Ószövetség

Mózes I. könyve [93 prédikáció] Mózes II. könyve [57 prédikáció] Mózes III. könyve [9 prédikáció]
Mózes IV. könyve [21 prédikáció] Mózes V. könyve [28 prédikáció] Józsué könyve [38 prédikáció]
Bírák könyve [25 prédikáció] Ruth könyve [13 prédikáció] Sámuel I. könyve [52 prédikáció]
Sámuel II. könyve [22 prédikáció] Királyok I. könyve [24 prédikáció] Királyok II. könyve [22 prédikáció]
Krónika I. könyve [20 prédikáció] Krónika II. könyve [27 prédikáció] Ezsdrás könyve [8 prédikáció]
Nehémiás könyve [23 prédikáció] Eszter könyve [6 prédikáció] Jób könyve [10 prédikáció]
Zsoltárok könyve [159 prédikáció] Példabeszédek [15 prédikáció] Prédikátor könyve [13 prédikáció]
Énekek Éneke [3 prédikáció] Ésaiás próféta könyve [88 prédikáció] Jeremiás próféta könyve [49 prédikáció]
Jeremiás siralmai [12 prédikáció] Ezékiel próféta könyve [22 prédikáció] Dániel próféta könyve [27 prédikáció]
Hóseás próféta könyve [6 prédikáció] Jóel próféta könyve [3 prédikáció] Ámós próféta könyve [2 prédikáció]
Abdiás próféta könyve [0 prédikáció] Jónás próféta könyve [24 prédikáció] Mikeás próféta könyve [3 prédikáció]
Náhum próféta könyve [0 prédikáció] Habakuk próféta könyve [3 prédikáció] Sofóniás próféta könyve [3 prédikáció]
Aggeus próféta könyve [3 prédikáció] Zakariás próféta könyve [8 prédikáció] Malakiás próféta könyve [19 prédikáció]

Újszövetség

Máté Evangyélioma [363 prédikáció] Márk Evangyélioma [120 prédikáció] Lukács Evangyélioma [306 prédikáció]
János Evangyélioma [278 prédikáció] Apostolok Cselekedetei [226 prédikáció] Rómabeliekhez írt levél [83 prédikáció]
Korinthusbeliekhez írt I. levél [88 prédikáció] Korinthusbeliekhez írt II. levél [32 prédikáció] Galátziabeliekhez írt levél [22 prédikáció]
Efézusbeliekhez írt levél [57 prédikáció] Filippibeliekhez írt levél [54 prédikáció] Kolossébeliekhez írt levél [46 prédikáció]
Thessalonikabeliekhez írt I. levél [25 prédikáció] Thessalonikabeliekhez írt II. levél [3 prédikáció] Timótheushoz írt I. levél [17 prédikáció]
Timótheushoz írt II. levél [28 prédikáció] Titushoz írt levél [8 prédikáció] Filemonhoz írt levél [4 prédikáció]
Zsidókhoz írt levél [76 prédikáció] Jakab Apostol levele [49 prédikáció] Péter Apostol I. levele [34 prédikáció]
Péter Apostol II. levele [14 prédikáció] János Apostol I. levele [20 prédikáció] János Apostol II. levele [0 prédikáció]
János Apostol III. levele [1 prédikáció] Júdás Apostol levele [5 prédikáció] Jelenések könyve [95 prédikáció]

Válassza ki a megfelelő prédikációt!

Ha a letöltéssel problémája van, itt talál segítséget.

Lukács Evangyélioma

DátumSzöveg / HangCím - Textus / - LekcióIgehirdető

Lk 1

1967.12.03.10:00Hanganyag: 16088 KBJÉZUS SZEMÉLYÉNEK TITKA - Lk 1,35Joó Sándor
1967.12.25.10:00Hanganyag: 17630 KBISTENI LÁTOGATÁS (KARÁCSONY) - Lk 1,78-79Joó Sándor
1998.08.09.10:00Szöveges anyagHanganyag: 20184 KBENGEDELMESSÉG - Lk 1,57-66
- Zsolt 32
Varga Róbert
1998.12.03.18:00Hanganyag: 20587 KBCSALÁDI ADVENT - Lk 1,57-66Varga Róbert
1998.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 22073 KBA TEREMTŐ IGE
 Karácsony 
- Lk 1,26-38
- Jn 1,1-14
Cseri Kálmán
1999.12.16.18:00Szöveges anyagHanganyag: 21520 KBMÁRIA ERZSÉBETNÉL - Lk 1,39-45Varga Róbert
1999.12.19.08:00Hanganyag: 21777 KBZAKARIÁS HITETLEN VOLT - Lk 1,18-25;56-66Földvári Tibor
1999.12.23.18:00Hanganyag: 17062 KBMI LETT BELŐLED? - Lk 1,64-66Kotsis István
2001.12.09.10:00Szöveges anyag"EZT TETTE AZ ÚR..." - Lk 1, 23-25Cseri Kálmán
2001.12.16.10:00Szöveges anyagMEGOLDÓDOTT A NYELVE - Lk 1, 57-66Cseri Kálmán
2002.08.15.18:00Szöveges anyagBOLDOG AZ, AKI HITT - Lk 1,5-70Földvári Tibor
2003.12.14.17:00Hanganyag: 32975 KBZENÉS ÁHÍTAT, VIVALDI: MAGNIFICAT - Lk 1,46-55Cseri Kálmán
2003.12.21.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4483 KBZAKARIÁS NÉMASÁGA - Lk 1,64Cseri Kálmán
2003.12.26.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4147 KBLEGJOBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK
 Karácsony 
- Róm 8,32
- Lk 1,68-79
Csákány Tamás
2004.12.05.10:00Szöveges anyagHanganyag: 3500 KBSZABADÍTÓ ÍGÉRETE - Lk 1,26-38
- Ézs 9,1-6
Csákány Tamás
2004.12.19.10:00Hanganyag: 5505 KBNAGY LESZ Ő... - Lk 1,21-38Földvári Tibor
2006.12.21.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4614 KBJÉZUS FOGANTATÁSA - Lk 1,26-38Varga Róbert
2007.12.26.10:00Hanganyag: 5454 KBNAPTÁMADAT
 Karácsony 
- Lk 1,67-79Csere Mátyás
2008.12.26.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBÍME, AZ ÚR SZOLGÁLÓJA
 Karácsony 
- Lk 1,26-38Földvári Tibor
2009.12.17.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5493 KBMEGHALLGATOTT IMÁDSÁG - Lk 1,5-17Cseri Kálmán
2010.11.28.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KB1. KARÁCSONY FÉNYEI - Lk 1,5-7
- Lk 1,5-14
Horváth Géza
2010.12.05.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBKARÁCSONY FÉNYEI 2.
A BESZÉLŐ ISTEN
- Lk 1,18-19
- Lk 1,8-13
Horváth Géza
2010.12.09.18:00Hanganyag: 5535 KBJÉZUS SZEMÉLYÉNEK TITKA - Lk 1,26-38Csere Mátyás
2010.12.19.17:00Szöveges anyagHanganyag: 6485 KBMAGNIFICAT (adventi zenés áhítat) - Lk 1,46-55Cseri Kálmán
2010.12.19.17:00Hanganyag: 51856 KBMAGNIFICAT (adventi zenés áhítat)
Szerkesztői megjegyzés:
Adventi zenés áhítat jobb minőségben (128 kbps sztereó)
- Lk 1,46-55Cseri Kálmán
2010.12.23.18:00Hanganyag: 5331 KBMÁRIA ÉNEKE - Lk 1,39-55Csere Mátyás
2010.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBSZEMÉLYES KARÁCSONY
 Karácsony 
- Lk 1,49
- Lk 2,1-14
Horváth Géza
2010.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBSZEMÉLYES KARÁCSONY
 Karácsony 
- Lk 1,49
- Lk 2,1-14
Horváth Géza
2012.11.04.10:00Hanganyag: 21897 KBAZ ÚR KEZE VELE VOLT - Lk 1,57-66
- Zsolt 31,1-17
Földvári Tibor
2013.01.13.10:00Szöveges anyagHanganyag: 26586 KBJÉZUS KRISZTUS AZ EGYEDÜLI KIRÁLY - Lk 1,30-33
- Jer 23,5-8
Horváth Géza
2013.12.15.17:00Hanganyag: 58894 KB"MAGASZTALJA LELKEM AZ URAT..."
Szerkesztői megjegyzés:
Adventi zenés áhítat
- Lk 1,46-48Horváth Géza
2014.12.14.17:00Hanganyag: 59269 KBADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT
Szerkesztői megjegyzés:
elhangzik: VIvaldi: Magnificat
- Lk 1,51Földvári Tibor
2014.12.25.08:30Szöveges anyagHanganyag: 27870 KBAZ ÉN URAM
 Karácsony 
- Lk 1,39-45
- Jn 1,1-14
Horváth Géza

