉZUS NÁZÁRETI SZOLGÁLATA - Lk 4,14-30
- Zsolt 90,1-13
Varga Róbert
2005.12.04.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4282 KB BETELJESEDETT PRÓFÉCIA - Lk 4, 14-22/a
- Fil 4, 4-9
Varga Róbert
2007.03.11.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3866 KB JÉZUS LOGIKÁJA - Mt 12,22-
- Lk 4,14-19
Varga Róbert
2007.05.06.10:00 Hanganyag: 4304 KB A SAREPTAI ÖZVEGY HITE - 1Kir 17,8-24
- Lk 4,25-30
Varga Róbert
2008.01.20.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5502 KB PRÓFÉCIÁK BETELJESÍTŐJE - Lk 4,16-21
- Ézs 61,8-11
Varga Róbert
2013.01.09.18:00 Hanganyag: 22900 KB JÉZUS KRISZTUS, LEGFŐBB PRÓFÉTÁNK - Lk 4,18-19 Kovács-Hajdu Albert

Lk 5

2002.08.18.10:00 Szöveges anyag HA AKAROD URAM ... - Lk 5,12-16
- Ézs 53
Földvári Tibor
2003.08.03.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4795 KB JÉZUS IMÁDKOZVA MUNKÁLKODIK - Lk 5,12-16
- 42. Zsoltár
Földvári Tibor
2004.01.08.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3989 KB TELJES HELYREÁLLÍTÁS - Lk 5,17-26 Csákány Tamás
2004.01.11.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4025 KB AMILYEN LEHETNÉL - Lk 5,27-32
- 2Kor 5,17-21
Csákány Tamás
2004.03.21.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5359 KB 4. ISTENISMERET ÉS ÖNISMERET - Lk 5,1-11 Cseri Kálmán
2004.05.06.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4741 KB LÁTHATÓ HIT - Lk 5,17-26 Varga Róbert
2005.09.29.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4836 KB ASZTALKÖZÖSSÉGBEN JÉZUSSAL - Lk 5,27-32 Csere Mátyás
2008.11.23.10:00 Hanganyag: 5415 KB "DE A TE SZAVADRA..." - Lk 5,8
- Lk 5,1-11
Csere Mátyás
2012.11.08.18:00 Hanganyag: 4956 KB A BŰNBOCSÁNAT HATALMA - Lk 5,17-26 Szepesy László

Lk 6

1999.06.20.10:00 Hanganyag: 19477 KB NE ÍTÉLJETEK! - Mt 7,1-5
- Lk 6,27-31
Varga Róbert
2003.09.04.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4614 KB JÉZUS EGÉSZ ÉJJEL IMÁDKOZOTT - Lk 6,12-16 Földvári Tibor
2006.02.05.10:00 Hanganyag: 4285 KB FORDULÓPONT UTÁN - Bír 2,6-17
- Lk 6,47-49
Varga Róbert
2014.10.03.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 20282 KB BIZTOS ALAPOKON - Lk 6,47-49 Takaró János

Lk 7

2001.10.28.10:00 Szöveges anyag ADÓSSÁG, CSŐD, KEGYELEM - Lk 7, 40-43a Varga Róbert
2001.11.11.10:00 Szöveges anyag HIT POGÁNY SZÍVBEN - Lk 7, 1-10 Varga Róbert
2003.06.01.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3903 KB AKIRE VÁRTUNK - Lk 7,18-23
- Ézs 61,1-4
Csákány Tamás
2004.01.18.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4587 KB NAINI IFJÚ FELTÁMASZTÁSA - Lk 7,11-17
- Jn 11,1-45
Földvári Tibor
2005.04.28.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4539 KB BŰNÖSÖK BARÁTJA - Lk 7,36-50 Varga Róbert
2007.01.18.18:00 Hanganyag: 5528 KB HOGYAN LEGYÜNK KÖZBENJÁRÓK? - Lk 7,2-10 Csere Mátyás
2007.04.09.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4336 KB JÉZUS ÚR A HALÁLON
 Húsvét 
- Lk 7,11-17
- Jn 20,1-10
Varga Róbert
2008.01.13.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4266 KB "... HA TŐLE VESZEL" - 1Jn 4,9-13
- Lk 7,36-48
Cseri Kálmán
2009.04.19.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4122 KB FELTÁMADÁS NAINBAN - Lk 7,11-17 Varga Róbert
2010.01.14.18:00 Hanganyag: 8343 KB LÉLEKTŐL VEZETVE
(Orvos-misszionáriusként Zambiában)
- Lk 7,18-23 Dr. Keszi Krisztina
2011.09.19.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5104 KB IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT MAGÁRÓL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
- Lk 7,29-30 Sípos Ete Álmos
2011.09.21.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5068 KB IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT RÓLUNK, EMBEREKRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
- Lk 7,29-30 Sípos Ete Álmos
2012.08.19.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5634 KB HÁLAÁLDOZAT - Lk 7,36-50 Cseri Kálmán
2012.11.15.18:00 Hanganyag: 6716 KB JÉZUS KÖNYÖRÜLETE NAINBAN - Lk 7,11-17 Földvári Tibor
2012.11.18.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 6677 KB KÉTFÉLE LELKÜLET - Lk 7,36-50 Cseri Kálmán
2013.06.20.18:00 Hanganyag: 22776 KB "CSAK EGY SZÓT SZÓLJ" - Lk 7,1-10 Csere Mátyás
2014.02.06.18:00 Hanganyag: 22739 KB A "BÖLCSESSÉG", MINT AKADÁLY - Lk 7,29-35 Szepesy László

