Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.
Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.
Az alábbiakban találja a korábban elhangzott előadásokat.

Dátum
Letöltés
Cím
Alapige
Előadó
2020-10-09
"...sarat csinált a nyállal..." - az orálbiológus nézőpontjából
Zsolt 91,1-15
Dr. Varga Gábor
2020-09-04
Hogyan gondolkozzunk a védőoltásokról keresztyénként?
4Móz 6,24
Dr. Erdélyi Judit
2020-03-06
Bod Péter a tudós lelkipásztor
2Tim 1,7
Gudor Kund Botond
2020-02-07
Fák Budapesten és a szívünkben
 
Viczián Zsófia
2019-11-08
Mindennek rendelt ideje van
Zsolt 127,1-2
Dr. Rónai Katalin Zsuzsanna
2019-10-11
Az abortuszról keresztyén szemmel
Préd 11,9
Szemkeő Gábor
2019-09-06
A tudomány teremtése
1Móz 2,18-24
Dr. Viczián István
2019-05-15
Tudomány, apologetika, teremtés
 
Helmut Welke
2019-05-03
A Szentföldön Jézus nyomában
Zsolt 150
Dr. Kiséry István
2019-04-05
Az úrvacsora - a szereztetéstől napjainkig
Mt 26,26-29
Alföldy-Boruss Dezső
2019-03-01
A helvét hitvallás Palócföldön
Neh 2,17-20
Koczó József
2019-02-01
Reformátusok Kárpátalján a Monarchiától a Szovjetunióig
Jer 50.1-2
Horkay Sámuel
2018-12-07
Ébredési korok visszatükröződése énekeinkben
Zsid 5,8-14
Móréh Tamás
2018-11-09
Egyetértünk abban, hogy mi erkölcsös és mi nem?
1Pét 1,13-25
Dr. Szűcs Ferenc
2018-10-05
Geopolitika a Biblia tükrében
Lk 22,1-8
Dr. Varga Gergely
2018-09-07
Megismerhető-e Isten a természetből?
Zsolt 19
Dr. Viczián István
2018-06-08
Teremtés és tudomány
Róm 15,1-6;13
Dave Woetzel fizikus
2018-05-04
Átok, de kire, mire? - a tridenti zsinat határozatairól
Fil 1,9
Szepesy László
2018-04-06
A lelkész-költő Tompa Mihály
2Kor 2,14-17
Budai Gabriella
2018-03-02
Csodák fizikus szemmel
Józs 3,14-17
Madas Balázs fizikus
2017-12-01
A TERV, és a tervek
Zsolt 40,6
Dr. Viczián Miklós
2017-11-10
Egy nyelvet beszélünk...? - kommunikáció a generációk között
Zsolt 139,1-6
Juhász Erika szakközgazdász
2017-10-06
Ügynökök közt szabadon - ifjúsági élet Pasaréten (1945-1970)
Zsolt 56
Erdős Kristóf történész
2017-09-08
Felvidéki református örökségünk, és a Rákóczi Szövetség
Zsolt 78,1-7
Kun Ferenc történész
2017-06-02
Önmegvalósítás vagy önmegtagadás?
ApCsel 15,6-11
Dr. Erdélyi Judit
2017-05-05
Mértékegységek és méretek a Biblia korától napjainkig
Mt 7,1-2
Balogh Szabolcs
2017-04-07
Reformáció Magyarországon
Dán 2,20-21
Arday Lajos történész
2017-03-10
200 éve született Arany János - bibliai témák, erkölcsi kérdések Arany műveiben
2Kor 12,9
Budai Gabriella magyartanár
2017-02-03
"Ti vagytok a szőlővesszők" - A Biblia növényei
Zsolt 66,1-8
Fráter Erzsébet biológus
2016-12-02
Mikor kezdődött a reformáció?
Zsolt 119,63
Alföldy-Boruss Dezső
2016-11-04
A Reformáció hatása Michelangelo művészetére
Eszt 2,19-23
Dr Kiséry István
2016-10-07
Elég volt! - gondolatok 60 évvel a forradalom után
Zsolt 66,8-14
Regéczy-Nagy László
2016-09-02
A "két könyv" - Magyar református válaszok a természettudományok fejlődésére a felvilágosodás korában
Róm 1,20
Dr. Viczián István
2016-06-03
A fájdalom és kezelése a kezdetektől napjainkig
Jel 21,4
Dr. Tagányi Károly anaszteziológus
2016-05-06
Református élet a két világháború között Budapesten
Zsid 1,1-3
Kósa László történész professzor
2016-04-08
Hitvallásaink - különös tekintettel a 450 éves II. Helvét hitvallásra
5Móz 8,6
Dr. Bogárdi Szabó István püspök
2016-03-04
A református énekeskönyvbeli dallamok megújításának szüksége és lehetőségei
Mt 17,1-9
Draskóczy László
2016-02-05
Akinek van füle a hallásra - a hallásjavítás, mint Isten ajándéka
Mk 7,31-37
Enreiter Ádám
2015-12-11
Aki homokra is épített: Ybl Miklós és kora
Mt 7,24-27
Viczián Zsófia
2015-11-06
Jeroboám útján - az európai krízis szellemi háttere
Előadás közben bejátszott videó
Jn 8,12
Dr. Viczián Miklós
2015-10-02
Férfi vagyok, vagy nő? - Választhatok?
1Kor 2,1-8
Jaczkovitsné Balaskó Mária tanárnő
2015-09-04
Vallásszabadság a gyakorlatban
Mk 10,46
Pálffy Miklós jogász
2015-06-05
A pozitív gondolkodásról keresztyén szemmel
1Móz 17,1;4
Dr. Pálhegyi Ferenc
2015-05-08
Jézustól napjainkig. A keresztyénüldözés egykori és mai formái - s mit tehetünk mi?
1Thessz 2,13-20
Dr. Békefi Lajos PhD.
2015-03-06
Szombat? Úrnapja? Munkaszüneti nap?
Jn 13,31- 35
Dr. Szűcs Ferenc professzor
2015-02-06
A Pasaréti Református Gyülekezet első évei (1937-1944)
Jn 5,37-47
Dr. Viczián István
2015-01-16
Ókori matematika, és ránk vonatkozó tanulságai
 