Lk 2

1967.12.31.10:00Hanganyag: 18660 KBLÁTTÁK AZ ÉN SZEMEIM ("AZ IDŐ TELIK VAGY MÚLIK" - SZILVESZTER) - Lk 2,25-30Joó Sándor
1998.12.26.10:00Hanganyag: 21032 KBAMIT HALLOTTAK ÉS LÁTTAK
 Karácsony 
- Lk 2,15-20
- Mt 2,1-12
Varga Róbert
1999.12.19.10:00Szöveges anyagHanganyag: 18781 KBJÉZUSNÁL VAN HELY - Lk 2,1-7Cseri Kálmán
1999.12.25.08:30Szöveges anyagHanganyag: 21858 KBMEGGYŐZŐDNI ÉS ELHIRDETNI
 Karácsony 
- Lk 2,15-20
- Lk 2,8-14
Cseri Kálmán
2000.01.02.10:00Szöveges anyagBOLDOG SIMEON - Lk 2, 21-32
- Mt 5,1-16
Varga Róbert
2001.12.26.10:00Szöveges anyagISTENTISZTELET A MEZŐN
 Karácsony 
- Lk 2, 8-12; 16-20Varga Róbert
2003.01.05.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4099 KBREMÉNYSÉG, BÉKETŰRÉS, ÁLLHATATOSSÁG - Róm 12, 12
- Lk 2, 21-32
Varga Róbert
2003.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 4984 KBHOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Cseri Kálmán
2003.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 4984 KBHOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Cseri Kálmán
2004.12.25.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5343 KBŐRKÖDTEK ÉJSZAKA
 Karácsony 
- Lk 2,8-11
- Lk 2,8-20
Cseri Kálmán
2005.05.15.11:00Szöveges anyagHanganyag: 4539 KBA SZENTLÉLEK MUNKÁJA - Lk 2,25-30
- ApCsel 2,1-18
Cseri Kálmán
2005.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 4935 KBBOLDOG, AKI HITT...
 Karácsony 
- Lk 2,10-12
- Mt 1,18-25
Cseri Kálmán
2005.12.26.10:00Hanganyag: 5341 KBKÉTFÉLE URALOM
 Karácsony 
- Lk 2,1-14Csere Mátyás
2006.12.25.08:30Szöveges anyagHanganyag: 5124 KBSZABADÍTÓ
 Karácsony 
- Mt 1,21
- Lk 2,1-12
Cseri Kálmán
2006.12.26.10:00Hanganyag: 4206 KBKARÁCSONY ÖRÖME
 Karácsony 
- Lk 2,10-12
- Lk 2,8-20
Földvári Tibor
2006.12.28.18:00Hanganyag: 5235 KBSIMEON ÉNEKE - Lk 2,25-35Csere Mátyás
2007.12.23.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4840 KBJEL AZ ÉJSZAKÁBAN - Lk 2,8-12Varga Róbert
2008.12.21.08:00Hanganyag: 4936 KBAZ EGÉSZ NÉPNEK ÖRÖME LESZ - Lk 2,1-20 válogatott versekCsere Mátyás
2008.12.21.10:00Hanganyag: 5535 KBAZ EGÉSZ NÉPNEK ÖRÖME LESZ (családi karácsony)
 Családi istentisztelet 
- Lk 2,1-20 válogatott versekCsere Mátyás
2010.12.19.08:00Szöveges anyagHanganyag: 5163 KBNEM VOLT SZÁMUKRA HELY - Lk 2,7
- Lk 2,1-7
Horváth Géza
2010.12.19.10:00Hanganyag: 5535 KBNEM VOLT SZÁMUKRA HELY
Szerkesztői megjegyzés:
Családi karácsony
- Lk 2,7Horváth Géza
2010.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBSZEMÉLYES KARÁCSONY
 Karácsony 
- Lk 1,49
- Lk 2,1-14
Horváth Géza
2010.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBSZEMÉLYES KARÁCSONY
 Karácsony 
- Lk 1,49
- Lk 2,1-14
Horváth Géza
2010.12.26.10:00Hanganyag: 5535 KBKRISZTUS A JÖVŐ
 Karácsony 
- Lk 2,34-35
- Lk 2,21-35
Csere Mátyás
2011.12.24.16:00Hanganyag: 7437 KBANGYALOK ÉNEKE
 Karácsony 
- Lk 2,14Horváth Géza
2011.12.25.08:30Szöveges anyagHanganyag: 6154 KBMIT HOZOTT JÉZUS?
 Jézus Krisztus személye  Karácsony 
- Lk 2,8-11
- Lk 2,8-20
Cseri Kálmán
2011.12.26.10:00Szöveges anyagHanganyag: 7094 KBA JEL
 Karácsony 
- Lk 2,12
- Lk 2,8-20
Horváth Géza
2012.11.01.18:00Szöveges anyagHanganyag: 22119 KBHALÁLBAN ÉS GYÁSZBAN IS LÁTNI JÉZUST - Lk 2,25-38Földvári Tibor
2012.12.16.17:00Hanganyag: 38489 KBADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT - Lk 2,10-18Földvári Tibor
2012.12.23.08:00Szöveges anyagHanganyag: 5460 KBA KARÁCSONY JELE - Lk 2,8-20Földvári Tibor
2012.12.23.10:00Hanganyag: 6416 KBA KARÁCSONY JELE
Szerkesztői megjegyzés:
Családi karácsony
- Lk 2,8-14Földvári Tibor
2012.12.24.16:00Hanganyag: 6038 KBDICSŐSÉG ISTENNEK
 Karácsony 
- Lk 2,13-14Horváth Géza
2013.12.22.08:00Hanganyag: 19857 KBANGYALOK DICSÉRETE - Lk 2,13-14Szepesy László
2013.12.22.10:00Hanganyag: 24092 KBANGYALOK DICSÉRETE
Szerkesztői megjegyzés:
Családi karácsony
- Lk 2,13-14Szepesy László
2013.12.24.16:00Hanganyag: 33849 KBMEGTARTÓ SZÜLETETT
 Karácsony 
- Lk 2,1-7Horváth Géza
2013.12.26.10:00Hanganyag: 20820 KBAZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Czakó Zoltán
2013.12.26.10:00Hanganyag: 20820 KBAZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Czakó Zoltán
2014.12.21.08:00Szöveges anyagHanganyag: 20129 KBMENJÜNK EL MIND BETLEHEMIG - Lk 2,8-20Horváth Géza
2014.12.21.10:00Hanganyag: 20129 KBMENJÜNK EL MIND BETLEHEMBE
Szerkesztői megjegyzés:
családi Karácsony