Lk 8

1999.07.04.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 19071 KB A GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET TITKA
(Dr. Joó Sándor igehirdetése)
- Lk 8,11-15 Cseri Kálmán
2000.01.30.10:00 Szöveges anyag JÉZUS ERŐSEBB - Lk 8, 26-39 Cseri Kálmán
2004.01.22.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4482 KB ASSZONYOK JÉZUS SZOLGÁLATÁBAN - Lk 8,1-3 Földvári Tibor
2005.12.29.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4776 KB NE FÉLJ, CSAK HIGGY! - Lk 8, 40-56 Varga Róbert
2007.01.21.18:00 Hanganyag: 4659 KB JÉZUS MEGPARANCSOLTA... - Lk 8,26-39 Cseri Kálmán
2007.11.11.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5346 KB MIRE ADTA ISTEN AZ IGÉT? - 1Thessz 1,6-8
- Lk 8,11-15
Cseri Kálmán
2008.03.02.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5437 KB AZ IGE SORSA - Lk 8,11-15. 18
- Zsolt 119,89-105
Cseri Kálmán
2010.01.24.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5385 KB HOL VAN A HITETEK? - Lk 8,22-25
- Zsolt 107,23-32
Földvári Tibor
2011.07.07.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 6226 KB ASSZONYOK SZOLGÁLATA - Mk 15,40-16,8, Lk 8,1-3 Földvári Tibor
2014.09.28.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 27815 KB A MAGVETÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYE - Lk 8,5;15
- Lk 8,5-15
Horváth Géza
2014.10.19.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 25707 KB A HÁLA JELEI - Lk 8,1-3
- Zsolt 100
Horváth Géza

Lk 9

1964.04.26.10:00 Hanganyag: 15708 KB JÉZUST KÖVETJÜK (KONFIRMÁCIÓ)
Szerkesztői megjegyzés:
Befejezetlen

 Konfirmáció 
- Lk 9,57-62 Joó Sándor
2000.01.16.10:00 Szöveges anyag AZ IRGALMAS SZEM - Péld 22, 9
- Lk 9,10-17
Cseri Kálmán
2000.02.03.18:00 Szöveges anyag ADJATOK NEKIK TI ... - Lk 9, 10-17 Cseri Kálmán
2003.12.28.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4170 KB JÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN - Lk 3,21-23; 9,28-36
- Ézs 42,1-10
Földvári Tibor
2003.12.28.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4170 KB JÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN - Lk 3,21-23; 9,28-36
- Ézs 42,1-10
Földvári Tibor
2004.02.15.10:00 Hanganyag: 4562 KB ERŐSÍTÉS ÚTKÖZBEN - Lk 9,30-31 Végh Tamás
2005.10.09.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4943 KB KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
1. JÉZUS CSENDJE
- Lk 9,10-11
- Lk 9,10-17
Cseri Kálmán
2005.11.20.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4665 KB KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
2. ETTEK ÉS JÓLLAKTAK
- Lk 9,10-17 Cseri Kálmán
2007.02.08.18:00 Hanganyag: 5219 KB HÁRMAN A HEGYEN - Lk 9,28-36 Csere Mátyás
2008.04.17.18:00 Hanganyag: 5532 KB INDIAI BESZÁMOLÓ - Lk 9,18-24 dr. Erdélyi Dániel
2014.10.26.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 25338 KB AZ ÚR DICSŐSÉGÉT LÁTVA - Lk 9,28-36
- Lk 9,18-27
Földvári Tibor