Balogh Szabolcs
2014-12-05
Biblia, történelem, régészet. Gondolatok a keresztyén történelemszemléletről
Lk 20,20-26
Koppány András
2014-11-07
Bauhaus és a 75 éves templomunk
Zsolt 65,5
Nagy Csaba
2014-10-03
Ószövetség és Újszövetség: A Mendelssohn család levelei
ApCsel 9,5
Draskóczy László
2014-09-05
Isten dicsősége az orvos szemével
1Kor 6,19-20
Dr. Erdélyi Judit
2014-06-06
Mifántológia - Szólásmondások, különös tekintettel a bibliai eredetre
3Móz 9,22-10,2
Dr. Magay Tamás
2014-04-04
Tükrünk által homályosan? - Magyarság és szomszédai
 
Dr. Kiss Gy. Csaba
2014-03-07
Műveljük, őrizzük, vagy elherdáljuk Isten ajándékait?
Mt 22,15-22
Dr. Jánossy László
2014-02-07
A demokrácia keresztyén szemmel
Mt 13,36-43
Dr. Tőkéczki László
2014-01-10
A Biblia emberképe
Zsolt 8
Dr. Pálhegyi Ferenc
2013-12-06
Kodály Zoltán hatása a mai magyar egyházi ének-zenében
Zsolt 136,1-5
Arany János karnagy
2013-11-08
Őrállóul adtalak - A keresztyén szülész-nőgyógyász szakmai és etikai dilemmái
Zsolt 25,8-10
Dr. Tolnay Lajos
2013-10-04
A keresztyén ember és a közélet
 
Dr. Horváth Endre
2013-09-06
Mi az igazság a relaxációról?
 
Dr. Erdélyi Judit
2013-05-03
A két szövetség között
 
Ritoók Zsigmond akadémikus
2013-04-05
Az értékek kereszttüzében - keresztyén ember a világban
 
Dr. Tomka János
2013-03-01
Tér és idő a Bibliában és a csillagászatban
 
Dr. Barcza Szabolcs
2013-02-01
Trianon - tények és tévhitek
Zsolt 24,1-6
Cseri András
2012-12-07
Környezeti kulcskérdések - keresztyén szemmel
1Kir 8,54-60
dr. Szarka László
2012-11-09
Felelősség vagy felelőtlenség az Istentől kapott testünk iránt
1Móz 2,15
dr. Borka Péter
2012-10-05
Felelősségünk a teremtett világért
Zsolt 8,2-10
Jánossy László
2012-09-07
Ezeréves birodalom - mikor érkezik el?
Jel 20,1-6
Földvári Tibor
2012-06-01
Az infokommunikáció a XXI. század bálványa, vagy Isten országának előképe?
 
Mannó Sándor
2012-05-04
Egyház és iskola - Ravasz László és a református oktatás Trianon után
 
Varga Gáborné PhD
2012-04-13
A hiszékenység csapdái: Természetgyógyászat az ige mérlegén
 
dr. Erdélyi Judit
2012-03-09
Az utolsó idők jelei - tények és tévhitek
 
Földvári Tibor
2012-02-03
Miért vagyunk a világban?
 
Balczó András
2012-01-06
Kooperáció - kollaborácó - konfrontáció az '50-es évek református egyházában
 
Cseri András
2011-12-09
Lehet-e szabadulni a stressztől?
Mt 6,31-32
Lk 21,36
dr. Erdélyi Judit
2011-11-04
A XX. Századi népmozgások hatása a magyar református egyhában
 
Arday Lajos
2011-10-07
Hétmilliárd ember - vagy még több? (Földünk jelene és várható jövője)
 
dr. Viczián Miklós
2011-06-03
A reformáció hatása Európa zenéjére
 
Draskóczy László
2011-05-06
Együtt kell élnünk a radioaktív anyagokkal?
 
Szabó Pál prof
Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)