 Családi istentisztelet 
- Lk 2,8-20Horváth Géza
2014.12.24.16:00Szöveges anyagHanganyag: 27659 KBVELÜNK AZ ISTEN
 Karácsony 
- Mt 1,22-23
- Lk 2,1-20
Horváth Géza
2015.01.18.18:00Szöveges anyagHanganyag: 22573 KBKIÚT A HITETLENSÉGBŐL - Lk 2,8-20Cseri Kálmán

Lk 3

1998.12.17.18:00Hanganyag: 19530 KBHÁROM ADVENTI KÉRDÉS - Lk 3,10-18Varga Róbert
2003.12.28.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4170 KBJÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN - Lk 3,21-23; 9,28-36
- Ézs 42,1-10
Földvári Tibor
2003.12.28.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4170 KBJÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN - Lk 3,21-23; 9,28-36
- Ézs 42,1-10
Földvári Tibor
2010.10.24.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBÚTBAIGAZÍTOTT EMBEREK - Lk 3,2-3;7-14Horváth Géza
2014.01.01.10:00Szöveges anyagHanganyag: 25536 KBMIT CSELEKEDJÜNK TEHÁT?
 Újév 
- Lk 3,10
- Lk 3, 3-14
Horváth Géza

Lk 4

1998.12.20.18:00Hanganyag: 18235 KBMIÉRT JÖTT JÉZUS? - Lk 4,16-21Pásztor Gyula
2000.01.01.10:00Szöveges anyagGYŐZELEM A KÍSÉRTÉSBEN
 Újév 
- Lk 4,12-13
- Lk 4,1-13
Cseri Kálmán
2002.09.05.18:00Szöveges anyagKICSODA JÉZUS - Lk 4,14-30Csákány Tamás
2004.01.04.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5006 KBJÉZUS NÁZÁRETI SZOLGÁLATA - Lk 4,14-30
- Zsolt 90,1-13
Varga Róbert
2005.12.04.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4282 KBBETELJESEDETT PRÓFÉCIA - Lk 4, 14-22/a
- Fil 4, 4-9
Varga Róbert
2007.03.11.10:00Szöveges anyagHanganyag: 3866 KBJÉZUS LOGIKÁJA - Mt 12,22-
- Lk 4,14-19
Varga Róbert
2007.05.06.10:00Hanganyag: 4304 KBA SAREPTAI ÖZVEGY HITE - 1Kir 17,8-24
- Lk 4,25-30
Varga Róbert
2008.01.20.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5502 KBPRÓFÉCIÁK BETELJESÍTŐJE - Lk 4,16-21
- Ézs 61,8-11
Varga Róbert
2013.01.09.18:00Hanganyag: 22900 KBJÉZUS KRISZTUS, LEGFŐBB PRÓFÉTÁNK - Lk 4,18-19Kovács-Hajdu Albert

Lk 5

1967.09.10.10:00Hanganyag: 15209 KBGYÓGYÍTÓ ISTENTÜNK VAN - Lk 5,12-14Joó Sándor
2002.08.18.10:00Szöveges anyagHA AKAROD URAM ... - Lk 5,12-16
- Ézs 53
Földvári Tibor
2003.08.03.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4795 KBJÉZUS IMÁDKOZVA MUNKÁLKODIK - Lk 5,12-16
- 42. Zsoltár
Földvári Tibor
2004.01.08.18:00Szöveges anyagHanganyag: 3989 KBTELJES HELYREÁLLÍTÁS - Lk 5,17-26Csákány Tamás
2004.01.11.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4025 KBAMILYEN LEHETNÉL - Lk 5,27-32
- 2Kor 5,17-21
Csákány Tamás
2004.03.21.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5359 KB4. ISTENISMERET ÉS ÖNISMERET - Lk 5,1-11Cseri Kálmán
2004.05.06.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4741 KBLÁTHATÓ HIT - Lk 5,17-26Varga Róbert
2005.09.29.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4836 KBASZTALKÖZÖSSÉGBEN JÉZUSSAL - Lk 5,27-32Csere Mátyás
2008.11.23.10:00Hanganyag: 5415 KB"DE A TE SZAVADRA..." - Lk 5,8
- Lk 5,1-11
Csere Mátyás
2012.11.08.18:00Hanganyag: 19799 KBA BŰNBOCSÁNAT HATALMA - Lk 5,17-26Szepesy László

Lk 6

1999.06.20.10:00Hanganyag: 19477 KBNE ÍTÉLJETEK! - Mt 7,1-5
- Lk 6,27-31
Varga Róbert
2003.09.04.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4614 KBJÉZUS EGÉSZ ÉJJEL IMÁDKOZOTT - Lk 6,12-16Földvári Tibor
2006.02.05.10:00Hanganyag: 4285 KBFORDULÓPONT UTÁN - Bír 2,6-17
- Lk 6,47-49
Varga Róbert
2014.10.03.18:00Szöveges anyagHanganyag: 20282 KBBIZTOS ALAPOKON - Lk 6,47-49Takaró János