Lk 10

1997.08.08.10:00 Szöveges anyag TANKOLÁS - Lukács 10,38-42 Cseri Kálmán
2000.02.17.18:00 Szöveges anyag MEGLÁTTA ÉS MEGSZÁNTA I. - Lk 10, 25-37 Cseri Kálmán
2000.02.20.10:00 Szöveges anyag AZ IRGALAMASSÁG MOZDULATAI 2. - Lk 10, 25-37 Cseri Kálmán
2003.01.12.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4433 KB TÖBBET... - Mt 5,43-48
- Lk 10,25-35
Cseri Kálmán
2003.01.23.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4723 KB KIÚT A STRESSZBŐL - Lk 10, 38-42 Csákány Tamás
2005.02.20.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4995 KB MÁRIA JÉZUS LÁBAINÁL - Jn 11,28-32
- Lk 10,38-42
Földvári Tibor
2009.01.25.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB KÖZÖNY - 5Móz 22,1-4
- Lk 10,25-37
Cseri Kálmán
2009.05.03.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4859 KB IRGALMASSÁG - Lk 10,25-37 Cseri Kálmán
2010.07.11.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB MÚLÓ ÉS ÖRÖK - Lk 10,41-42
- Préd 3,1-8
Cseri Kálmán
2013.10.06.10:00 Hanganyag: 24570 KB EGY A SZÜKSÉGES DOLOG - Lk 10,42
- Lk 10,38-42
Péterffy György
2014.10.30.18:00 Hanganyag: 23070 KB "INKÁBB AZON ÖRÜLJETEK..." - Lk 10,17-20 Szepesy László

Lk 11

1998.09.20.10:00 Hanganyag: 19446 KB AMI BELÜL VAN - Lk 11,37-41
- Zsolt 130
Varga Róbert
2000.10.08.10:00 Szöveges anyag 1. TANÍTS IMÁDKOZNI!
 Imádság 
- Lk 11, 1-4
- Lk 11,1-13
Cseri Kálmán
2003.09.21.08:00 Szöveges anyag JÉZUS IMÁDSÁGA KÍVÁNATOS - Lk 11,1-4 Földvári Tibor
2003.09.21.10:00 Hanganyag: 4515 KB JÉZUS IMÁDSÁGA KÍVÁNATOS - Lk 11,1-4 Földvári Tibor
2005.04.10.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3772 KB BOLDOG SÍRÓK 4. - Mt 5,4
- Lk 11,27-28
Varga Róbert
2014.11.06.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 22252 KB ELMARADT BŰNBÁNAT - Lk 11,37-54 Horváth Géza

Lk 12

1995.10.31.18:00 Szöveges anyag HÁRMAS REFORMÁCIÓ ...
 Reformáció 
- Lk 12,51 Varga Róbert
1999.12.19.18:00 Szöveges anyag A GAZDA VISSZATÉR - Lk 12,35-46 Cseri Kálmán
2001.12.23.18:00 Szöveges anyag INKÁBB - Lk 12, 22-32 Varga Róbert
2002.09.12.10:00 Szöveges anyag NE AGGODALMASKODJATOK, HANEM ... - Lk 12,22-32 Földvári Tibor
2002.12.12.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3090 KB LEGYETEK KÉSZEK! - Lk 12,35-40 Csákány Tamás
2003.05.04.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4122 KB KÉRDÉS JÉZUS HATALMÁRÓL - Mk 11, 27-33
- Lk 12, 22-29
Varga Róbert
2003.08.17.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4349 KB SZENVEDÉS ÉS MEGTARTATÁS - ApCsel 12, 1-17
- Lk 12, 6-7; 22/b-32
Csákány Tamás
2003.08.28.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4253 KB ISTEN GONDVISELÉSE - Lk 12, 22-30 Varga Róbert
2007.01.07.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3908 KB NEKTEK, BARÁTAIMNAK MONDOM - Lk 12,1-12
- Jn 15,12-17
Varga Róbert
2007.02.15.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5528 KB AZ ELJÖVENDŐ JÉZUS SZOLGÁLATA - Lk 12,35-41 Földvári Tibor
2007.09.20.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4545 KB A BOLOND GAZDAG TÉVEDÉSE - Lk 12,13-21 Varga Róbert
2011.01.02.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB ANYAGI ÉS LELKI ÉRTÉKEK - Zsid 13,5-6
- Lk 12,13-21
Cseri Kálmán
2012.12.02.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5638 KB ISTEN AJÁNDÉKA: AZ ÍGÉRETEK - 2Péter 1,4a
- Lk 12,35-40
Horváth Géza
2012.12.06.18:00 Hanganyag: 5883 KB AZ ÖTÖDIK KIS VERÉB - Lk 12,6-7 Földvári Tibor
2014.11.09.10:00 Hanganyag: 26131 KB AGGODALMASKODÁS HELYETT - Lk 12,29-32
- Lk 12,22-32
Takaró János