Lk 7

1968.09.01.10:00Hanganyag: 18576 KBEGY POGÁNY EMBER PÉLDÁJA - Lk 7,1-10Joó Sándor
2001.10.28.10:00Szöveges anyagADÓSSÁG, CSŐD, KEGYELEM - Lk 7, 40-43aVarga Róbert
2001.11.11.10:00Szöveges anyagHIT POGÁNY SZÍVBEN - Lk 7, 1-10Varga Róbert
2003.06.01.10:00Szöveges anyagHanganyag: 3903 KBAKIRE VÁRTUNK - Lk 7,18-23
- Ézs 61,1-4
Csákány Tamás
2004.01.18.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4587 KBNAINI IFJÚ FELTÁMASZTÁSA - Lk 7,11-17
- Jn 11,1-45
Földvári Tibor
2005.04.28.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4539 KBBŰNÖSÖK BARÁTJA - Lk 7,36-50Varga Róbert
2007.01.18.18:00Hanganyag: 5528 KBHOGYAN LEGYÜNK KÖZBENJÁRÓK? - Lk 7,2-10Csere Mátyás
2007.04.09.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4336 KBJÉZUS ÚR A HALÁLON
 Húsvét 
- Lk 7,11-17
- Jn 20,1-10
Varga Róbert
2008.01.13.08:00Szöveges anyagHanganyag: 4266 KB"... HA TŐLE VESZEL" - 1Jn 4,9-13
- Lk 7,36-48
Cseri Kálmán
2009.04.19.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4122 KBFELTÁMADÁS NAINBAN - Lk 7,11-17Varga Róbert
2010.01.14.18:00Hanganyag: 8343 KBLÉLEKTŐL VEZETVE
(Orvos-misszionáriusként Zambiában)
- Lk 7,18-23Dr. Keszi Krisztina
2011.09.19.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5104 KBIGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT MAGÁRÓL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
- Lk 7,29-30Sípos Ete Álmos
2011.09.21.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5068 KBIGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT RÓLUNK, EMBEREKRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
- Lk 7,29-30Sípos Ete Álmos
2012.08.19.18:00Szöveges anyagHanganyag: 22119 KBHÁLAÁLDOZAT - Lk 7,36-50Cseri Kálmán
2012.11.15.18:00Hanganyag: 22118 KBJÉZUS KÖNYÖRÜLETE NAINBAN - Lk 7,11-17Földvári Tibor
2012.11.18.18:00Szöveges anyagHanganyag: 22119 KBKÉTFÉLE LELKÜLET - Lk 7,36-50Cseri Kálmán
2013.06.20.18:00Hanganyag: 22776 KB"CSAK EGY SZÓT SZÓLJ" - Lk 7,1-10Csere Mátyás
2014.02.06.18:00Hanganyag: 22739 KBA "BÖLCSESSÉG", MINT AKADÁLY - Lk 7,29-35Szepesy László

Lk 8

1967.11.26.10:00Hanganyag: 18274 KBA GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET TITKA - Lk 8,10-15Joó Sándor
1999.07.04.10:00Szöveges anyagHanganyag: 19071 KBA GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET TITKA
(Dr. Joó Sándor igehirdetése)
- Lk 8,11-15Cseri Kálmán
2000.01.30.10:00Szöveges anyagJÉZUS ERŐSEBB - Lk 8, 26-39Cseri Kálmán
2004.01.22.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4482 KBASSZONYOK JÉZUS SZOLGÁLATÁBAN - Lk 8,1-3Földvári Tibor
2005.12.29.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4776 KBNE FÉLJ, CSAK HIGGY! - Lk 8, 40-56Varga Róbert
2007.01.21.18:00Hanganyag: 4659 KBJÉZUS MEGPARANCSOLTA... - Lk 8,26-39Cseri Kálmán
2007.11.11.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5346 KBMIRE ADTA ISTEN AZ IGÉT? - 1Thessz 1,6-8
- Lk 8,11-15
Cseri Kálmán
2008.03.02.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5437 KBAZ IGE SORSA - Lk 8,11-15. 18
- Zsolt 119,89-105
Cseri Kálmán
2010.01.24.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5385 KBHOL VAN A HITETEK? - Lk 8,22-25
- Zsolt 107,23-32
Földvári Tibor
2011.07.07.18:00Szöveges anyagHanganyag: 6226 KBASSZONYOK SZOLGÁLATA - Mk 15,40-16,8, Lk 8,1-3Földvári Tibor
2014.09.28.08:00Szöveges anyagHanganyag: 27815 KBA MAGVETÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYE - Lk 8,5;15
- Lk 8,5-15
Horváth Géza
2014.10.19.10:00Szöveges anyagHanganyag: 25707 KBA HÁLA JELEI - Lk 8,1-3
- Zsolt 100
Horváth Géza

Lk 9

1964.04.26.10:00Hanganyag: 15708 KBJÉZUST KÖVETJÜK
Szerkesztői megjegyzés:
Befejezetlen

 Konfirmáció 
- Lk 9,57-62Joó Sándor
2000.01.16.10:00Szöveges anyagAZ IRGALMAS SZEM - Péld 22, 9
- Lk 9,10-17
Cseri Kálmán
2000.02.03.18:00Szöveges anyagADJATOK NEKIK TI ... - Lk 9, 10-17Cseri Kálmán
2003.12.28.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4170 KBJÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN - Lk 3,21-23; 9,28-36
- Ézs 42,1-10
Földvári Tibor
2003.12.28.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4170 KBJÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN - Lk 3,21-23; 9,28-36
- Ézs 42,1-10
Földvári Tibor
2004.02.15.10:00Hanganyag: 4562 KBERŐSÍTÉS ÚTKÖZBEN - Lk 9,30-31Végh Tamás
2005.10.09.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4943 KBKICSODA JÉZUS KRISZTUS?
1. JÉZUS CSENDJE
- Lk 9,10-11
- Lk 9,10-17
Cseri Kálmán
2005.11.20.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4665 KBKICSODA JÉZUS KRISZTUS?
2. ETTEK ÉS JÓLLAKTAK
- Lk 9,10-17Cseri Kálmán
2007.02.08.18:00Hanganyag: 5219 KBHÁRMAN A HEGYEN - Lk 9,28-36Csere Mátyás
2008.04.17.18:00Hanganyag: 5532 KBINDIAI BESZÁMOLÓ - Lk 9,18-24dr. Erdélyi Dániel
2014.10.26.10:00Szöveges anyagHanganyag: 25338 KBAZ ÚR DICSŐSÉGÉT LÁTVA - Lk 9,28-36
- Lk 9,18-27
Földvári Tibor

Lk 10

1997.08.08.10:00Szöveges anyagTANKOLÁS - Lukács 10,38-42Cseri Kálmán
2000.02.17.18:00Szöveges anyagMEGLÁTTA ÉS MEGSZÁNTA I. - Lk 10, 25-37Cseri Kálmán
2000.02.20.10:00Szöveges anyagAZ IRGALAMASSÁG MOZDULATAI 2. - Lk 10, 25-37Cseri Kálmán
2003.01.12.08:00Szöveges anyagHanganyag: 4433 KBTÖBBET... - Mt 5,43-48
- Lk 10,25-35
Cseri Kálmán
2003.01.23.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4723 KBKIÚT A STRESSZBŐL - Lk 10, 38-42Csákány Tamás
2005.02.20.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4995 KBMÁRIA JÉZUS LÁBAINÁL - Jn 11,28-32
- Lk 10,38-42
Földvári Tibor
2009.01.25.08:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBKÖZÖNY - 5Móz 22,1-4
- Lk 10,25-37
Cseri Kálmán
2009.05.03.08:00Szöveges anyagHanganyag: 4859 KBIRGALMASSÁG - Lk 10,25-37Cseri Kálmán
2010.07.11.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBMÚLÓ ÉS ÖRÖK - Lk 10,41-42
- Préd 3,1-8
Cseri Kálmán
2013.10.06.10:00Hanganyag: 24570 KBEGY A SZÜKSÉGES DOLOG - Lk 10,42
- Lk 10,38-42
Péterffy György
2014.10.30.18:00Szöveges anyagHanganyag: 23070 KB"INKÁBB AZON ÖRÜLJETEK..." - Lk 10,17-20Szepesy László

Lk 11

1998.09.20.10:00Hanganyag: 19446 KBAMI BELÜL VAN - Lk 11,37-41
- Zsolt 130
Varga Róbert
2000.10.08.10:00Szöveges anyag1. TANÍTS IMÁDKOZNI!
 Imádság 
- Lk 11, 1-4
- Lk 11,1-13
Cseri Kálmán
2003.09.21.08:00Szöveges anyagJÉZUS IMÁDSÁGA KÍVÁNATOS - Lk 11,1-4Földvári Tibor
2003.09.21.10:00Hanganyag: 4515 KBJÉZUS IMÁDSÁGA KÍVÁNATOS - Lk 11,1-4Földvári Tibor
2005.04.10.10:00Szöveges anyagHanganyag: 3772 KBBOLDOG SÍRÓK 4. - Mt 5,4
- Lk 11,27-28
Varga Róbert
2014.11.06.18:00Szöveges anyagHanganyag: 22252 KBELMARADT BŰNBÁNAT - Lk 11,37-54Horváth Géza

Lk 12

1995.10.31.18:00Szöveges anyagHÁRMAS REFORMÁCIÓ ...
 Reformáció 
- Lk 12,51Varga Róbert
1999.12.12.08:00Hanganyag: 21524 KBVÁRNI ÉS DOLGOZNI - Lk 12,35-48Cseri Kálmán
1999.12.19.18:00Szöveges anyagHanganyag: 21229 KBA GAZDA VISSZATÉR - Lk 12,35-46Cseri Kálmán
2001.12.23.18:00Szöveges anyagINKÁBB - Lk 12, 22-32Varga Róbert
2002.09.12.10:00Szöveges anyagNE AGGODALMASKODJATOK, HANEM ... - Lk 12,22-32Földvári Tibor
2002.12.12.18:00Szöveges anyagHanganyag: 3090 KBLEGYETEK KÉSZEK! - Lk 12,35-40Csákány Tamás
2003.05.04.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4122 KBKÉRDÉS JÉZUS HATALMÁRÓL - Mk 11, 27-33
- Lk 12, 22-29
Varga Róbert
2003.08.17.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4349 KBSZENVEDÉS ÉS MEGTARTATÁS - ApCsel 12, 1-17
- Lk 12, 6-7; 22/b-32
Csákány Tamás
2003.08.28.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4253 KBISTEN GONDVISELÉSE - Lk 12, 22-30Varga Róbert
2007.01.07.10:00Szöveges anyagHanganyag: 3908 KBNEKTEK, BARÁTAIMNAK MONDOM - Lk 12,1-12
- Jn 15,12-17
Varga Róbert
2007.02.15.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5528 KBAZ ELJÖVENDŐ JÉZUS SZOLGÁLATA - Lk 12,35-41Földvári Tibor
2007.09.20.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4545 KBA BOLOND GAZDAG TÉVEDÉSE - Lk 12,13-21Varga Róbert
2011.01.02.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBANYAGI ÉS LELKI ÉRTÉKEK - Zsid 13,5-6
- Lk 12,13-21
Cseri Kálmán
2012.12.02.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5638 KBISTEN AJÁNDÉKA: AZ ÍGÉRETEK - 2Péter 1,4a
- Lk 12,35-40
Horváth Géza
2012.12.06.18:00Hanganyag: 5883 KBAZ ÖTÖDIK KIS VERÉB - Lk 12,6-7Földvári Tibor
2014.11.09.10:00Hanganyag: 26131 KBAGGODALMASKODÁS HELYETT - Lk 12,29-32
- Lk 12,22-32
Takaró János

Lk 13

1960.12.31.10:00Hanganyag: 15475 KBGYÜMÖLCSÖT KERES AZ ÚR
 Óév 
- Lk 13,6-9Joó Sándor
1999.01.31.10:00Szöveges anyagHanganyag: 18489 KB"HA AZ ÚR AKARJA..." - Jak 4,13-16
- Lk 13,1-9
Cseri Kálmán
2000.02.13.10:00Szöveges anyagMIÉRT ENGEDI ISTEN?
 Meghökkentő kérdés 
- Lk 13,1-5
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2000.02.13.10:00Szöveges anyagMIÉRT ENGEDI ISTEN?
 Meghökkentő kérdés 
- Lk 13,1-5
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2005.05.22.10:00Szöveges anyagHanganyag: 3688 KBBOLDOG IGAZSÁGOT ÉHEZŐK 7. - Mt 5,6
- Lk 13,22-30
Varga Róbert
2005.10.27.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4197 KBPÉLDÁZAT A GYÜMÖLCSTERMÉSRŐL - Lk 13,6-9Varga Róbert
2007.01.28.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4248 KBHA MEG NEM TÉRTEK ... - Lk 13,5
- Lk 13,1-9
Cseri Kálmán
2009.05.10.10:00Hanganyag: 5535 KBTÉRJ MEG A KEGYELMI IDŐBEN! - Lk 13,1-9
- Mk 11,11-26
Sípos Ete Zoltán
2011.02.03.18:00Hanganyag: 4972 KBSZEMLÉLETVÁLTÁS - Lk 13,1-9Csere Mátyás
2014.11.16.08:00Szöveges anyagHanganyag: 23807 KBKEVESEN ÜDVÖZÜLNEK? - Lk 13,22-24
- Jer 31,31-40
Horváth Géza

Lk 14

1966.04.24.10:00Hanganyag: 13810 KBMINDEN KÉSZ
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű
- Lk 14,17Joó Sándor
1996.02.18.10:00Szöveges anyagA NAGY VACSORA
 Evangélizáció 
- Lk 14,15-24Cseri Kálmán
1999.07.08.18:00Hanganyag: 19655 KBA HIT ÁRA - Lk 14,25-30Varga Róbert
2000.03.05.10:00Szöveges anyag3 LÉPCSŐFOK LEFELÉ (NABUKADNECCAR BUKÁSA) - Dán 4, 15-34
- Lk 14,7-11
Varga Róbert
2004.02.26.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4974 KBLUKÁCS EVANGÉLIUMA - Lk 14,15-24Cseri Kálmán
2008.08.24.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5453 KBHA VALAKI... - Lk 14,25-35
- Péld 16, 1-9
Varga Róbert
2012.12.09.08:00Szöveges anyagHanganyag: 6002 KBISTEN AJÁNDÉKA: AZ ELHÍVÁS - Róm 11,29
- Lk 14,15-24
Horváth Géza
2014.10.05.10:00Hanganyag: 24575 KBA JÉZUSI SZERETET - Lk 14,12-14
- Lk 14,12-24
Kéri Tamás