Lk 13

1960.12.31.10:00 Hanganyag: 15475 KB GYÜMÖLCSÖT KERES AZ ÚR (SZILVESZTER)
 Óév 
- Lk 13,6-9 Joó Sándor
1999.01.31.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 18489 KB "HA AZ ÚR AKARJA..." - Jak 4,13-16
- Lk 13,1-9
Cseri Kálmán
2000.02.13.10:00 Szöveges anyag MIÉRT ENGEDI ISTEN?
 Meghökkentő kérdés 
- Lk 13,1-5
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2000.02.13.10:00 Szöveges anyag MIÉRT ENGEDI ISTEN?
 Meghökkentő kérdés 
- Lk 13,1-5
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2005.05.22.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3688 KB BOLDOG IGAZSÁGOT ÉHEZŐK 7. - Mt 5,6
- Lk 13,22-30
Varga Róbert
2005.10.27.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4197 KB PÉLDÁZAT A GYÜMÖLCSTERMÉSRŐL - Lk 13,6-9 Varga Róbert
2007.01.28.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4248 KB HA MEG NEM TÉRTEK ... - Lk 13,5
- Lk 13,1-9
Cseri Kálmán
2009.05.10.10:00 Hanganyag: 5535 KB TÉRJ MEG A KEGYELMI IDŐBEN! - Lk 13,1-9
- Mk 11,11-26
Sípos Ete Zoltán
2011.02.03.18:00 Hanganyag: 4972 KB SZEMLÉLETVÁLTÁS - Lk 13,1-9 Csere Mátyás
2014.11.16.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 23807 KB KEVESEN ÜDVÖZÜLNEK? - Lk 13,22-24
- Jer 31,31-40
Horváth Géza

Lk 14

1996.02.18.10:00 Szöveges anyag A NAGY VACSORA - Lk 14,15-24 Cseri Kálmán
1999.07.08.18:00 Hanganyag: 19655 KB A HIT ÁRA - Lk 14,25-30 Varga Róbert
2000.03.05.10:00 Szöveges anyag 3 LÉPCSŐFOK LEFELÉ (NABUKADNECCAR BUKÁSA) - Dán 4, 15-34
- Lk 14,7-11
Varga Róbert
2004.02.26.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4974 KB LUKÁCS EVANGÉLIUMA - Lk 14,15-24 Cseri Kálmán
2008.08.24.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5453 KB HA VALAKI... - Lk 14,25-35
- Péld 16, 1-9
Varga Róbert
2012.12.09.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 6002 KB ISTEN AJÁNDÉKA: AZ ELHÍVÁS - Róm 11,29
- Lk 14,15-24
Horváth Géza
2014.10.05.10:00 Hanganyag: 24575 KB A JÉZUSI SZERETET - Lk 14,12-14
- Lk 14,12-24
Kéri Tamás

Lk 15

1964.12.31.10:00 Hanganyag: 15428 KB HAZAFELÉ (SZILVESZTER) - Lk 15,11-24 Joó Sándor
1967.10.22.10:00 Hanganyag: 19134 KB ELVESZETT ÉS MEGTALÁLTATOTT (A TÉKOZLÓ FIÚ ÚTJA 2.) - Lk 15,11-24 Joó Sándor
1967.11.19.10:00 Hanganyag: 19580 KB A MÁSIK FIÚ (A TÉKOZLÓ FIÚ ÚTJA 3.) - Lk 15,25-32 Joó Sándor
1967.11.26.10:00 Hanganyag: 18419 KB GAZDAG ÉLET (A TÉKOZLÓ FIÚ ÚTJA 4.) - Lk 15,25-32 Joó Sándor
2000.02.13.10:00 Szöveges anyag MIÉRT ENGEDI ISTEN?
 Meghökkentő kérdés 
- Lk 13,1-5
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2000.02.13.10:00 Szöveges anyag MIÉRT ENGEDI ISTEN?
 Meghökkentő kérdés 
- Lk 13,1-5
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2000.10.15.10:00 Szöveges anyag 2. MI ATYÁNK
 Imádság 
- Mt 6, 8-9
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2002.09.08.10:00 Szöveges anyag A MÁSIK FIÚ - Lk 15,25-32
- Lk 15, 11-24
Varga Róbert
2004.10.24.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4104 KB TÉKOZLÓ FIÚ, TÉKOZLÓ ATYA - Lk 15,11-24 Csákány Tamás
2007.10.07.10:00 Hanganyag: 4189 KB A MEGTALÁLT BÁRÁNY - Lk 15,4
- Lk 15,1-7
Molnár István
2012.07.01.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 6176 KB SZOLGA VAGY FIÚ? - Gal 4,4-7
- Lk 15,11-24
Horváth Géza
2012.12.13.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5169 KB ÖRÜLNÖD KELLENE... - Lk 15,25-32 Horváth Géza