Lk 15

1964.12.31.10:00Hanganyag: 15428 KBHAZAFELÉ
 Óév 
- Lk 15,11-24Joó Sándor
1967.10.22.10:00Hanganyag: 19134 KBELVESZETT ÉS MEGTALÁLTATOTT (A TÉKOZLÓ FIÚ ÚTJA 2.) - Lk 15,11-24Joó Sándor
1967.11.19.10:00Hanganyag: 19580 KBA MÁSIK FIÚ (A TÉKOZLÓ FIÚ ÚTJA 3.) - Lk 15,25-32Joó Sándor
1967.11.26.10:00Hanganyag: 18419 KBGAZDAG ÉLET (A TÉKOZLÓ FIÚ ÚTJA 4.) - Lk 15,25-32Joó Sándor
1999.12.05.10:00Hanganyag: 19172 KBA VÁRAKOZÓ ISTEN - Lk 15,20-22
- Lk 15,11-24
Sípos Ete Álmos
2000.02.13.10:00Szöveges anyagMIÉRT ENGEDI ISTEN?
 Meghökkentő kérdés 
- Lk 13,1-5
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2000.02.13.10:00Szöveges anyagMIÉRT ENGEDI ISTEN?
 Meghökkentő kérdés 
- Lk 13,1-5
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2000.10.15.10:00Szöveges anyag2. MI ATYÁNK
 Imádság 
- Mt 6, 8-9
- Lk 15,11-24
Cseri Kálmán
2002.09.08.10:00Szöveges anyagA MÁSIK FIÚ - Lk 15,25-32
- Lk 15, 11-24
Varga Róbert
2004.10.24.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4104 KBTÉKOZLÓ FIÚ, TÉKOZLÓ ATYA - Lk 15,11-24Csákány Tamás
2007.10.07.10:00Hanganyag: 4189 KBA MEGTALÁLT BÁRÁNY - Lk 15,4
- Lk 15,1-7
Molnár István
2012.07.01.10:00Szöveges anyagHanganyag: 21982 KBSZOLGA VAGY FIÚ? - Gal 4,4-7
- Lk 15,11-24
Horváth Géza
2012.12.13.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5169 KBÖRÜLNÖD KELLENE... - Lk 15,25-32Horváth Géza

Lk 16

1967.01.22.10:00Hanganyag:  KBEGYSZER ÉLÜNK (GAZDAG ÉS LÁZÁR 1.) - Lk 16,19-31Joó Sándor
1967.03.19.10:00Hanganyag: 16006 KBELRONTOTT ÉLET (GAZDAG ÉS LÁZÁR 2.) - Lk 16,19-23Joó Sándor
1967.04.23.10:00Hanganyag: 18122 KBELKÉSETT BŰNBÁNAT (GAZDAG ÉS LÁZÁR 3.) - Lk 16,19-26Joó Sándor
1967.05.21.10:00Hanganyag: 18933 KBELKÉSETT ÉLETMENTÉS (GAZDAG ÉS LÁZÁR 4.) - Lk 16,19-31Joó Sándor
1967.06.18.10:00Hanganyag: 20988 KBEGY POKOLI GONDOLAT (GAZDAG ÉS LÁZÁR 5.) - Lk 16,19-31Joó Sándor
1984.11.04.10:00Szöveges anyagA HALOTTAK ÉS MI
 Halál  Nem csak időseknek  Veszélyek 
- Ézs 8,19-22 (Lk 16,19-31)Cseri Kálmán
1998.09.26.18:00Hanganyag: 21935 KBAZ UTOLSÓ ÚT
 Evangélizáció, 1998 
- Lk 16,19-31Pásztor Gyula
2004.08.22.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4250 KBVIGASZTALÓDÓK ÉS GYÖTRŐDŐK - Lk 16,19-31
- 1Kor 13,1-6
Varga Róbert
2005.11.06.08:00Szöveges anyagHanganyag: 5297 KBJÉZUS TANÍTÁSA A HALOTTAKRÓL - Lk 16,29-31
- Lk 16,19-31
Cseri Kálmán
2006.11.05.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4688 KBMAGAMHOZ VESZLEK TITEKET
 Betegség  Gyász  Nem csak időseknek  Vigasztalás 
- Jn 14,1-3
- Lk 16,19-31
Cseri Kálmán
2007.07.01.10:00Hanganyag: 4027 KBA HAMIS SÁFÁR - Lk 16,1-8
- Ézs 40,27-31
Varga Róbert
2011.11.20.18:00Szöveges anyagHanganyag: 6131 KBHOL TÖLTÖD AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT? - Lk 16,19-31Horváth Géza
2011.12.31.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5943 KB... ADJ SZÁMOT ...
 Óév 
- Lk 16,2
- Lk 16,1-12
Horváth Géza
2014.11.20.18:00Szöveges anyagHanganyag: 19385 KBAZ ESZESEN CSELEKVŐ SÁFÁR - Lk 16,8-9Szepesy László

Lk 17

1998.07.09.18:00Szöveges anyagHanganyag: 20342 KBA HIT MEGTART - Lk 17,11-16Varga Róbert
1998.12.06.10:00Szöveges anyagHanganyag: 2177 KBMINT LÓT NAPJAIBAN - Lk 17,26-30
- Jel 19,1-16
Cseri Kálmán
2004.05.09.17:00Hanganyag: 7906 KBCANTATE VASÁRNAP - Lk 17,11-19Cselényi László
2007.03.01.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4266 KBA HIT LÉPÉSEI
 Hit 
- Lk 17,11-19Cseri Kálmán
2007.10.07.08:00Hanganyag: 4802 KBJÉZUS GYÓGYÍTÓ EREJE - Lk 17,11-19Molnár István
2014.01.19.18:00Szöveges anyagHanganyag: 20010 KBLÓT FELESÉGE
 Döntés 
- Lk 17,28-33Cseri Kálmán

Lk 18

1965.08.08.10:00Hanganyag: 17421 KBLEHETETLEN - LEHETSÉGES
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű
- Lk 18,18-27Joó Sándor
2001.09.02.08:00Szöveges anyagJÉZUS A GYERMEKEKÉRT - Lk 18, 15-17Cseri Kálmán
2004.05.23.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4756 KBTÉRDEPLŐBŐL TÁVOZÓ - Lk 18,18-24Varga Róbert
2006.09.17.10:00Hanganyag: 5526 KBAz európai protestáns egyházak konferenciája alkalmából - Lk 18,9-14Hans-Günther Waubke
2007.03.18.18:00Hanganyag: 5051 KBAZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET - Lk 18,31-34; 19,1-10Csere Mátyás
2007.03.18.18:00Hanganyag: 5051 KBAZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET - Lk 18,31-34; 19,1-10Csere Mátyás
2010.03.11.18:00Hanganyag: 5219 KBMEGIGAZULVA MENT HAZA - Lk 18,9-14Illés Dávid
2012.12.16.08:00Szöveges anyagHanganyag: 5653 KBISTEN AJÁNDÉKA A HIT - Lk 18,8b
- Lk 18,1-8
Horváth Géza
2014.11.27.18:00Hanganyag: 28689 KBJÉZUS ÉS A GYERMEKEK
Szerkesztői megjegyzés:
második felében gyermekmissziói beszámoló a Vajdaságból (Halász Sámuel)
- Lk 18,15-17Draskóczy Gábor
2014.12.31.16:00Szöveges anyagHanganyag: 23407 KBHOGYAN JÖTTÉL, HOGYAN MÉSZ?
 Óév 
- Lk 18,9-14Horváth Géza