Lk 16

1967.01.22.10:00 Hanganyag:  KB EGYSZER ÉLÜNK (GAZDAG ÉS LÁZÁR 1.) - Lk 16,19-31 Joó Sándor
1967.03.19.10:00 Hanganyag: 16006 KB ELRONTOTT ÉLET (GAZDAG ÉS LÁZÁR 2.) - Lk 16,19-23 Joó Sándor
1967.04.23.10:00 Hanganyag: 18122 KB ELKÉSETT BŰNBÁNAT (GAZDAG ÉS LÁZÁR 3.) - Lk 16,19-26 Joó Sándor
1967.05.21.10:00 Hanganyag: 18933 KB ELKÉSETT ÉLETMENTÉS (GAZDAG ÉS LÁZÁR 4.) - Lk 16,19-31 Joó Sándor
1967.06.18.10:00 Hanganyag: 20988 KB EGY POKOLI GONDOLAT (GAZDAG ÉS LÁZÁR 5.) - Lk 16,19-31 Joó Sándor
1984.11.04.10:00 Szöveges anyag A HALOTTAK ÉS MI
 Halál  Nem csak időseknek  Veszélyek 
- Ézs 8,19-22 (Lk 16,19-31) Cseri Kálmán
1998.09.26.18:00 Hanganyag: 21935 KB AZ UTOLSÓ ÚT
 Evangélizáció, 1998 
- Lk 16,19-31 Pásztor Gyula
2004.08.22.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4250 KB VIGASZTALÓDÓK ÉS GYÖTRŐDŐK - Lk 16,19-31
- 1Kor 13,1-6
Varga Róbert
2005.11.06.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5297 KB JÉZUS TANÍTÁSA A HALOTTAKRÓL - Lk 16,29-31
- Lk 16,19-31
Cseri Kálmán
2006.11.05.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4688 KB MAGAMHOZ VESZLEK TITEKET
 Betegség  Gyász  Nem csak időseknek  Vigasztalás 
- Jn 14,1-3
- Lk 16,19-31
Cseri Kálmán
2007.07.01.10:00 Hanganyag: 4027 KB A HAMIS SÁFÁR - Lk 16,1-8
- Ézs 40,27-31
Varga Róbert
2011.11.20.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 6131 KB HOL TÖLTÖD AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT? - Lk 16,19-31 Horváth Géza
2011.12.31.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5943 KB ... ADJ SZÁMOT ...
 Óév 
- Lk 16,2
- Lk 16,1-12
Horváth Géza
2014.11.20.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 19385 KB AZ ESZESEN CSELEKVŐ SÁFÁR - Lk 16,8-9 Szepesy László

Lk 17

1998.07.09.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 20342 KB A HIT MEGTART - Lk 17,11-16 Varga Róbert
1998.12.06.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 2177 KB MINT LÓT NAPJAIBAN - Lk 17,26-30
- Jel 19,1-16
Cseri Kálmán
2004.05.09.17:00 Hanganyag: 7906 KB CANTATE VASÁRNAP - Lk 17,11-19 Cselényi László
2007.03.01.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4266 KB A HIT LÉPÉSEI
 Hit 
- Lk 17,11-19 Cseri Kálmán
2007.10.07.08:00 Hanganyag: 4802 KB JÉZUS GYÓGYÍTÓ EREJE - Lk 17,11-19 Molnár István
2014.01.19.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 20010 KB LÓT FELESÉGE
 Döntés 
- Lk 17,28-33 Cseri Kálmán

Lk 18

1965.08.08.10:00 Hanganyag: 17421 KB LEHETETLEN - LEHETSÉGES
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű
- Lk 18,18-27 Joó Sándor
2001.09.02.08:00 Szöveges anyag JÉZUS A GYERMEKEKÉRT - Lk 18, 15-17 Cseri Kálmán
2004.05.23.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4756 KB TÉRDEPLŐBŐL TÁVOZÓ - Lk 18,18-24 Varga Róbert
2006.09.17.10:00 Hanganyag: 5526 KB Az európai protestáns egyházak konferenciája alkalmából - Lk 18,9-14 Hans-Günther Waubke
2007.03.18.18:00 Hanganyag: 5051 KB AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET - Lk 18,31-34; 19,1-10 Csere Mátyás
2007.03.18.18:00 Hanganyag: 5051 KB AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET - Lk 18,31-34; 19,1-10 Csere Mátyás
2010.03.11.18:00 Hanganyag: 5219 KB MEGIGAZULVA MENT HAZA - Lk 18,9-14 Illés Dávid
2012.12.16.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5653 KB ISTEN AJÁNDÉKA A HIT - Lk 18,8b
- Lk 18,1-8
Horváth Géza
2014.11.27.18:00 Hanganyag: 28689 KB JÉZUS ÉS A GYERMEKEK
gyermekmissziói beszámoló a Vajdaságból (Halász Sámuel)
- Lk 18,15-17 Draskóczy Gábor