Lk 19

1995.11.19.10:00Szöveges anyagELVESZETT GYEREK VAGY KIRÁLYFI? - Lk 19,10Cseri Kálmán
1998.04.05.10:00Szöveges anyagHanganyag: 21345 KBCSAKUGYAN KIRÁLY JÉZUS?! - Jn 18,33-38a
- Lk 19,28-40
Földvári Tibor
2000.04.16.10:00Szöveges anyagMIÉRT SÍR JÉZUS? - Lk 19, 41-44
- Lk 19,37-48
Cseri Kálmán
2003.12.18.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4749 KBJÉZUS AZ ELVESZETTÉRT JÖTT - Lk 19,1-10Földvári Tibor
2003.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 4984 KBHOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Cseri Kálmán
2003.12.25.11:00Szöveges anyagHanganyag: 4984 KBHOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Cseri Kálmán
2005.03.20.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4486 KBJÉZUS SÍRT
 Virágvasárnap 
- Lk 19,41-48
- Lk 19,28-40
Cseri Kálmán
2005.11.27.08:00Szöveges anyagHanganyag: 4916 KBKICSODA JÉZUS KRISZTUS?
3. MIÉRT JÖTT JÉZUS?
- Lk 19,1-10Cseri Kálmán
2007.03.18.18:00Hanganyag: 5051 KBAZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET - Lk 18,31-34; 19,1-10Csere Mátyás
2007.03.18.18:00Hanganyag: 5051 KBAZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET - Lk 18,31-34; 19,1-10Csere Mátyás
2008.03.16.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5394 KBSIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?
 Hazaszeretet  Meghökkentő kérdés  Virágvasárnap 
- Lk 19,41-48
- Lk 19,28-40
Cseri Kálmán
2009.04.05.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBJÉZUS A KIRÁLY
 Virágvasárnap 
- Lk 19,28-42
- Róm 8,38-39
Varga Róbert
2011.04.17.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBJERUZSÁLEM FELÉ - Lk 19,28
- Lk 19,28-40
Horváth Géza
2012.12.20.18:00Hanganyag: 6083 KBJÉZUS AZ ELVESZETTEKÉRT JÖTT - 1Kir 16,29-34;
Lk 19,1-10
Földvári Tibor
2013.03.24.10:00Szöveges anyagHanganyag: 25935 KBLÁTTA A VÁROST
 Virágvasárnap 
- Lk 19,41-42
- Lk 19,28-40
Horváth Géza
2013.12.26.10:00Hanganyag: 20820 KBAZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Czakó Zoltán
2013.12.26.10:00Hanganyag: 20820 KBAZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 
- Lk 19,9-10
- Lk 2,1-14
Czakó Zoltán
2014.04.13.10:00Szöveges anyagHanganyag: 20542 KBZÁKEUS VIRÁGVASÁRNAPJA
 Virágvasárnap 
- Lk 19,1-10Horváth Géza
2014.09.07.08:00Szöveges anyagHanganyag: 24334 KBSZOLGÁLVA KÉSZÜLNI - Lk 19,11-27
- Lk 19,11-27
Horváth Géza
2014.09.07.10:00Hanganyag: 24334 KBSZOLGÁLVA KÉSZÜLNI
tanévnyitó istentisztelet
- Lk 19,11-27Horváth Géza
2014.11.30.10:00Szöveges anyagHŰ AZ, AKI ÍGÉRETET TETT - Zsid 10,23b
- Lk 19,28-40
Horváth Géza

Lk 20

2002.10.06.10:00Szöveges anyagPÉLDAMUTATÓ ÉLET - 1Tim 4,12-16
- Lk 20, 9-19
Varga Róbert
2004.03.25.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5216 KB"SZENVEDVÉN NEM FENYEGETŐZÖTT" - Lk 20,20-26Cseri Kálmán
2006.02.26.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5244 KBKICSODA JÉZUS KRISZTUS?
6. HA GYŰLÖL A VILÁG...
- Jn 15,18-19
- Lk 20,20-26
Cseri Kálmán
2008.01.24.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4327 KBJÉZUS ÉS AZ ÍRÁSTUDÓK - Lk 20,45-47Varga Róbert
2009.09.06.08:00Hanganyag: 5028 KBJÉZUS FELISMERTE ÁLNOKSÁGUKAT - Lk 20,20-26Földvári Tibor
2009.09.06.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5388 KBJÉZUS FELISMERTE ÁLNOKSÁGUKAT
(tanévnyitó családi istentisztelet)
- Lk 20,20-26Földvári Tibor
2010.03.25.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5125 KBKIRE NÉZÜNK? - Lk 20,20-26Cseri Kálmán
2014.12.04.18:00Szöveges anyagHanganyag: 20575 KBIGAZSÁGOS GAZDA - Lk 20,9-16Horváth Géza

Lk 21

1998.03.01.10:00Szöveges anyagHanganyag: 21791 KBAMI NEM MÚLIK EL - Lk 21,25-36; 21,33
- Jer 36,20-31/a
Varga Róbert
2004.10.14.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4683 KBKÉT FILLÉR A PERSELYBEN - Lk 21,1-4Varga Róbert
2005.11.13.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5528 KBNYITOTT AJTÓK - Jel 3, 7-13
- Lk 21, 7-18; 25-28
Varga Róbert
2007.01.04.18:00Hanganyag: 4674 KBISTEN KEGYELME JÉZUSON - Lk 21,39-52Földvári Tibor

Lk 22

1965.03.14.10:00Hanganyag: 19072 KBHÁLÁKAT ADVÁN - Lk 22,19Joó Sándor
1968.03.10.10:00Hanganyag: 17264 KBPÉTER TAGADÁSA - Lk 22,54-62Joó Sándor
2003.06.05.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4827 KBJÉZUS IMÁDKOZIK A TANÍTVÁNYÉRT - Lk 22,31-34Földvári Tibor
2003.10.09.18:00Szöveges anyagHanganyag: 4804 KBJÉZUS IMAHARCA A GECSEMÁNÉ KERTBEN - Lk 22,39-46Földvári Tibor
2004.08.19.18:00Szöveges anyagHanganyag: 3985 KBJÉZUS IMÁDKOZOTT - Lk 22,31-34Varga Róbert
2004.09.26.10:00Hanganyag: 3811 KBNE AGGODALMASKODJATOK! - Lk 22,22-23,29-32Bolyki János
2007.04.06.19:00Szöveges anyagHanganyag: 4317 KBPÉTER BUKÁSA
 Nagypéntek 
- Lk 22,54-62Cseri Kálmán
2007.04.12.18:00Hanganyag: 4731 KBMIT TETT JÉZUS AZ ÁRULÓÉRT - Lk 22,1-8Földvári Tibor
2008.03.09.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5273 KBJÉZUS IMÁDKOZIK ÉRTÜNK - Lk 22,31-34; 37
- Jób 1, 6-18
Varga Róbert
2008.04.20.08:00Hanganyag: 5297 KBERŐSÍTSD TESTVÉREIDET - Lk 22,31-32Csere Mátyás
2010.12.31.23:30Hanganyag: 3642 KBÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 
- Lk 22,14-20Földvári Tibor
2013.01.03.18:00Szöveges anyagHanganyag: 22050 KBAZ ÚR KÉSZÜLŐDÉSE - Lk 22,1-16Földvári Tibor
2013.01.20.18:00Szöveges anyagHanganyag: 21011 KBSZENVEDETT... - Lk 22,39-44Horváth Géza
2014.12.11.18:00Hanganyag: 19929 KBJÉZUS, A SZOLGÁLÓ KIRÁLY - Lk 22,24-27Takaró János
2015.04.02.18:00Hanganyag: 19837 KBPASSIÓ
 Passió 
- 1Pt 3,18
- Lk 22,47 - 23,48
Szepesy László
2015.04.02.18:00Hanganyag: 19837 KBPASSIÓ
 Passió 
- 1Pt 3,18
- Lk 22,47 - 23,48
Szepesy László