Lk 19

1995.11.19.10:00 Szöveges anyag ELVESZETT GYEREK VAGY KIRÁLYFI? - Lk 19,10 Cseri Kálmán
1998.04.05.10:00 Szöveges anyag CSAKUGYAN KIRÁLY JÉZUS?! - Jn 18,33-38a
- Lk 19,28-40
Földvári Tibor
2000.04.16.10:00 Szöveges anyag MIÉRT SÍR JÉZUS? - Lk 19, 41-44
- Lk 19,37-48
Cseri Kálmán
2003.12.18.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4749 KB JÉZUS AZ ELVESZETTÉRT JÖTT - Lk 19,1-10 Földvári Tibor
2003.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4984 KB HOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Cseri Kálmán
2003.12.25.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4984 KB HOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Cseri Kálmán
2005.03.20.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4486 KB JÉZUS SÍRT
 Virágvasárnap 
- Lk 19,41-48
- Lk 19,28-40
Cseri Kálmán
2005.11.27.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4916 KB KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
3. MIÉRT JÖTT JÉZUS?
- Lk 19,1-10 Cseri Kálmán
2007.03.18.18:00 Hanganyag: 5051 KB AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET - Lk 18,31-34; 19,1-10 Csere Mátyás
2007.03.18.18:00 Hanganyag: 5051 KB AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET - Lk 18,31-34; 19,1-10 Csere Mátyás
2008.03.16.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5394 KB SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?
 Hazaszeretet  Meghökkentő kérdés  Virágvasárnap 
- Lk 19,41-48
- Lk 19,28-40
Cseri Kálmán
2009.04.05.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB JÉZUS A KIRÁLY
 Virágvasárnap 
- Lk 19,28-42
- Róm 8,38-39
Varga Róbert
2011.04.17.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB JERUZSÁLEM FELÉ - Lk 19,28
- Lk 19,28-40
Horváth Géza
2012.12.20.18:00 Hanganyag: 6083 KB JÉZUS AZ ELVESZETTEKÉRT JÖTT - 1Kir 16,29-34;
Lk 19,1-10
Földvári Tibor
2013.03.24.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 25935 KB LÁTTA A VÁROST
 Virágvasárnap 
- Lk 19,41-42
- Lk 19,28-40
Horváth Géza
2013.12.26.10:00 Hanganyag: 20820 KB AZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Czakó Zoltán
2013.12.26.10:00 Hanganyag: 20820 KB AZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Czakó Zoltán
2014.04.13.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 20542 KB ZÁKEUS VIRÁGVASÁRNAPJA
 Virágvasárnap 
- Lk 19,1-10 Horváth Géza
2014.09.07.08:00 Szöveges anyag Hanganyag: 24334 KB SZOLGÁLVA KÉSZÜLNI - Lk 19,11-27
- Lk 19,11-27
Horváth Géza
2014.09.07.10:00 Hanganyag: 24334 KB SZOLGÁLVA KÉSZÜLNI
tanévnyitó istentisztelet
- Lk 19,11-27 Horváth Géza
2014.11.30.10:00 Szöveges anyag HŰ AZ, AKI ÍGÉRETET TETT - Zsid 10,23b
- Lk 19,28-40
Horváth Géza

Lk 20

2002.10.06.10:00 Szöveges anyag PÉLDAMUTATÓ ÉLET - 1Tim 4,12-16
- Lk 20, 9-19
Varga Róbert
2004.03.25.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5216 KB "SZENVEDVÉN NEM FENYEGETŐZÖTT" - Lk 20,20-26 Cseri Kálmán
2006.02.26.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5244 KB KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
6. HA GYŰLÖL A VILÁG...
- Jn 15,18-19
- Lk 20,20-26
Cseri Kálmán
2008.01.24.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4327 KB JÉZUS ÉS AZ ÍRÁSTUDÓK - Lk 20,45-47 Varga Róbert
2009.09.06.08:00 Hanganyag: 5028 KB JÉZUS FELISMERTE ÁLNOKSÁGUKAT - Lk 20,20-26 Földvári Tibor
2009.09.06.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5388 KB JÉZUS FELISMERTE ÁLNOKSÁGUKAT
(tanévnyitó családi istentisztelet)
- Lk 20,20-26 Földvári Tibor
2010.03.25.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5125 KB KIRE NÉZÜNK? - Lk 20,20-26 Cseri Kálmán
2014.12.04.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 20575 KB IGAZSÁGOS GAZDA - Lk 20,9-16 Horváth Géza

Lk 21

1998.03.01.10:00 Szöveges anyag AMI NEM MÚLIK EL - Lk 21,25-36; 21,33
- Jer 36,20-31/a
Varga Róbert
2004.10.14.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4683 KB KÉT FILLÉR A PERSELYBEN - Lk 21,1-4 Varga Róbert
2005.11.13.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5528 KB NYITOTT AJTÓK - Jel 3, 7-13
- Lk 21, 7-18; 25-28
Varga Róbert
2007.01.04.18:00 Hanganyag: 4674 KB ISTEN KEGYELME JÉZUSON - Lk 21,39-52 Földvári Tibor

Lk 22

1965.03.14.10:00 Hanganyag: 19072 KB HÁLÁKAT ADVÁN - Lk 22,19 Joó Sándor
2003.06.05.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4827 KB JÉZUS IMÁDKOZIK A TANÍTVÁNYÉRT - Lk 22,31-34 Földvári Tibor
2003.10.09.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4804 KB JÉZUS IMAHARCA A GECSEMÁNÉ KERTBEN - Lk 22,39-46 Földvári Tibor
2004.08.19.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3985 KB JÉZUS IMÁDKOZOTT - Lk 22,31-34 Varga Róbert
2004.09.26.10:00 Hanganyag: 3811 KB NE AGGODALMASKODJATOK! - Lk 22,22-23,29-32 Bolyki János
2007.04.06.19:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4317 KB PÉTER BUKÁSA
 Nagypéntek 
- Lk 22,54-62 Cseri Kálmán
2007.04.12.18:00 Hanganyag: 4731 KB MIT TETT JÉZUS AZ ÁRULÓÉRT - Lk 22,1-8 Földvári Tibor
2008.03.09.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5273 KB JÉZUS IMÁDKOZIK ÉRTÜNK - Lk 22,31-34; 37
- Jób 1, 6-18
Varga Róbert
2008.04.20.08:00 Hanganyag: 5297 KB ERŐSÍTSD TESTVÉREIDET - Lk 22,31-32 Csere Mátyás
2010.12.31.23:30 Hanganyag: 3642 KB ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 
- Lk 22,14-20 Földvári Tibor
2013.01.03.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 22050 KB AZ ÚR KÉSZÜLŐDÉSE - Lk 22,1-16 Földvári Tibor
2013.01.20.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 21011 KB SZENVEDETT... - Lk 22,39-44 Horváth Géza
2014.12.11.18:00 Hanganyag: 19929 KB JÉZUS, A SZOLGÁLÓ KIRÁLY - Lk 22,24-27 Takaró János