Lk 23

1964.03.27.10:00Hanganyag: 16054 KBSÍRJATOK!
 Nagypéntek 
- Lk 23,27-30Joó Sándor
2003.04.17.18:00Hanganyag: 4526 KBBŰNNÉ LETT ÉRETTÜNK
 Passió 
- Lk 23,41 Jn 18 Jn 19 Mt 27,4-19Cseri Kálmán
2003.04.18.17:00Szöveges anyagHanganyag: 3352 KBA KERESZTEN IS KIRÁLY
 Nagypéntek 
- Lk 23,39-43Cseri Kálmán
2003.11.23.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4501 KBJÉZUS A KERESZTEN KÖZBENJÁRÓKÉNT IMÁDKOZOTT - Lk 23,32-46
- Ézs 53
Földvári Tibor
2003.11.27.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5216 KBJÉZUS IMÁDKOZVA HALT MEG A KERESZTEN - Lk 23,38-47Földvári Tibor
2004.04.09.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4176 KBA TÖKÉLETES MEGOLDÁS
 Nagypéntek 
- Róm 5,7-11
- Lk 23,32-49
Csákány Tamás
2004.04.09.19:00Szöveges anyagHanganyag: 4638 KBA KERESZTRŐL A PARADICSOMBA
 Nagypéntek 
- Lk 23,32-43Cseri Kálmán
2005.03.24.18:00Hanganyag: 5300 KBPASSIÓ
 Passió 
- Jn 18;19 Lk 23,6-11Cseri Kálmán
2006.04.14.10:00Hanganyag: 4848 KBAZ ÁRTATLAN BÁRÁNY SZÍNE ELŐTT
 Nagypéntek 
- Mt 27,15-26; Lk 23,39-43
- Ézs 53,1-9
Csere Mátyás
2007.04.06.10:00Hanganyag: 4917 KBAZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY ÜDVÖZÍTSE A HÍVŐKET
 Nagypéntek 
- Lk 23,25; 1Tim 1,15
- Lk 23,17-34
Csere Mátyás
2008.03.20.18:00Hanganyag: 5530 KBPASSIÓ
 Passió 
- Jn 18-19; Lk 23,35;47Cseri Kálmán
2008.03.21.17:00Szöveges anyagHanganyag: 4570 KBŐ - TE - ÉN
 Nagypéntek 
- Lk 23,32-43Cseri Kálmán
2008.03.22.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5513 KBNAGYSZOMBAT ÖRÖME
 Nagyszombat 
- Mt 27,43-46; Lk 23,39-46Földvári Tibor
2010.04.01.18:00Hanganyag: 6712 KBKINEK TARTJUK JÉZUST? - Lk 23,39-43Cseri Kálmán
2010.04.02.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBA KISZOLGÁLTATOTT SZABADÍTÓ
 Nagypéntek 
- Lk 23,13-25Földvári Tibor
2010.04.03.18:00Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBREMÉNYSÉG JÉZUS TEMETÉSE MIATT
 Nagyszombat 
- Lk 23,50-57Földvári Tibor
2013.03.30.18:00Szöveges anyagHanganyag: 18845 KBAZ ÚR NEM HALLGAT
 Nagyszombat 
- Lk 23,52-53Szepesy László
2014.04.18.10:00Hanganyag: 22586 KBAZ Ő HALÁLÁBÓL ÉLET FAKAD
 Nagypéntek 
- Lk 23, 33-49Takaró János
2015.04.02.18:00Hanganyag: 19837 KBPASSIÓ
 Passió 
- 1Pt 3,18
- Lk 22,47 - 23,48
Szepesy László
2015.04.02.18:00Hanganyag: 19837 KBPASSIÓ
 Passió 
- 1Pt 3,18
- Lk 22,47 - 23,48
Szepesy László

Lk 24

1999.04.05.10:00Hanganyag: 19999 KBFELTÁMADOTT - Jn 20,19-23
- Lk 24,36-49
Varga Róbert
2004.04.11.11:00Szöveges anyagHanganyag: 4449 KB10. "HA FELTÁMADTATOK KRISZTUSSAL..."
 Húsvét 
- Kol 3,1-4
- Lk 24,1-12
Cseri Kálmán
2004.04.12.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4909 KBÉLŐ, A HOLTAK KÖZÖTT
 Húsvét 
- Lk 24,1-12
- ApCsel 2,21-31
Varga Róbert
2006.04.17.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4116 KBJÉZUS FELTÁMADÁSA
 Húsvét 
- Lk 24,1-12
- ApCsel 26,19-23
Varga Róbert
2007.04.08.11:00Szöveges anyagHanganyag: 5237 KBA FELTÁMADÁS KÖVETKEZMÉNYEI
 Húsvét 
- 1Kor 15,12-14; 20
- Lk 24,1-12
Cseri Kálmán
2007.05.10.18:00Hanganyag: 4632 KBMENNYBEMENETEL ELŐTT - Lk 24,50-52Varga Róbert
2008.03.23.11:00Szöveges anyagHanganyag: 5466 KBEMLÉKEZZETEK VISSZA!
 Húsvét 
- Lk 24,5-8
- Mt 28,1-10
Cseri Kálmán
2008.03.30.10:00Szöveges anyagHanganyag: 5524 KBI. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 
- Lk 24,30-35
- Jn 20,11-23
Cseri Kálmán
2009.04.12.08:30Szöveges anyagHanganyag: 5464 KBCSALÓDÁS ÉS BIZONYOSSÁG
 Húsvét 
- Lk 24,33-35
- Lk 24,13-27
Cseri Kálmán
2009.04.19.10:00Szöveges anyagHanganyag: 4233 KBSZEMLÉLŐKBŐL KÖVETŐK - Lk 24,21-35Cseri Kálmán
2010.04.04.08:30Szöveges anyagHanganyag: 5535 KBA FELTÁMADOTT JELENLÉTE
 Húsvét 
- Lk 24,5-7
- Lk 24,1-12
Cseri Kálmán
2013.01.24.18:00Szöveges anyagHanganyag: 24987 KBKÖZÖSSÉG A FELTÁMADOTTAL - Lk 24,36-49Földvári Tibor
2013.05.09.18:00Hanganyag: 23335 KBA MENNYBEMENT URAT IMÁDNI - Lk 24,50-53
- ApCsel 1,9-14
Földvári Tibor
2014.04.21.10:00Hanganyag: 25324 KBHALOTT, VAGY ÉLŐ KRISZTUS?
 Húsvét 
- Lk 24, 30-31
- Lk 24,13-35
Takaró János