Lk 23

1964.03.27.10:00 Hanganyag: 16054 KB SÍRJATOK! (NAGYPÉNTEK)
 Nagypéntek 
- Lk 23,27-30 Joó Sándor
2003.04.17.18:00 Hanganyag: 4526 KB BŰNNÉ LETT ÉRETTÜNK
 Passió 
- Lk 23,41 Jn 18 Jn 19 Mt 27,4-19 Cseri Kálmán
2003.04.18.17:00 Szöveges anyag Hanganyag: 3352 KB A KERESZTEN IS KIRÁLY
 Nagypéntek 
- Lk 23,39-43 Cseri Kálmán
2003.11.23.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4501 KB JÉZUS A KERESZTEN KÖZBENJÁRÓKÉNT IMÁDKOZOTT - Lk 23,32-46
- Ézs 53
Földvári Tibor
2003.11.27.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5216 KB JÉZUS IMÁDKOZVA HALT MEG A KERESZTEN - Lk 23,38-47 Földvári Tibor
2004.04.09.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4176 KB A TÖKÉLETES MEGOLDÁS
 Nagypéntek 
- Róm 5,7-11
- Lk 23,32-49
Csákány Tamás
2004.04.09.19:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4638 KB A KERESZTRŐL A PARADICSOMBA
 Nagypéntek 
- Lk 23,32-43 Cseri Kálmán
2005.03.24.18:00 Hanganyag: 5300 KB PASSIÓ
 Passió 
- Jn 18;19 Lk 23,6-11 Cseri Kálmán
2006.04.14.10:00 Hanganyag: 4848 KB AZ ÁRTATLAN BÁRÁNY SZÍNE ELŐTT
 Nagypéntek 
- Mt 27,15-26; Lk 23,39-43
- Ézs 53,1-9
Csere Mátyás
2007.04.06.10:00 Hanganyag: 4917 KB AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY ÜDVÖZÍTSE A HÍVŐKET
 Nagypéntek 
- Lk 23,25; 1Tim 1,15
- Lk 23,17-34
Csere Mátyás
2008.03.20.18:00 Hanganyag: 5530 KB PASSIÓ
 Passió 
- Jn 18-19; Lk 23,35;47 Cseri Kálmán
2008.03.21.17:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4570 KB Ő - TE - ÉN
 Nagypéntek 
- Lk 23,32-43 Cseri Kálmán
2008.03.22.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5513 KB NAGYSZOMBAT ÖRÖME
 Nagyszombat 
- Mt 27,43-46; Lk 23,39-46 Földvári Tibor
2010.04.01.18:00 Hanganyag: 6712 KB KINEK TARTJUK JÉZUST? - Lk 23,39-43 Cseri Kálmán
2010.04.02.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB A KISZOLGÁLTATOTT SZABADÍTÓ
 Nagypéntek 
- Lk 23,13-25 Földvári Tibor
2010.04.03.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB REMÉNYSÉG JÉZUS TEMETÉSE MIATT
 Nagyszombat 
- Lk 23,50-57 Földvári Tibor
2013.03.30.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 18845 KB AZ ÚR NEM HALLGAT
 Nagyszombat 
- Lk 23,52-53 Szepesy László
2014.04.18.10:00 Hanganyag: 22586 KB AZ Ő HALÁLÁBÓL ÉLET FAKAD
 Nagypéntek 
- Lk 23, 33-49 Takaró János

Lk 24

1999.04.05.10:00 Hanganyag: 19999 KB FELTÁMADOTT - Jn 20,19-23
- Lk 24,36-49
Varga Róbert
2004.04.11.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4449 KB 10. "HA FELTÁMADTATOK KRISZTUSSAL..."
 Húsvét 
- Kol 3,1-4
- Lk 24,1-12
Cseri Kálmán
2004.04.12.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4909 KB ÉLŐ, A HOLTAK KÖZÖTT
 Húsvét 
- Lk 24,1-12
- ApCsel 2,21-31
Varga Róbert
2006.04.17.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4116 KB JÉZUS FELTÁMADÁSA
 Húsvét 
- Lk 24,1-12
- ApCsel 26,19-23
Varga Róbert
2007.04.08.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5237 KB A FELTÁMADÁS KÖVETKEZMÉNYEI
 Húsvét 
- 1Kor 15,12-14; 20
- Lk 24,1-12
Cseri Kálmán
2007.05.10.18:00 Hanganyag: 4632 KB MENNYBEMENETEL ELŐTT - Lk 24,50-52 Varga Róbert
2008.03.23.11:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5466 KB EMLÉKEZZETEK VISSZA!
 Húsvét 
- Lk 24,5-8
- Mt 28,1-10
Cseri Kálmán
2008.03.30.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 5524 KB I. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 
- Lk 24,30-35
- Jn 20,11-23
Cseri Kálmán
2009.04.12.08:30 Szöveges anyag Hanganyag: 5464 KB CSALÓDÁS ÉS BIZONYOSSÁG
 Húsvét 
- Lk 24,33-35
- Lk 24,13-27
Cseri Kálmán
2009.04.19.10:00 Szöveges anyag Hanganyag: 4233 KB SZEMLÉLŐKBŐL KÖVETŐK - Lk 24,21-35 Cseri Kálmán
2010.04.04.08:30 Szöveges anyag Hanganyag: 5535 KB A FELTÁMADOTT JELENLÉTE
 Húsvét 
- Lk 24,5-7
- Lk 24,1-12
Cseri Kálmán
2013.01.24.18:00 Szöveges anyag Hanganyag: 24987 KB KÖZÖSSÉG A FELTÁMADOTTAL - Lk 24,36-49 Földvári Tibor
2013.05.09.18:00 Hanganyag: 23335 KB A MENNYBEMENT URAT IMÁDNI - Lk 24,50-53
- ApCsel 1,9-14
Földvári Tibor
2014.04.21.10:00 Hanganyag: 25324 KB HALOTT, VAGY ÉLŐ KRISZTUS?
 Húsvét 
- Lk 24, 30-31
- Lk 24,13-35
Takaró János